Saul via John Smallman, 1 september

Det ni gör på Jorden är ABSOLUT NÖDVÄNDIGT!

Här i de andliga sfärerna byggs en entusiastisk förväntan upp när ljusbärarna och ljusarbetarna på Jorden fortsätter att höja medvetandet hos kollektivet till nya nivåer av medvetenhet om dess andliga ursprung. Alla kännande varelser är först och främst andliga sådana även om de förlorat sin medvetenhet om denna fundamentala sanning. Livet är evigt, utan slut. Formen den använder eller presenteras i kan variera, men den underliggande anden är oförändrad, en gudomlig skapelse, på alla sätt perfekt. Emellertid, när den är förkroppsligad på Jorden, är dess medvetande inskränkt av de begränsningar som den mänskliga formen påtvingat den.

Den mänskliga hjärnan, mottagaren av energi-information som era kroppar använder, har bara begränsade kanaler för sin funktion och bara begränsad intelligens för tolkning av de signaler den mottar. MEN, era hjärtan kan öppna sig mycket mer för den konstanta ström av Kärlek(information och kreativ potential)som flödar från den enda Källan, Gud, och som omsluter er i varje ögonblick.

De senaste århundradena har de Västliga Kulturerna fokuserat på intelligens och logik för att förstå världen och förkastat den andliga kunskap som funnits i eoner och som är en nödvändig aspekt av er uppvaknandeprocess. Detta beror framförallt på korruption och det haveri som den andliga informationen utsatts för när de gudomliga budskapen, mottagna av helgon och mystiker, omtolkats av deras entusiastiska första följare för att passa in i det regelsystem för uppförande och tro som de sedan försökt påtvinga sina proselyter för att styra dem när de byggde religiösa organisationer som de använde som trappsteg till makten.

Förnuft och logik är mycket användbara verktyg som hjälper människor att arbeta med och förstå den miljö som illusionen framställer för dem. Men verktyg kan missbrukas och skadas och då blir deras användbarhet allvarligt reducerad. Intellektet kan inte tona in på vågorna av Kärlek som Gud omger er med därför att det är en aspekt av illusionen och dess syfte är att separera, dela och splittra. Det är ett fantastiskt verktyg när det används i era vetenskaper för att bättre förstå er världsliga och fysiska miljö, att förstå hur saker fungerar och sedan använda den kunskapen för att göra livet som människa lättare eller mer tillfredsställande genom att minska den ansträngning som krävs för att överleva. Men intellektet har ingen förmåga alls att knyta an till det andliga, er sanna natur, som för evigt existerar i ett tillstånd av oändlig glädje, kunskap, visdom och medvetenhet.

På grund av framgångarna för senare tids moderna teknologier har den inneboende känslan av andlighet för många blivit ännu mer fördold därför att illusionens distraktioner ökat i attraktionskraft. Många tror att vetenskapen så småningom kommer att vinna över den mänskliga döden och, under tiden, när människor lever längre och längre, blir sökandet efter livets mening en jakt på fler leksaker att roa sig med. Emellertid, trots det välkända och ytterst apokryfiska talesättet, ”den som dör med flest leksaker vinner”, ger inte illusionens distraktioner och lockelser någon långvarig tillfredsställelse. Leksakerna ni har blir tråkiga och nya måste uppfinnas för att ersätta dem, och takten att ersätta dem fortsätter att accelerera.

Ni är gudomliga varelser, Ett med Gud, men temporärt omedvetna om denna ultimata Sanning. Och då den sanningen förblir dold fortsätter ni att söka tillfredsställelse, kanske till och med extas, i illusionens lockelser, men, förstås, kommer ni inte att finna den där för den kan bara sökas hos Gud.

Gud skapade er i och med evig Kärlek och i det tillståndet var ni djupt lyckliga. Men, eftersom ni var helt fria, en av Guds många gåvor till er, valde ni att använda friheten till att ”rymma” från Hans kärleksfulla omfamning och uppleva separation, livet utan Honom. Ni trodde att fria från Hans eviga Närvaro kunde era liv bli mer intressanta eller spännande, faktiskt mer extatiska.

Uppenbarligen har det inte blivit så. Ni behöver bara se er omkring för att se det absolut meningslösa i era ansträngningar att bygga en värld av lycka utan Kärlek. Gud är Kärlek, och Kärlek är er natur, att vara utan den är som att vara utan luft när man ska andas, eller som en fisk utan vatten, överlevnad i sådana förhållanden är inte möjligt.

Ni behöver Kärlek. Men de flesta av er försöker att leva utan den därför att i ert tillstånd av separation, som människor på en planet som kräver att ni ständigt kämpar för att överleva och till synes måste konkurrera med varandra för att få era grundläggande behov tillgodosedda, behov som verkar vara en bristvara, verkar vett och sans och logik kräva att ni sätter Kärleken i vänteläge under tiden ni slåss med varandra för överlevnad.

Ni vill alla desperat ha Kärlek och letar oavbrutet efter den inom illusionen, där den inte kan återfinnas. Ni kan uppleva den under korta tidsperioder, men antingen smärta, lidande, sjukdom, svek eller till sist döden övertygar er om att Kärlek är hopplöst och att det är bättre för er att fokusera på individuell överlevnad när ni försöker undfly den oundvikliga mänskliga döden.

Ert uppvaknande är ett uppvaknande, eller rättare sagt, ett åter-uppvaknande till er natur som varelser av Kärlek. Och det är absolut oundvikligt. Men innan ni kan återvända till det tillståndet eller till den medvetenheten måste ni frisläppa allt som inte är i linje eller i harmoni med Kärlek. Det finns bara Kärlek, som ni ständigt påminns om, allt annat är illusoriskt, men medan ni håller er fast i det illusoriska, flyr Kärleken er, gömd under illusionens mantel.

Så, när vi med stor glädje ser de fantastiska framsteg ni gör mor ert naturliga och eviga tillstånd vill vi med stort allvar påminna er om den absoluta nödvändigheten att avsätta så mycket tid ni förmår från era dagliga plikter till att dra er tillbaka till era heliga inre helgedomar för att vederkvicka och stärka er själva genom att kalla på oss för hjälp och en kärleksfull kram. Ni är andliga varelser och ni behöver daglig kontakt med Kärleksfältet som omsluter er. Trots er oförmåga att känna av den i dess fulla omfattning omfamnar den er i varje ögonblick. När ni går inom, återupprepa er avsikt att vara kärleksfull i varje stund och i varje situation, för det expanderar och stärker era individuella energifält, vilka är ren Kärlek, och sprider dem ut över hela världen där de blandas och integreras med energifälten hos hela det mänskliga kollektivet och löser upp allt som är overkligt, allt som inte är kärleksfullt så att ert åter-uppvaknande sker, såsom det sagts och gudomligt utlovats.

Det ni gör på Jorden är absolut NÖDVÄNDIGT! Ingen Annan kan göra vad var och en av er inkarnerade för att göra, och ni gör det magnifikt vilket ni kommer att förstå när manteln löses upp eller slöjan faller sönder och ni äntligen ser vad ni så flitigt gjort under så lång tid och med sådan underbar beslutsamhet. Ja, vi är väl medvetna om att ni får väldigt lite direkt feedback, det är anledningen till att vi hela tiden kontaktar er på det här viset för att försäkra er om att allt är bra. Bli inte nedslagna av vad ni hör och läser i de vanliga nyhetsmedierna, för den gudomliga planen utvecklas precis som Gud vill, och ni assisterar vackert i den utvecklingen.

Med så mycket Kärlek, Saul

Översättning: Markku Pärssinen

Du gillar kanske också...