Saul via John: Kärleksfloden på Väg In, 3 december, 2023

 

Saul via John:

Kärleksfloden på Väg In

3 december 2023 av John Smallman https://johnsmallman.wordpress.com/

Trots de oroväckande nyheterna som MSM har att erbjuda er, är allt verkligen bra. Ja, detta är svårt för många av er att tro, men bara Kärlek är Verklig, och Den översvämmar Planeten Jorden. Ni kan se tecken på detta på många platser där tysta kärleksfulla samhällen – några mycket små, några mycket stora – samlas och massivt påverkar Jordens energifält och på det vackraste upplöser de overkliga, men djupt kända och engagerade rädslor, oro, agg, fördömanden och hat som har funnits i många områden under en mycket lång tid. Kärleksfloden kommer in och tvättar bort allt som inte är i linje med den. Gör en poäng av att ofta förnya ert förtroende för Gud, eftersom det hjälper enormt med ert eget individuella uppvaknande, och det är helt berättigat eftersom det inte finns någon annan som ni kan lita på fullt ut. OCH, naturligtvis, det finns inget behov av någon annan, eftersom bara Gud är.

Gud är; och alla kännande varelser är bara unika och individualiserade uttryck av Gud som uttrycker sig själv perfekt och vackert genom var och en. Hennes glädje är att veta och vara medveten om er eviga närvaro i Hennes sällskap – som Hon är – och att ni alla är Hennes glädjefyllda barn, Hennes magnifika och vackra avkomma på grund av er eviga och obrytbara förening med Henne. Och det ger Henne stor jubel och glädje att ni nu kollektivt har valt att vakna upp ur den dröm eller mardröm av overklighet som ni bara tillfälligt har varit engagerade i, kom ihåg, det finns bara NU.

Var och en av er upplever ”nuet” på olika sätt, på sitt eget helt unika och personliga sätt i Verkligheten, som ett oändligt perfekt och glädjefyllt möte. Men inom illusionen inträffar eller framträder ”nuet” på en mängd olika sätt som den som upplever det personligen har valt, och det kan vara allt från extrem smärta och lidande till intensiv glädje och frid. Vad ni upplever eller genomgår är vad ni personligen har valt för att få lärdomar om livet i form – att känna och uttrycka Kärlek mer fullständigt – och att i hög grad hjälpa till i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Och ni hjälper alla massivt till i denna process, även om det inte verkar vettigt ibland. Som är fallet när ni försöker förstå det från era allvarligt begränsade individuella perspektiv, då era liv utvecklas framför er.

Guds vägar är oändliga, de hedrar alltid varje individs fria vilja, och de visar alltid vägen hem till Verkligheten när individen väljer att lyssna och vara medveten om Guds Närvaro och Hans Vilja. Guds Vilja är evigt kärleksfull. Guds Vilja är att varje människa ska vakna och känna sig själv som den Kärlek hon alltid är, och alltid i konstant och evig förening med Honom.

Kärlek . Liv . Medvetandet är ett oändligt expanderande och förstärkande svep av oändliga energifält. Där hela skapelsen på det mest varsamma och kärleksfulla sätt omsluts av de medvetandeområden, som mest perfekt passar varje individualiserad manifestation av Gud, som uttrycker sig själv i dem. Ni kan inte, medan ni befinner er i ert begränsade medvetandetillstånd som en specifik människa i form, ens börja föreställa er den absoluta vidden av möjligheter att leva, som är evigt tillgängliga för er. Genom i vilka ni oavbrutet är engagerade att använda era enorma kreativa förmågor. Alltets STORHET är obegripligt, liksom den ofantliga glädje som väntar vid ert uppvaknande. Jag säger det igen: ”Sannerligen, allt är väl.”

När ni vaknar, vilket ni helt säkert kommer att göra, kommer ni att finna er själva hänfört omfamnade av nära och kära som ni alltid har känt, och med några av vilka ni har upplevt mänskligt liv tillsammans med, där ni uppmuntrade och hjälpte varandra – även omedvetet och utan någon vetskap – på de vägar ni hade valt för er själva under dessa blandade jordiska resor för att hitta era vägar Hem. Ja, ni har sökt efter vägen i många livstider, och nu, när ni har funnit den, skall ni komma fram och återigen känna er själva som de vackra varelser som var och en av er alltid är.

Det Gud skapar är evigt levande och oändligt vackert, och Hon skapade DIG. Tacka därför regelbundet för det mirakel som du är, och vet att Hon vill att du ska känna Hennes Kärlek i varje ögonblick. Att vara ”förälskad” är visserligen en mycket vacker upplevelse för människor, men det är ingenting jämfört med att veta och känna, i fullständig och obruten medvetenhet, Guds oändliga och ständiga Kärlek till dig.

När ni tillbringar er dagliga stilla tid ensamma, eller möjligen i en kärleksfull grupp, och besöker era inre helgedomar, påminn er själva om den djupa sanningen om Guds eviga Kärlek till er. Ni är helt och fullt värdiga Guds Kärlek i varje ögonblick av era mänskliga liv, för hur skulle ni, som gudomliga skapelser, inte kunna vara det. Ni är Ett med Henne i varje ögonblick av er eviga existens, utan ens det kortaste tillfälliga avbrott, så påminn er själva och tillåt er själva att veta detta och känna det. Att göra det kommer att föra er till ett tillstånd av intensiv frid där alla kvarvarande känslor av ovärdighet kommer att förångas, och er tillit till Henne kommer att stärkas, vilket intensifierar effekten av er närvaro som människa i den kollektiva uppvaknandeprocessen.

Er närvaro på Jorden nu är väsentlig, ni är alla oersättliga, så gläd er åt vetskapen att ni mäktigt hjälper hela mänskligheten att vakna när denna magnifika händelse snabbt närmar sig sin fullbordan.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *