Saul via John Smallman, 24 januari 2019

Saul via John Smallman, 24 januari 2019

 

Som varelser av ren medvetenhet, finns det inga behov.

 

24/01/2019 av John Smallman

Saul Audio Blog for Thursday January 24th

Då ni förväntansfullt väntar på det dramatiska skiftet med personliga upplevelser och yttre händelser, som till slut visar er att uppvaknandet sker precis i detta nu, var glad och okonstlad när ni positivt går framåt med förhoppningar i era dagliga liv. Ni vet, djupt inom er själva, att brytpunkten har uppnåtts, och att människokollektivet vaknar snabbt och mycket entusiastiskt, trots all negativ rapportering från massmedia, som definitivt säger något annat. Ert uppvaknande, som ni så ofta har fått höra, är obestridligt!

Det finns ingen återvändo, och ökad glädje och förundran ligger framför er eftersom ni öppnar upp till ert naturliga mänskliga tillstånd av varandet – Kristi Medvetenhet – det gudomliga tillståndet som ni kan och kommer att arbeta med medvetet och kärleksfullt, i varje ögonblick. Ni har gått tillbaka till det, ert helt naturliga tillstånd, bort från det ögonblicket då era känslor fylldes av rädsla på grund av separationen från källan. Detta beror på att Källan, den Gudomliga Kärlekens fält – eller, om ni önskar personifiera, Moder/ Fader/Gud – med den Oändliga Kärleken och Visdomens vilja, med överflödande glädje till er och planen av att återuppväcka er till det eviga livet, så snart ni hamnade i det overkliga tillståndet av upplevd separation. Och den gudomliga Viljan uppnås alltid. Något annat resultat är omöjligt.

Så, kära läsare och lyssnare, när uppvakningsprocessen blir stadigt etablerad, och de väsentliga förändringarna kommer som ett resultat, och blir alltmer uppenbara för hela mänskligheten, så kommer ert ljus att skina starkt. Ni är alla intensiva ljusa varelser – liksom alla kännande varelser är, alla människor är – och genom att välja att skina starkt i varje stund blir ni ytterst effektiva för att hjälpa och uppmuntra andra, att bli medvetna om att de också är varelser av ljus, strålande ljusvarelser. Hur skulle ni kunna vara något annat, eftersom ni skapades perfekta, och allt som skapas är per definition perfekt på alla sätt?

Släpp alla rädslor och tvivel, den ångest som avskräcker er från att ta del av sanningen om vilka ni är. Allt ni behöver göra är att vara er själva! Inte den maskering ni tog på er redan som barn, då ni verkade vara otillräckliga, till och med värdelösa, jämfört med de vuxna och de auktoriteter ni var tvungna att samarbeta med; hela tiden jämförda med era äldre syskon! Många av er känner att ni inte har någon som ni kan diskutera era sanna känslor med, meningen med livet, ert liv, de ni verkligen är. Och anledningen till detta beror på att alla ni känner eller träffar på, gömmer sig bakom sin egen rädslobaserade mask eller personlighet. Och ni accepterar för det mesta de här förklädnaderna som sanna, för deras trygghet i förklädnaden, döljer framgångsrikt deras egna intensiva känslor av otillräcklighet. Så många av er känner er ”mindre än”, och den känslan uppmuntras av ert ego för att hålla er kvar i rädslan, eftersom den bekräftar känslan av separation och också ert behov av ett smart och intelligent ego, er synliga mänskliga identitet, för att hålla er trygga.

När ni väljer att vara er själva, och visar upp det utan fruktan för andra, frigör det de andra också, ofta med en enorm lättnad, eftersom de då förstår att de inte är de enda som lider av känslan av ”mindre än”. Att vara er själva, är DEN mest kärleksfulla och effektiva gåvan ni kan erbjuda andra. Då känner de sig trygga i er närvaro, accepterade, sedda och hedrade för de de är, precis som de är, utan villkor. Och det, som ni med största säkerhet kan förstå, är den mest värdefulla sak ni kan ge någon, för det är det ni själva har sökt i alla era liv.

Alla människor, som ni ofta har fått höra, är perfekta gudomliga varelser som upplever en svår begränsning i formen som människor. Och denna erfarenhet av begränsning har verkligen övertygat er om att ni är separerade varelser, eftersom ni kämpar för att överleva i en omgivning som verkar stor i jämförelse med storleken på era till synes små och obetydliga mänskliga kroppar, som ni för det mesta helt identifierar er med. Inte konstigt att ni är rädda!

Men i sanning är ni oerhört kraftfulla varelser, eftersom Källan försåg er med allt som är Källan, i samma stund ni skapades. Den kunde inte göra någonting annat, för Källan är allt och skapar sig själv hela tiden genom myriader olika sätt, som den sedan välvilligt delar med sin skapelse, genom den oändliga glädjen av att bara vara. Som Varelse, som ren Medvetenhet, finns det inget behov, för det är ett oändligt upplyftande och tillfredsställande tillstånd av existens, det är det enda tillståndet av existens!

Några av er har upplevt en kortvarig känsla av detta, när tankarna tillfälligt har upphört, och ni blir hänryckta av skönheten i en av de många former den visar sig för er, medan ni upplever livet som människa – en strålande och fantastisk solnedgång, den intensiva friskheten i vårens växtlighet, klara snötäckta berg, det vackra hos ett barn eller en älskad. Den känslan stannar inte kvar, eftersom energin i en sådan upplevelse är alltför intensiv för att ni inom de mänskliga ramarna, ska kunna leva i mer än ett ögonblick utan att gå i bitar.

Kärlek, Källa, Moder/Fader/Gud, Medvetenhet, Närvaro, är Allt som existerar, är oändligt stort och oändligt milt. Allt kännande liv är alltid kärleksfullt insvept i det Gudomliga Fältet, alltid. Allt som upplevs som kärlekslöst är overkligt, och kommer inte att finnas kvar.

Men i mänskliga kroppar upplever ni tid. Tid, fast i er nuvarande tidsålder mätt med atomur som kollektivt överenskommits, är en illusion. Det är en illusion som ni alla utan undantag har upplevt, när något ni tycker om är borta på ett ögonblick, eller något som orsakar er lidande verkar fortgå i det oändliga. Ni måste ständigt bearbeta det för att kunna komma samman fysiskt, på överenskomna platser för att samverka med varandra. Men när ni inte kan det, ha då för avsikt att vara närvarande i nuet, den enda verkliga tiden, den tid då allt som ni någonsin upplever faktiskt händer.

Det enklaste och mest effektiva sättet att komma in i det tillståndet, är genom intentionen att dämpa era sinnen och stoppa tankeflödet, och låta det flöda genom era sinnen, utan att engagera er i det. Detta kräver träning, och ni behöver träna dagligen. Gå därför till ert inre heliga rum, och ha för avsikt att öppna era hjärtan till den gudomliga Omfamningen som väntar på er där. Välj att sitta i tyst meditation, kontemplation eller skapa ett ljud som aum, som ni fokuserar på då ni nynnar eller sjunger, och därmed stänga av de distraktioner som tenderar att dra er tillbaka från platsen av djup frid. Den platsen av djup frid finns alltid inom er, så lär er hitta den genom regelbunden träning, och njut av friden och glädjen den ger er.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...