Saul via John Smallman, 24 februari 2020

Saul via John Smallman, 24 februari 2020

Humanity has everything it needs to put an end to the conflicts and poverty that so many are enduring.

24.02.2020 av John Smallman

Saul Audio Blog for Monday February 24th

Vi ser alla på med glädje härifrån i de andliga rikena när mänskligheten rusar mot sitt uppvaknande! Ni går definitivt mycket snabbt mot den underbara händelsen, när chock och glädjefylld förvåning kommer att fylla era hjärtan när ni inser att ni har kommit fram! Resan har varit lång, och ibland extremt stressande och smärtsam, faktiskt. När det nu uppstår saker för nästan alla, som ska erkännas och släppas, kan ni inte undvika att vara medvetna om att det fortfarande är en enorm mängd av onödigt lidande för miljontals människor över hela världen. Detta kommer att upphöra.

Mänskligheten har allt den behöver för att få slut på de konflikter och den fattigdom som så många genomlider, och det extrema lidande som det oundvikligen leder till. Just nu gör många kärleksfulla människor underbara arbeten för att genomföra de åtgärder som krävs för att åstadkomma detta. Ni hör emellertid inte om de underbara saker som händer om ni inte letar efter upplyftande och inspirerande information om planetomfattande, lokalt förekommande insatser, som dagligen och allt mer effektivt hanterar dessa stora frågor som berör så många. Vanliga media letar efter drama att rapportera om. Goda verk och framsteg för att lindra mänskligt lidande är ”inte nyhetsvärda” och är därför inte allmänt kungjorda. Men de borde vara det, för nyheter av den här typen inspirerar och lyfter upp alla. Och i dessa tider med förändring och förvirring över hela världen, är inspiration och upplyftning mycket positiva sätt att uppmuntra och stärka hoppet som har fört mänskligheten fram till detta mest kraftfulla ögonblick i dess andliga utveckling, ett ögonblick av otroliga möjligheter för alla på Jorden.

Det finns inget sätt nu som du kan dra dig tillbaka från denna punkt, för att återigen omfatta de okunniga och egoistiska attityder och beteenden som under eoner har varit endemiska, eftersom oenigheter mellan individer och nationer har lett till en oändlig serie av konflikter som ingen kunde vinna. Slutligen har Kärlekens mirakel, vilket är verkligheten, erkänts för vad det är – er sanna och eviga natur som kopplar er oskiljaktigt till Källan. Ja, ni och Källan är inte separata varelser, ni har aldrig separerats eftersom ni är ett. Det finns bara Källan inom vilken allt som någonsin har skapats eller någonsin kommer att skapas hålls i en för evigt oändligt kärleksfull omfamning, en omfamning av oändlig ömhet som tillåter och uppmuntrar till oändlig frihet att villkorslöst älska allt som har skapats.

Skapelsen är ett oändligt uttryck för gudomlig Kärlek, som för evigt ytterligare uttrycker Sig själv i glädje och harmoni, eftersom hela skapelsen samarbetar för att skapa allt fler underverk för att glädja Källan och alla kännande livsformer – livet formar mycket mer än man kan tänka sig tänkt av någon varelse som lever ett begränsat liv i form. Det oändliga överflödet av glädje som är ert vakna tillstånd, ett tillstånd tusentals gånger över er förmåga att ta emot, väntar er. Fira därför magnifikt och förväntansfullt när de sista ögonblicken av smärta och lidande upplöses och slöjorna som döljer verkligheten från er blir tunnslitna och faller samman. Smärta och lidande är en illusion och finns bara så länge ni väljer att uppleva dem; och det valet har varit det kollektiva valet för mänskligheten under eoner. Nu gryr insikten för kollektivet att det kan välja att avsluta dessa traumatiska upplevelser genom att låta Kärlek fylla alla era hjärtan och flöda genom er alla när ni utbyter dessa erfarenheter mot sådana som kommer att ge er oändlig glädje.

Ni är alla oändligt älskade och har varit det sedan ert skapelseögonblick, och eftersom ni alla är Ett – Ett med Källan – så kommer allt som orsakat er lidande – dömande, fördömelse, bitterhet, förbittring, och hat – att försvinna när ni tillåter och bjuder in Kärleken till era hjärtan, eftersom det alltid var overkligt, dvs. aldrig närvarande inom Kärlekens fält där hela skapelsen har sin eviga existens.

Att vakna upp är att känna Kärlek, att känna Er själva som ett med Gud; och genom att veta detta är allt känt, och ingenting är dolt, otillgängligt, eller låst utom synhåll. Allt du någonsin skulle kunna önska dig är direkt tillgängligt, medan du också vet att du vill ha det för ingenting eftersom du har allt, det gavs till dig i ditt skapelseögonblick eftersom Gud älskar dig så. Och att känna Hans Kärlek till er gör det omöjligt för er att älska er själva på något sätt eller vis som är på minsta sätt mindre kärleksfullt än Hans eviga, ovillkorliga och fullständigt kompletta och uppfyllande Kärlek till er.

Den accelererade andliga utvecklingen som mänskligheten har upplevt under de senaste tre eller fyra decennierna har varit den väsentliga föregångaren till ert uppvaknande. De av er som läser eller lyssnar på detta är väl medvetna om att det nyligen har skett en stor ökning av människors intresse för andlighet, det är ett verkligt globalt fenomen, även om det i procent av världsbefolkningen är ganska lite. Trots denna lilla andel har effekten emellertid varit och fortsätter att vara enorm. Brytpunkten har passerats, och antalen som blir medvetna om att er sanna identitet är mycket mer än ni någonsin kan uppleva när den begränsas av era mänskliga former, växer snabbt, när medvetenheten om er medfödda visdom – er intuition – växer och när människor mer än någonsin tydligare förstår att de är och måste vara ansvariga för alla sina tankar, ord och handlingar.

Som en konsekvens ser de nu tydligt att majoriteten av de som är i myndighetspositioner, i vilken typ av administrativt organ eller byrå som helst, bryr sig främst om sina egna personliga intressen. Vissa av dem hade ursprungligen goda avsikter när de befann sig placerade i positioner som gav dem myndighet över andra och trodde till och med att de kunde hjälpa de andra att få bättre liv genom att kontrollera och styra dem. Men för de flesta blir den makt som myndighetens positioner verkar ge dem beroendeframkallande och krävande, eftersom deras ego berusas av det.

Ni har nu många områden där förvirring och kaos verkar vara endemiska när människor gör sina röster hörda när de strävar efter att uppmärksamma de som är myndigheter på deras intensiva oro över det inkompetenta och självbetjänande sättet som den myndigheten utövar. De gamla auktoritära regimerna kollapsar när de som var dess mästare befinner sig i stark oenighet med varandra och finner sig således helt oförmögna att nå en konsensus om hur man kan upprätthålla dessa föråldrade system vars tid är förbi.

Nu som så många i den andliga eller immateriella världen fortsätter att påminna er om, inträffar väsentliga förändringar över hela världen som för evigt kommer att förändra hur livet levs på Jorden eftersom alla kommer att behandlas med den kärleksfulla respekt och ära som de har rätt till som Guds gudomliga barn. Ni blir var och en medvetna om er egen gudomliga natur och alla andras gudomliga natur, och denna medvetenhet är det som driver mänskligheten så snabbt och positivt mot uppvaknande. Tecknen är synliga överallt om ni väljer att titta. Så var glad och positiv när du lever ditt dagliga liv, erbjud kärleksfull vänlighet till alla som du interagerar med och gläd er över att få i överflöd det ni själva så generöst erbjuder.

Kärlek är din natur, och när du inser detta kan du erbjuda ingenting mindre än detta till alla andra. Och att göra helt enkelt detta är vad det betyder att vara vaken.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

Du gillar kanske också...