Saul via John Smallman, 11 oktober 2018

Saul via John Smallman, 11 oktober 2018

Per Staffan 13 oktober 2018

Er mänskliga död är endast en övergång tillbaka till fullt medvetet medvetande.

11/10/2018 av John Smallman

Saul Audio Blog torsdag 11 oktober

Människans uppvaknandeprocess har accelererat enormt sedan vi senast kommunicerade. Även på de vanliga nyhetsprogrammen är det uppenbart att någonting otvivelaktigt händer och det upplevs globalt. Trots nejsägare, missnöje och skepsis vaknar mänskligheten! Inom begreppet tid, som alltid är närvarande i era dagliga liv, finns en gudomligt planerad serie händelser som leder er fram till ert oundvikliga uppvaknande för att uppleva den Verklighet som är Gud/Källan/Kärlek.

Ni är alla, och det här betyder alla utan NÅGRA undantag, gudomliga varelser, gudomliga skapelser, för evigt och evinnerligt Ett med allt känt liv – och det finns bara känt liv – och med Källan till det fullt medvetna medvetandet. Det har alltid varit så, och det kommer det alltid att vara. Det var bara ett kort ögonblick sedan – tydligen eoner av tid, när ni tänker på det – som ett orealistiskt drömtillstånd skenbart och endast under ett ögonblick insvepte den helt fantastiskt vackra Varelsen som Gud skapade till sin Like.

I det ögonblicket splittrades Guds älskade Barn uppenbarligen i myriader av otaliga enskilda medvetna former, och när det hände upplevde dessa former separation och ofattbar terror. Terrorn förnekades omedelbart och begravdes eftersom den var alltför smärtsam att se och erkänna. Utan Källan/Gud/Kärlek kunde det inte finnas något liv, bara ett extremt kort skenbart liv i form, följt av utrotning. Det konceptet, även om det var fullständigt orealistiskt och omöjligt, skapade kaos i otaliga individers sinnen, till vilka Guds älskade barn uppenbarligen hade splittrat Sig.

Det är det här kaoset, den här terrorn, även om den är helt orealistisk, som uppstår i mänsklighetens kollektiva medvetande just nu för att släppas, så att Kärlek – den enda Verkligheten – kan flöda rikligt i era hjärtan och fylla er alla med omätlig GLÄDJE !

Som människor tror de allra flesta av er att ni är era kroppar och inget annat, och därför när ni lägger ner dessa former i döden, blir det slutet på livet för er. Många har verkligen religiösa övertygelser, men de är bara övertygelser utan stödjande bevis, att de hoppas att de kommer att föras till ett himmelskt liv efter döden. Men djupt inuti sig själva har de en stor rädsla för döden, slutet, livets slutpunkt, för många tror att overklighet – det fysiska och materiella universum – är den enda sanna verkligheten, och att Verkligheten – Kärlek, Källan, Gud – är orealistisk, en galen idé i tankarna hos dem som vägrar att acceptera att livet är kort, meningslöst och en olycka som slutar helt vid fysisk död.

Men ni är alla eviga och beständiga varelser, ni är medvetandet Själv som är obegränsat och oändligt, till skillnad från kroppen som dör när medvetandet – du – bestämmer dig för att gå vidare. Din mänskliga död är bara en övergång tillbaka till fullt medvetande om detta tillstånd. Det finns inget att frukta, och många som har haft Nära Döden Upplevelser bekräftar detta. Ändå behöver rädslan för din skenbara separation från din gudomliga Källa i ditt sinne, som var fast ingrodd och utvecklad över eoner, nu erkännas som overklig och frigjord. Ni gör detta genom att sätta er avsikt att öppna era hjärtan till Kärleken som omsluter er i varje ögonblick av er eviga existens och låter Den lösa den rädslan.

Det liknar era mänskliga erfarenheter som små barn med mardrömmar från vilka ni vaknade i skräck, kanske skrikande högt. Därefter rusade dina föräldrar in för att hålla och trösta dig och visa dig att verkligheten var upplevelsen av att hållas och tröstas i deras kärleksfulla armar, och det var inte den mardröm som du hade vaknat från. Och vilken lättnad det var! Många av dessa tidiga barndomsmardrömmar uppstod som ett resultat av mycket gamla minnen, begravda i era psyken, från det orealistiska men skrämmande ögonblicket av separation från er Källa.

För att vakna helt, som ni håller på att göra, är det nödvändigt för er att se och släppa den orealistiska terrorn som har styrt era mänskliga liv, terror som verkligen ser mycket verklig ut när ni identifierar er med era kroppar och ser och upplever smärtan och lidandet som de kan genomgå. När ni tillåter och välkomnar Kärleken i era hjärtan kommer all smärta eller lidande ni upplever att minska i intensitet, eftersom insikten gryr att ni själva verkligen är Ett med den allt omfattande kärleken.

Tiden har kommit – den har alltid varit närvarande eftersom det bara finns det eviga ögonblicket av nu – att befria er från den allvarligt begränsande tron att det bara finns fysisk form, formens och materiens värld och att vakna upp till att känna det absoluta undret av er sanna natur som Ett med Källan.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

 

You may also like...