Saul via John Smallman, 13 februari 2022

 

Saul via John Smallman

13 februari 2022

Mycket snart kommer Ni, Återigen, att vara Fullt Uppvaknade

 

Här i de andliga eller icke-fysiska sfärerna ser vi med förtjusning på då mänsklighetens uppvaknandeprocess fortsätter att accelerera mot sin totala fullbordan.

Jag vet att ni alla är mycket trötta på ordet ”snart”, men genom att regelbundet använda det då ni tänker, skriver eller talar om uppvaknande, så bekräftar ni det. Så, vet att mänsklighetens uppvaknande kommer att ske snart! Ni är redo för det, ni är trötta på att vänta, och ni får det, kollektivt, att bära frukt.

Det finns ett otroligt stort antal av er som dagligen sätter avsikten att bara vara kärleksfulla, oavsett vad som sker, då ni ägnar er åt era nödvändiga mänskliga rutiner, och också att bara göra det är extremt effektivt i att intensifiera mänsklighetens uppvaknandeprocess. Ni uppfyller verkligen den mycket älskade och ärade frasen från bibeln: ”att vara i världen men inte av den”, (Johannes 15:19).

Ni sköter era dagliga liv under det att ni delar och sträcker ut Kärlek, och vägrar, mestadels, att ägna er åt egoistiska impulser att döma eller fördöma någon. Alla gör sitt bästa, även om så inte verkar vara fallet.

Hur det ser ut för er, eller för andra, är ett dömande, även om det inte uttrycks eller delas, och kom ihåg att ingen av er, medan ni är i form, har nödvändig kunskap eller visdom som rättvist och opartiskt kan styrka det dömande ni kan vilja göra.

När ni lämnar de begränsningar som form pålägger er, kommer inte tankar på dömande längre att ens komma för er, eftersom såsom En, Källan, Kärlek finns det alltid total acceptans, absolut inget att döma, och ni kommer att känna er som det ni är – KÄRLEK.

Kärlek är Allt. Den omfamnar allt. Den omsluter allt, och den uppfylls och uttrycks hela tiden utan ett ögonblicks paus eller avbrott. Kärlek är vad ni är, och då ni vaknar upp kommer ni att känna dess under och veta att ni aldrig, inte ens i det kortaste av ögonblick, varit separerad från att uppleva ert naturliga och eviga tillstånd, den Enhet som är Kärlek.

Det kommer inte att finnas några störande, smärtsamma, eller oroande minnen av era liv i form eftersom de aldrig hänt, det finns ingenting att minnas, det finns alltid och bara nu.

Idéen om att det bara finns Nu är en ni nästan kan acceptera intellektuellt, men era fysiska sinnen tror på och upplever det förflutna (som minnen), nutid (Nu!), och inväntar framtiden med antingen entusiasm, ängslan, eller något mittemellan de tillstånden.

Och, förstås, det verkar som nutiden alltid är förfluten eftersom nu, även om den alltid är närvarande, aldrig varar! Emellertid, ju mer tid ni väljer att spendera i er heliga inre fristad, desto Verkligare blir Nuet för er, och visar att det alltid är närvarande, även om det bara är i ögonblicket.

Att vara i mänsklig form är inte lätt, och det tenderar att vara förvirrande och osäkert för mycket av era liv. Osäkerhet är något de flesta inte tycker om, men den är konstant eftersom form är förändring. Många förändringar kan förefalla små eller oviktiga, och sedan sker någon större händelse eller katastrof, vilket intensifierar ängslan i osäkerheten.

Dock finns det ett som är säkert, det enda – Verkligheten/Kärlek

Tillåt er inte att glömma detta när ni känner er överväldigade eller stressade av händelser i era personliga dagliga mänskliga liv, eller av större händelser på nationell eller internationell nivå, eller ens naturkatastrofer – stormar, översvämningar, jordskred, vulkanutbrott, jordbävningar etc.

Ni är, varje kännande varelse, aspekter av och oskiljbara delar av den Ende ni för evigt är Ett med i varje ögonblick av er eviga existens. Det ni upplever som människa i form är tillfälligt, för stunden, även om tiden medan ni genomgår det kan förefalla oändlig när det är otrevligt, och ganska flytande när det är mycket trevligt.

Att vakna upp är att till fullo njuta av det eviga undret av Nu, den eviga glädjen och tillfredsställelsen av livet, vilket bara kan vara Nu.

Ni är all-vetande, inte därför att ert oändliga sinne är fyllt med kunskap, utan för att ni nu – inte senare, nästa vecka eller nästa år – har full tillgång till allt som är av intresse för er.

Det finns inget att lära, för ni är allvetande. I form måste ni lära er hur ni ska använda er form (era egna kroppar), och de former ni interagerar med, levande eller icke-levande – andra människor, djur, bilar, datorer, telefoner, tankar, allt – alla era förmågor måste läras in. Som uppvaknade är ni all-vetande, ouppvaknade är ni osäkra, förvirrade, begränsade, vilsna.

Att vara fullt uppvaknad, fullt medveten, är ert naturliga tillstånd.

Ni behöver inte vila eller sömn, och ni kan inte bli distraherade eller bortdragna från den här stunden, den enda stunden, och er medvetenhet är alltid fullt uppmärksam på Allt. Det är därför ni får ett omedelbart svar närhelst ni kallar på era andliga team, helgon eller guider i de icke-fysiska sfärerna. De finns alltid där för er, för Alla.

När ni är uppvaknade finns det ingenting ni inte kan delta i omedelbart, inget missas, försenas eller glöms, allt det ni väljer att delta i deltar ni i Nu!

Det kan aldrig finnas ett tillstånd av omständigheter där ett svar från er måste försenas, justeras, begränsas eller nekas, ni kan alltid omedelbart svara på vad som än dyker upp. Ni är ytterligt som Ett med Källan, med Allt Som Är, Nu.

Detta tillstånd är oföränderligt och evigt. Det är oändlig GLÄDJE!

Så, när ni dagligen går djupt inombords för att öppna ert hjärta till Kärlek, påminn er om att detta illusoriska eller ouppvaknade tillstånd av livet i form, som ni just nu upplever som mycket realistiskt, med all dess tvivel, rädsla och osäkerhet, närmar sig sitt slut.

Mycket snart kommer ni, återigen, att vara fullt uppvaknade, och drömmen eller illusionen kommer inte att finnas längre, för den fanns aldrig!

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...