Saul via John Smallman, 18 april 2019

Saul via John Smallman, 18 april 2019

Per Staffan 19 april 2019

Saul (kanaliserade meddelanden)

Ni Kan Ändra era Övertygelser! | Saul via John Smallman

2019/04/18

Saul Audio Blog for Thursday April 18th

När mänskligheten har vaknat kommer de mångfaldiga frågorna och problemen som ni för närvarande står inför att lösas enkelt och snabbt. Ni är alla väsen med enorm kraft och ni har de kreativa förmågorna att föra fram nya idéer från er kollektiva medvetenhet som gör det möjligt för er att initiera de program som är nödvändiga för att förhindra alla former av fattigdom – hungersnöd, hemlöshet, ensamhet, skam, skuld, apati, maktlöshet, hopplöshet – över hela världen och sedan börja skapa kärleksfulla samhällen i upplyftande och inspirerande miljöer för att ersätta kåkstäderna, favelorna och slumområdena där så många av Guds älskade barn lever i ett tillstånd av permanent utarmning.

Som ni påminns om upprepade gånger, är alla Ett, och det är därför som det som någon tror, säger eller gör påverkar alla. När allt fler blir medvetna om att det enda sättet för mänskligheten är att för alla – oavsett ras, etnicitet, kultur, färg, trosbekännelse, kön och politisk övertygelse – engagera sig kärleksfullt med alla andra i vänliga, villiga och meningsfulla diskussioner för att lösa de frågor och problem som mänskligheten står inför, och att sätta intentionen dagligen att bara vara kärleksfull, oavsett vad som kan uppstå, då blir det obestridligt uppenbart att vidunderliga förändringar redan pågår. Mänskligheten är väl etablerad på vägen till uppvaknande.

Under så lång tid, på grund av den känsla av separation som alla känner och upplever, har människor ofta tänkt för sig själva: ”Vad kan jag göra för att hjälpa världen att förändras och lösa de problem som mänskligheten och planeten står inför:” för att sedan sjunka ner i apati eftersom de tror att på grund av deras synbara obetydlighet i det övergripande systemet av saker, att det inte finns något som de kan göra själva, som på något vis kommer att vara användbart, än mindre ses och erkännas. Detta är en felaktig tro! Er ständigt återställda avsikt att älska det som uppstår är extremt kraftfull, för ni är kraftfulla och er tro är kraftfull. Därför är tron på att det inte finns något ni kan göra – apati – också mycket kraftfull, skapar blockeringar, mestadels oavsiktliga, som allvarligt hindrar framsteg.

Ni måste lita på och tro på er själva och på era förmågor att vara agenter för positiv förändring i världen, för ni kan det, och många etablerar den tron inom sig själva och vet att den är mycket effektiv och kraftfull. Nästan alla har inrotade övertygelser, ofta etablerade i barndomen, som ligger under ytan av er medvetna medvetenhet, och genom vilka ni engagerar er med livet. Ni känner alla människor som för det mesta är optimistiska och glada, och andra som är det motsatta, och ni undrar ofta varför det är så. Jo det beror på deras tro, och ju starkare de följer den eller litar på den, desto effektivare är de, antingen positivt eller negativt.

Och, som mäktiga gudomliga varelser, Guds barn, kan ni ändra er tro! Först måste ni gå inom och spendera tid på att tänka på hur ni lever era liv och vad ni tror om er själva. Då måste ni ha för avsikt att uppmuntra det som ni ser vara positiv övertygelse och att förkasta det ni ser som negativt. Det kommer inte att hända omedelbart, även om ni kanske får många ”aha” upplevelser när övertygelser ni inte kände till, smyger in i er medvetna medvetenhet. Ni måste då välja att ha för avsikt att förändra eller förkasta det som uppenbarligen inte tjänar er – jag kan inte, jag vill inte, jag behöver inte, vad ska folk säga?, det skulle inte vara jag, jag har alltid varit så här och vet inte hur jag skall kunna förändras etc. Dessa nya intentioner måste återställas dagligen när ni först vaknar, när ni tänker på dem under dagen och innan ni förbereder er för att sova på natten. Det kommer bara ta ett ögonblick eller två, och efter en vecka eller så, kanske mindre, kommer ni att märka att ni känner annorlunda om er själva – mer i frid, mer accepterande er själva och andra, och mer stimulerade.

Ingrodda övertygelser kommer inte att lösas upp direkt, trots allt tog de många år att bli etablerade, så bli inte avskräckta om ni inte ser positiva resultat så snabbt som ni hade hoppats eller förväntat er. Avsikten är att vara medveten om allt dömande som ni gör mentalt under dagen, de flesta gör ett stort antal och fråga dig själv om de verkligen tjänar dig eller om de bara drar ner dig, eftersom de bekräftar för dig de övertygelser som du har om människor i allmänhet, eller att du själv är dålig, tanklös, hänsynslös, galen, elak, ovänlig osv. Om du kan erkänna dömandet och sedan förlåta dem som du dömde negativt och inse att de liksom du har frågor och problem i deras liv som stör deras frid och ger dem rädsla eller ångest. Tänk sedan på att skicka dem kärlek och medkänsla.

När du gör det till din regelbundna övning att när negativa bedömningar uppstår skicka kärlek och medkänsla till dem du dömer så kommer du att upptäcka att dina egna negativa självbedömningar uppstår i mindre omfattning och att du blir mycket mer självaccepterande. Självacceptans är avgörande, för du kommer aldrig att vara någon annan än den du redan är och när ni väl börjar fullt ut acceptera er själva som andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet under vilken lidande alltid uppstår, kommer ni att kunna stå tillbaka från er själva (era egon) lite grand och ställa frågan: ”Vilken är lektionen för mig här?” Initialt kanske ingenting inträffar för dig, men med ökande övning kommer insikter att komma till dig, som till exempel: ”När jag är arg, är andra människor ofta arga eller blir arga också. ”Du kan då försöka frigöra ilska istället för att uttrycka den. Först blir det svårt, för ilska är en kraftfull känsla, men om du kan stå lite tillbaka från den kommer du att upptäcka att du har ett val huruvida du vill uttrycka den eller inte. När du först väljer att inte uttrycka den kan du känna dig energilös eller deprimerad på grund av den möjliga efterföljande tanken: ”Jag kunde/borde ha berättat för honom precis vad jag tycker om honom!” Men när du övar på att inte att uttrycka din ilska kommer du att växa in i en medvetenhet om att ditt upplevda behov av att göra det kommer att försvagas tills du inser att släppa din ilska kommer att hjälpa dig att känna dig mer fridsam. Och om du uttrycker den, och senare ångrar det, be så mycket om ursäkt till den berörda personen, men mest av allt förlåt dig själv istället för att läxa upp dig för att du förlorat din självkontroll.

Som nämnts ovan är ni andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet. Därför måste ni hantera de problem som att vara människa presenterar för er, så påminn er om att de alla är lektioner i er andliga utveckling. Ju mer ni kan komma till att acceptera och förlåta er själva, desto lättare kommer ni att finna er själva kapabla att förlåta och acceptera andra. I sanning, även om det ofta inte verkar vara så, gör alla, och det finns inga undantag, sitt bästa. Ni vet inte och kan inte veta vad andra har gått igenom – ni kanske vet, men ni har inte upplevt det exakt som de gjorde – och då måste ni ge dem lite spelrum. (Jag talar inte här om människor som är så extremt skadade att de skadar och missbrukar andra, och som definitivt behöver någon form av inneslutning för att skydda andra, samtidigt som de får djupt medlidsam hjälp.) De flesta har ju upplevt att någon gett dig lite spelrum när du har uppträtt på ett sätt som var mindre än helt lämpligt, och ni uppskattade förmodligen det mycket när de gjorde det.

Alla är ett, och det är därför mycket vettigt att hedra, respektera och hjälpa andra, vilka bara är individuella reflektioner eller aspekter av er själva. Vad ni erbjuder till andra erbjuder ni till er själva. Ni har alla erfarenhet av att vara vänliga eller kärleksfulla mot någon, även på nästan omärkliga sätt, och ni har sedan mötts av ett liknande svar, och detsamma gäller ilska. Vad ni ger eller presenterar kommer alltid tillbaka. Att erbjuda kärlek ger eller möjliggör fred, medan dömande eller ilska nästan alltid leder till konflikt.

Uppvaknandeprocessen innebär att hedra och respektera alla andra. Gud hedrar, respekterar och älskar er alla utan undantag och vet att i varje ögonblick gör ni ert bästa. Betyder det att ni inte behöver leta inom er själva efter era övertygelser och motivationer för att se om de kan förbättras? Nej, det gör det naturligtvis inte, som människor på jorden presenteras ni med lektioner som ni har valt att lära er och i processen utvecklas ni andligt. Men medan det här är en pågående och ofta krävande uppgift, var snälla att älska och acceptera er själva, för när ni gör det känner ni er optimistiska och uppmuntrade, och det leder till en lätthet med livet där hantering av frågor och problem blir mindre krävande eller stressande. Och när ni lever så här är det mycket fördelaktigt för dem som ni samverkar med på alla sätt. Ni valde att vara inkarnerade just nu för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknandeprocess och när ni lever lugnt och i frid känner andra det och blir själva hjälpta på vägen till uppvaknande. Att behandla er själva kärleksfullt och med medkänsla är till stor hjälp för alla i mänsklighetens uppvaknandeprocess.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Källa: John Smallman

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...