Saul via John Smallman, 19 februari, 2017

Saul

via John Smallman

19 februari, 2017

Det är er uppgift att vara Kärlek i handling, och enbart det.

 

Här i de andliga och icke-fysiska sfärerna fortsätter vår entusiasm stiga, när vi observerar de enorma framsteg som mänskligheten gör på sin väg mot uppvaknandet. För er kan det mycket väl förefalla som om saker och ting blev allt värre, men det som stör er och åsamkar er smärta samt lidande för många, är ett kollektivt val att frisläppa en så stor del begravda faktorer som har hållit er tillbaka och förankrat er i mörkret av osäkerhet och rädsla. Nu är tiden inne då allt det ska komma fram, så att ni snabbt och med lätthet ska kunna släppa ert tag om det.

Mycket många av er släpper taget om saker och ting för andras räkning, genom er medkänsla och kärlek för dem och det är både mycket tröttande och förvirrande för er, för ni förmår inte identifiera orsaken till dessa utmattande emotionella omvälvningar. Ni valde underbart och kärleksfullt att inkarnera vid denna tid av mänsklighetens evolution, enbart för att ni skulle kunna få hjälpa andra som hade svårigheter att finna något meningsfullt syfte i sina mänskliga liv, för deras tillstånd av minnesförlust var så intensivt. Med anledning av era ansträngningar och avsikter håller minnesförlusten på att lätta och detta låter människor börja komma ihåg vilka de är och varför de har inkarnerat i detta ögonblick av mänsklighetens historia.

Många av er har haft en upplevelse av att på morgonen vakna upp ur drömmar som har lämnat er med känslor av distress, oro och till och med rädsla, medan de också har lämnat er med en känsla av utmattning, i stället för att ni skulle ha fått känna er uppiggade av er sömn. Vad ni nu får uppleva är ett uppvaknande från illusionen till Verkligheten i stället för från en dröm under sömnen till en vaken dröm, och skillnaden är mycket mer intensiv och uttalad. Det är väldigt oroande. Stå ut med det, bara tillåt allt som dyker upp och upplev det utan att engagera er i det. Försök inte få rätsida på det, det är bara som vädret som passerar och ni behöver inte göra någonting åt det. Att göra något åt det – att försöka göra något vettigt av det, att bli irriterad på det, att känna att det uppstår för att något är fel på er – drar er bara tillbaka till illusionens mörker, där ingenting är vettigt och dränerar er på nödvändig energi och motivation för livet.

Livet kan och borde vara glädjefyllt, men er ständiga tankeverksamhet gällande era bekymmer och rädslor hindrar er från att hitta den glädje som finns där i varje ögonblick. Det är er ständiga ström av tankar som orsakar er stress, ångest och lidande och det är varför ni flera gångar dagligen behöver ta er tiden – till och med för ett snabbt ögonblick om ni är mycket upptagna – för att sluta engagera er i era tankar. Det är vad ni gör i meditation och de av er som har utövat detta under en tid är mycket väl medvetna om fördelarna. Som en utövande meditatör har ni redan de nödvändiga förmågorna att snabbt försätta er i ett tillstånd av frid för bara några ögonblick, för att kunna lindra en del av vardagslivets stress. När ni gör så lindrar det er trötthet eller brist på energi – som visar sig som känslor av frustration eller irritation – och det lämnar er någorlunda uppfriskad.

Utbrändhet uppstår när människor som med medkänsla och kärleksfullhet försöker hjälpa andra, inte i första hand bemöter sig själva med samma kärlek och medkänsla – många av er känner er ovärdiga kärlek, men jag försäkrar er med bestämdhet att inget skulle kunna vara längre från sanningen. Om ni inte behandlar er själva med åtminstone samma kärlek och respekt som ni visar gentemot andra, så dränerar ni ert energifält när ni försöker hjälpa dem, i stället för att ständigt och rikligt fylla på deras energi.

När ni går inombords, till ert heligaste rum, där Guds Kärleks Ljus för er ständigt brinner och har för avsikt att öppna upp era hjärtan och låta denna Kärlek fritt och rikligt strömma genom er, så kommer Den att göra det. När ni befinner er i en mänsklig skepnad, vilket är ett tillstånd av begränsning, behöver ni förnya denna avsikt åtminstone en gång dagligen, men helst många gånger dagligen då ni kan minnas att ni är och alltid har varit ett med Gud. Varje gång som ni förnyar er avsikt, så förstärker ni den och den ger er den vitala energi som ni behöver för att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess, den uppgift som ni åtog er själva innan ni inkarnerade.

När man lever i världen är det mycket lätt att dras in i den negativa eller mörka energi som ger kraft till rädsla, konflikt, svek och lidande. Genom att upprätthålla avsikten att vara kanaler eller ledningar, genom vilka Guds Kärlek kan strömma, ständigt och rikligt, upplöser ni effektivt de mörka energierna och de kan skingras. Det är er uppgift att vara Kärlek i handling och enbart det. Engagera er inte i skuldbeläggande, dömande eller i att välja sida, vilka situationer ni än kan finna er själva i, för om ni gör det så förstärker ni bara de negativa energier som ni möter, i stället för att skingra dem.

Kärleken är er innersta natur, men när ni valde att konstruera och träda in i illusionen, så valde ni även att lämna Kärleken bakom er, med tron om att ni skulle finna ”kärlek” (avsiktligt med litet ”k”) inom andra och som skulle kunna tillfredsställa er. Ni kunde i detta ögonblick inte föreställa er den effekt som skulle följa av att ni stängde ut er från Guds Kärlek, för ni antog att den ”kärlek” som ni fick från andra i den illusoriska omgivning som ni hade byggt upp för er, skulle vara fullständigt uppfyllande. Och sannerligen kan den ”kärlek” ni får från andra vara mycket inspirerande och upplyftande, men den kan aldrig ens börja ersätta den Kärlek som är er sanna och enda natur.

Mänsklighetens uppvaknande innebär en hemkomst till Kärleken, en hemkomst till Källan, en Hemkomst. När ni finner att ni är fullständigt vakna, helt närvarande i Guds Närvaro, Ett med Honom, så kommer er Glädje att vara gränslös, långt utöver något som ni kan föreställa er ens i era mest upplyftande och inspirerande drömmar, för i sanning finns det ingen plats som Hemma, eller som ens på långt när påminner om Det.

Så, gå varje dag upprepade gånger inombords, till det inre och storslagna heliga rum där Guds Kärlek för er i varje ögonblick bor och låt Den fylla era hjärtan och strömma ut genom er för att väcka upp hela mänskligheten. Det är vad ni kom hit för att göra och när ni väljer att göra så, så gör ni det på ett underbart sätt. Ni kan inte misslyckas, för ni befinner er fullkomligt i harmoni med den gudomliga Viljan när ni har avsikten att vara enbart kärleksfulla i varje ögonblick.

Med så mycket kärlek, Saul.

 

Saul via John Smallman, February 19th, 2017

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...