Saul via John Smallman, 14 oktober 2022

 

Saul via John Smallman, 14 oktober 2022

Vi är Ett, det vet ni alla, och ändå är det uttalandet meningslöst för de flesta av er eftersom ni uppfattar en värld med miljarder individuella människor, er själva inkluderade, som var och en söker erkännande och kärlek separat och bara för sig själva. Men sökare hittar bara distraktioner. Dessa distraktioner kan vara ganska fascinerande, föra med sig ny kunskap och information av värde, ibland av till synes stort värde – kanske till och med ett tillfälligt uppvaknande av slag som ska undersökas senare – för sökaren, men de förblir distraktioner. Sökandet måste upphöra så att ni kan tysta era sinnen, era intellekt, er nyfikenhet och bara VARA! Så småningom kommer sökandet att leda dig till medvetenheten om ditt behov av att bara vara, men den medvetenheten är tillgänglig nu, så använd den nu, och ta en paus just nu, och VAR!

Att bara vara är anledningen till att många av er valde att bli inkarnerade som människor i form i detta ögonblick i mänsklighetens kollektiva uppvaknandeprocess. Det är ett mycket underbart val ni gjort, och ni kan verkligen inte ha någon aning, medan ni är närvarande i mänsklig form, vilken kraftfull drivkraft ert blotta väsen har på er kollektiva uppvaknandeprocess. Du, att bara vara du, är en absolut väsentlig aspekt av processen, så släpp helt alla sinnen du kan ha som skulle tyda på att du inte gör någonting, att du är ett ”slöseri med utrymme.” Ingenting kan vara längre ifrån sanningen! Du är här på jorden nu eftersom din närvaro krävs här nu, som du visste skulle vara fallet när du gjorde ditt modiga val att inkarnera för att hjälpa till maximalt i processen, och du är mycket hedrad här i de icke-fysiska världarna för att göra så.

På Jorden finns det också många som du har interagerat med, ofta utan någon verklig medvetenhet om interaktionen eftersom den var väldigt kort eller verkade vara utan betydelse, som har blivit mycket upplyftade av dessa interaktioner; och nu fortsätter du fortfarande att interagera tyst och diskret och mest kraftfullt med många fler. Detta är arbetet du inkarnerade till för att delta i. Arbetet du engagerar dig i bara genom att vara är magnifikt. Var snälla och hedra er själva, att göra det ökar effektiviteten av er nuvarande jordiska närvaro ytterligare.

Att acceptera och hedra er själva är oerhört viktigt, för tills ni verkligen hedrar er själva helt och fullt kommer ni inte att kunna hedra andra på riktigt. Det kommer alltid att finnas en känsla av bedömning av dem inom er, även om ni åsidosätter den och håller den tyst för er själva – de är bättre och viktigare än mig, eller tvärtom. Sannerligen, dömande är endemiskt inom mänskligheten, och en viktig aspekt av ert kollektiva uppvaknande är att släppa taget om det och bara engagera er i er egen sanna natur, och att engagera er i den identiska naturen hos andra – KÄRLEKEN – som var och en av er ständigt uttrycker på sitt eget vackra, magnifika och helt unika sätt. Det enda sättet du kan uttrycka det på. Att vara är ditt syfte. Ja, du måste försörja dig, och att göra det är bra, men det kan bli allt konsumerande av olika anledningar, vilket leder till att du glömmer det grundläggande faktumet. Och naturligtvis kan det du gör för att tjäna ditt levebröd vara enormt användbart för andra. Ändå är det viktigt när ni kommer ihåg att ni har ett andligt syfte att ni hedrar det, och ger er själva tid dagligen att vara tysta och känna er gudomliga förbindelse, och sedan tacka för den djupa inre kunskap som uppstår som ett resultat.

Ingen kan misslyckas som människa.

Jag upprepar det: INGEN KAN MISSLYCKAS SOM MÄNNISKA.

Varför? Eftersom ni inte är människor, ni är Guds högst älskade barn som har en mycket tillfällig och overklig upplevelse som är starkt begränsad av den form som ni har inneslutit er i. När den upplevelsen tar slut lägger ni ner era kroppar, i vad ni kallar ”döden”, som av många betraktas som en total avslutning av livet, och, förvånansvärt nog, finner ni er själva igen i den oändligt kärleksfulla omfamningen av Moder/Fader/Gud, en glädjefylld och evig famn.

Det finns bara den Enda, den enhet som är Gud, och ändå finns det också det individuella uttrycket för det gudomliga tillståndet, ditt individuella uttryck för det. Du har fri vilja, en verkligt gudagiven gåva, så det är möjligt att du återigen väljer att uppleva formens begränsningar, om du kände ett behov av att lära dig en ny läxa om det tillståndet, eller att hjälpa andra som du kunde se ropade på hjälp, att veta att göra det återigen kommer att tillfälligt radera dina minnen av din gudomliga och eviga natur. Medan i form är den kunskapen om din Enhet återigen tillfälligt förlorad, och det kan vara en skrämmande upplevelse när du kommer att tro, som många gör, att vara människa, som du mest uppenbart är, utan tvekan är en slutgiltig händelse. Följaktligen, och mycket ofta, söker ni en känsla av säkerhet och beständighet i en mängd olika relationer med andra – familj, vänner, yrke, hobbyer, sportaktiviteter – för att distrahera er från er medvetenhet om döden.

När ni läser detta budskap som jag erbjuder enbart för att återigen påminna er om att ni alla är eviga gudomliga varelser, aldrig för ett ögonblick separerade från Moder/Fader/Gud, från ert Enhetstillstånd, vill jag be er att påminna er själva regelbundet under hela er dag, speciellt om ni befinner er i situationer som stressar er och kräver er fulla och omedelbara uppmärksamhet, och på så sätt blir medvetet medvetna, att tillåta er själva att tillfälligt ta ett steg tillbaka i det ögonblicket och återigen påminna er om er sanna natur. Var sedan uppmärksam samtidigt som du håller och levererar på din avsikt att bara vara kärleksfull när du hanterar situationen.

Det är absolut nödvändigt att ni tillåter er själva att acceptera sanningen att ni, var och en av er, är perfekta gudomliga varelser. Som människor, verkar detta mycket av tiden inte vara fallet, speciellt när ni inte kan undvika att vara fullt medvetna om smärtan och lidandet som så många genomgår och måste hantera.

Endast en person som ser sig själv som berövad kärlek, oälskad, skamsen, attackerad och sårad, mentalt, känslomässigt eller fysiskt, kommer att försöka attackera eller skada någon annan. I sanning är en attack, som det står i den underbara boken ”A Course in Miracles”, en uppmaning till kärlek. Så om du känner dig under attack, försvara dig inte genom att attackera – såvida det inte verkligen är fysiskt nödvändigt för att skydda dig från överhängande skada – utan ta ett ögonblick tillbaka i ditt eget inre lugn och återställ din avsikt att bara vara kärleksfull. Du behöver inte säga eller göra något kärleksfullt, bara att vara lugn kommer att lösa upp mycket av den kärlekslösa energin som riktas mot dig, och sedan kan du prata försiktigt och ta reda på vad som är så upprörande för den andre. Ofta kommer den andra från en plats av intensiv rädsla, och ditt lugn och avsaknad av en kärlekslös reaktion kan mycket väl tillåta att den andres rädsla minskar avsevärt, vilket tillåter en konversation som mycket väl kan lösa problemet. Återigen, bara var och lyssna. Att lyssna på en annan är ett mycket kärleksfullt svar, och alla behöver bli hörda. I dagens hektiska och snabba värld är det ännu viktigare, och ändå ofta väldigt svårt att hitta tid och energi för att göra det.

Gör det därför till en del av din dagliga praxis att bara vara och lyssna på nära och kära, familjemedlemmar, arbetskamrater, vem som helst behöver någon som hedrar dem genom att se och höra dem, precis som ni själva då och då. Det är därför ni behöver kärleksfulla gemenskaper för att stödja varandra, och när ni samlas på det sättet för att göra detta och stödja varandra, får ni massivt stöd av era rådgivare i de icke-fysiska världarna. Det är bra att öppna en gemensam sammankomst genom att på ett positivt sätt bjuda in era andliga supportteam eller specifika icke-fysiska entiteter som du känner en personlig anknytning till att vara med dig.Att göra det intensifierar närvaron av frid när du skapar ett säkert utrymme där människor kan avslöja sina personliga rädslor eller oro i vetskap om att de närvarande helt och kärleksfullt accepterar dem.

Var! Var kärlek! Och stötta kärleksfullt alla som du interagerar med varje dag.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...