Saul via John Smallman, 21 oktober 2022

 

Saul via John Smallman

21 oktober 2022

Det Gud Skapar är Evigt och Oföränderligt, och Han Skapade Er!

 

Hela mänskligheten rör sig just nu mycket positivt mot det kollektiva uppvaknandet, så firande och glädje är helt på sin plats då ni blir medvetna om fler och fler positiva indikatorer om att det sker. Det är en ostoppbar process som gudomligt skapats för att styra er mot den Kärleksväg som hjälper er att kraftigt stärka er tro. Tro på att det är Guds Vilja för hela Hans högst förunderliga skapelse att alla får leva i frid, harmoni och glädje i varje ögonblick av sin eviga och mycket härliga existens. Ni är alla härliga varelser, och er existens är ett härligt uttryck för den Kärlek i vilken Moder/Fader/Gud håller er i Deras eviga och gudomliga omfamning.

Ni har aldrig lämnat detta tillstånd, det är det enda tillståndet som existerar, men genom era individuella val av fri vilja upplever ni nu det totalt overkliga tillståndet av separation från er Källa, vilken ni konstruerade för evigheter sedan, dvs för bara ett ögonblick sedan! Denna upplevelse går nu snabbt mot sitt slut, eftersom ni kollektivt valt att avsluta det nu, vilket ni visste att ni så småningom skulle välja att göra när ni konstruerade det för till synes så länge sedan.

Tiden för det overkliga, det låtsas-uttryck för separation, ovärdighet, syndfullhet, dömande, konflikt och rädsla är över. Medvetenheten växer mycket snabbt om att det inte finns något dömande och ingen bestraffning, Moder/Fader/Gud/Källan/oändlig Visdom älskar hela Hennes gudomliga skapelse starkt och passionerat med en KÄRLEK som ligger fullkomligt bortom mänsklig förståelse, eftersom den är oändligt stor och oändligt inkluderande och den är ETT. Inom detta Ett existerar hela skapelsen i perfekt harmoni med sig självt, uttryckande sig självt i oändliga uttryck av dess högst härliga Själv. Vilket ofattbart upplyftande, inspirerande, uppmuntrande och jubilant tillstånd att för evigt delta i – Enhet med vår Källa – det konstanta och oupphörliga utflödet av KÄRLEK. Allt som Är som bekräftar och hedrar sig Själv i var och en, i varje ögonblick, nu och alltid.

Ni kan uppleva glädjen och saligheten i detta precis nu om ni gåt djupt inom er, och tystar den egoistiska tankeprocessen som verkar träda fram och flöda kontinuerligt och högröstat genom ert sinne, fyllande det med ”tänk om scenarier” som är extremt osannolika. När ni tystnat in i detta djupa tillstånd av frid som alltid finns med er, alltid är tillgängligt för er, bjud in Gud att fylla era hjärtan med vetandet om Honom, och medvetenheten om den Kärlek med vilken Han omfamnar er, och tillåt – detta är viktigt – tillåt er att känna Hans Närvaro. Det kommer att bli kort eftersom er fysiska form inte är gjord för att klara av en sådan intensiv energi, men den är förbluffande kraftfull, och ytterst oförglömlig, alla tvivel ni kan ha haft angående Guds existens kommer att försvinna, permanent, då ni verkligen kommer att känna er själva som de magnifika gudomliga varelser ni är. Och detta kan aldrig förändras. Det Gud skapar är evigt och oföränderligt i magnificens och härlighet. Och Han skapade Er!

Ni är inkarnerade nu för att minnas vilka ni är – genom att vakna upp – och att hjälpa det mänskliga kollektivet att vakna upp. Detta uppvaknande har redan skett! Mänskligheten har bara valt att tillfälligt förbli omedveten om Verkligheten. Er uppgift, som människor i form vid denna mycket upplyftande tidpunkt i mänsklighetens hågkomst av sig självt som Ett, är att uppmuntra och intensifiera den känsla som kommer fram hos andra om att det inte finns något sätt någonsin på vilket livet kan avslutas, för det verkar inte vettigt. Insikten om att den mänskliga döden bara är en övergång börjar klarna. Och majoriteten av er är inkarnerade här just nu för att bara VARA! Bara vara, vara den KÄRLEK som ni är, och att fritt och hela tiden erkänna denna gudomliga sanning genom att leva den är den före-inkarnationen uppgift ni åtog er.

Ni behöver inte berätta för människor vad ni kommit till insikt om, även om det mycket väl kan vara en fantastisk upplevelse för er, allt ni behöver göra är att leva från era hjärtan. Detta låter kärleken flöda genom er mycket mer kraftfullt och intensivt, än innan ni kom fram till den underbara insikten om den fullkomliga omöjligheten om att ni någonsin, ens för ett ögonblick, varit separerade från Källan. Genom att ha avsikten att leva kärleksfullt i varje ögonblick låter ni ljuset inom er lysa fram allt starkare, så att det badar alla ni interagerar med, på även det kortaste och till synes obetydligaste sätt, i den Kärlek av gudomlig Enhet som var och en av er är, och utan avbrott varit alltsedan ögonblicket för er skapelse.

Ni är alla här för att VARA! Ja, jag upprepar mig eftersom det är absolut nödvändigt att ni kommer att acceptera er sanna natur som perfekta och älskade barn av Gud. All känsla av ovärdighet, syndfullhet, behov av att vara heligare, andligare, mer lik helgonen och mystikerna ni lärt er om och ärat i hela ert liv, innan ni ens kan tänka er att närma er Gud, är fullkomligt ogiltig. Som ni sagts om och om igen, är ni eviga älskade barn av Gud – EVIGA ÄLSKADE BARN AV GUD! Detta har aldrig förändrats och kan aldrig förändras. Därför ska ni HEDRA ER SJÄLVA som Gud gör! Inte förrän ni börjar tillåta er själva att göra detta kan ni verkligen hedra andra, dem med vilka ni verkligen är ETT!

VET att ni är älskade. Slappna av i det vetandet, acceptera sanningen i detta, och sedan, då ni upprätthåller avsikten att leva kärleksfullt i varje ögonblick av era mänskliga liv, expanderar ert energifält av kärlek kraftigy för att omfamna alla ni känner, alla ni tänker på, alla ni interagerar med, sålunda ytterligare bemyndigande den kollektiva uppvaknandeprocessen. Ni valde att inkarnera nu för att göra detta, och ni gör det. Emellertid, genom att vara uppmärksamma, genom att vara medvetna om att ni utsträcker och delar den kärlek som ni är, intensifierar ni mycket vackert den kollektiva uppvaknandeprocessen. Och DET är vad som behövs just nu. Lita på makten av Kärlek som hela tiden flödar genom er, och tillåt den vägleda er i varje ögonblick av er högst medvetet levda dag.

Med så mycket kärlek, Saul

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...