Medvetet sam-skapande utifrån Hjärtat, förenat med Hjärnan av Drunvalo Melchizedek, januari, 2017

Medvetet sam-skapande utifrån Hjärtat, förenat med Hjärnan

av Drunvalo Melchizedek

ur boken: ”Living in the Heart”

Januari, 2017

 

Att skapa utifrån Hjärtat

Människor har bett till Gud att han ska förändra den yttre världens förhållanden alltsedan begynnelsen av vår medvetenhet om att Gud existerar, men det förefaller som om Gud inte alltid lyssnar till våra böner. Varför? Har ni någonsin ställt denna fråga till er själva: Varför ger inte Gud oss det som vi ber om? I Bibeln står det: ”Be och ni ska få.” Men det verkar ändå inte ske. Kanske följande kan erbjuda ett svar.

Låt oss tala om skapelsen och att skapa. Ofta får vi både i skolan och hemma lära oss att vi befinner oss i händerna på elementen och tillfälliga resultat enligt fysikens lagar. Och naturligtvis, om ni tror att detta stämmer, så begränsas ni till denna övertygelse och den blir er verklighet.

Men för längesen tänkte inte människorna på det sättet. De trodde på att det fanns en andlig sida i verkligheten, där den mänskliga anden kunde förändra den yttre verkligheten genom en inre avsikt. I ’The Isaiah Effect’ rapporterar Gregg Braden om hur arkeologer år 1947 nära Dödahavsrullarna hittade ett dokument som hette Isaiah-Rullen. Den forntida Isaiah-Rullen beskriver hur människorna har kraften att inifrån påverka framtida möjligheter och profetior samt att förändra världen runtomkring oss.

Idag tror vår tekno-kultur att detta är en fantasi. Men är det så? Om vi inte kan påverka nuet och framtiden, så måste allting som Jesus sade till oss vara felaktigt. Kunde inte Jesus genomföra otroliga bedrifter, så som att förändra vattnets molekylära struktur till vin? Han återkallade till och med en människa från det döda och gjorde honom levande igen! Den moderna vetenskapen tror att detta slags historier bara är just det, historier, för inom vetenskapen förekommer föga som skulle stötta sådana idéer. Jesus sade till oss: ”Jag säger er, den som tror på mig, ska även han utföra de saker som jag gör, och större saker än dessa ska han utföra.” Så vad gäller de nya barnen som dyker upp överallt i världen? De förmår göra de slags saker som Jesus kunde och vetenskapen har dokumenterat detta i sådana prestigefyllda och populära tidskrifter som ’Nature Journal’ och ’Omni Magazine’. Vetenskapsmän vet inte hur dessa barn kan skapa sådana ockulta fenomen, men de dokumenterar att de gör det. Detta är ett faktum. Så hur passar hjärtats heliga rum in med allt det här? Innan jag kan förklara mer, måste vi först titta på hur hjärnan skapar ett mirakel och sedan jämföra detta med hur hjärtats heliga rum gör det.

Att skapa utifrån Hjärnan

Ofta, när ni ber till Gud om något som ni känner att behövs, sker ingenting. Isaiah-effekten förtydligar varför det är så. De urtida rullarna säger att alla mirakel börjar med uppmärksamhet, eller hjärnans fokus – ni placerar er hjärnas uppmärksamhet på vad ni önskar att ska ske. Till exempel, låt oss säga att ni vill hela er själv från en fruktad sjukdom och därför fokuserar ni era tankar på att hela denna specifika kroppsdel. Naturligtvis är det inte tillräckligt för att något egentligen ska ske, men det är ett nödvändigt steg att börja helandeprocessen med.

Medvetet sam-skapande utifrån Hjärtat, som är förbundet med Hjärnan

Efter uppmärksamhet lägger ni till en avsikt. För att gå vidare med vårt exempel; efter att ni har lagt er uppmärksamhet på er drabbade kroppsdel, har ni sedan avsikten att sjukdomen försvinner. Men inte heller det är tillräckligt. Ytterligare tre delar måste tas med, annars kommer inget att inträffa – den mentala kroppen, den emotionella kroppen och den fysiska kroppen.

Den mentala kroppen, eller hjärnan, måste kunna se att kroppsdelen blir helad; den måste upprätthålla bilden av kroppsdelen som blir fullständigt helad och frisk, utan några som helst fel. Och den måste med all säkerhet vara övertygad om att detta helande antingen sker nu, eller att det kommer att ske inom en specifik tidsram, beroende på vad ni kan acceptera. Kan ni acceptera ett omedelbart helande eller behöver ert övertygelse-mönster ytterligare tid? Denna vetskap är nödvändig, men fortfarande inte tillräcklig.

Vidare behöver den emotionella kroppen involveras. Ni måste förnimma emotionen av hur det känns att vara fullständigt frisk, att inte längre att ha någon sjukdom. Ni måste faktiskt kunna förnimma denna emotion och inte bara ha er hjärna tänkande på att den kan känna emotionen. Detta är en knepig del för många, men utan att den emotionella kroppen involveras, kommer absolut ingenting att ske.

Och ändå är det inte tillräckligt. Ni skulle kunna be om att få bli helad; er uppmärksamhet skulle helt och hållet kunna vara på sjukdomen; er avsikt skulle vara den att sjukdomen är helad; er hjärna skulle vara medveten om att kroppen antingen är helad eller att den kommer att bli helad; och er emotionella kropp skulle förnimma en emotion – säg, glädje – som om kroppen var fullständigt frisk. Men så länge som den tredje och sista delen inte har involverats, kommer ingenting att inträffa.

Hur många människor har bett om något, genom att ta i bruk allt ovanstående, och bara vet att det kommer att ske, med flera timmars rop om att det ska ske och ändå – ingenting.

Det beror på att den sista delen inte har tagits med i ekvationen. Det är den del som nästan samtliga glömmer bort eller inte uppmärksammar.

Den sista delen, den bortglömda aspekten, är den fysiska kroppen. I vårt exempel, måste ni förnimma er kroppsdel som fullständigt normal och helad. Det betyder inte att känna ett mentalt mönster eller medvetande som letar inuti kroppen. Det innebär snarare att ha faktiska kroppssensationer, där ni kan känna att kroppen ger respons. Ni känner ingen smärta längre; i stället kan ni förnimma vitalitet i den kroppsdel som ni fokuserar på. Ni kan förnimma er kropps hälsa och skönhet. När detta slutliga steg i kroppens respons kan påbörjas, följer alltid miraklet.

Men det finns mer, vilket inte blev diskuterat i Isaiah-effekten, för det som Thoth säger är att vi skapar ur hjärnan, vi skapar vår avsikts bägge polariteter. Så om vi till exempel ber, får vi både fred och krig. Det är exakt vad vi kan se i världen av idag. Miljoner, om inte miljarder människor ber om och önskar fred, men det som vi har, är områden i världen som har fred och områden i världen med krig, alla hopblandade med varandra. (För tillfället pågår fyrtiosex krig.) Så låt oss blicka ännu djupare in i denna situation.

Logik versus Känslor och Emotioner

Hjärnan skapar genom att använda sig av tankar och tankarna följer varandra med hjälp av logik. Så gällande allt som hjärnan skapar, kan ni logiskt följa den väg hur verkligheten har transformerats från ett stadium till nästa. Även om det är ett mirakel, kommer den fortfarande att ha en logisk sekvens om ni kan finna den. Men som jag har sagt, kommer den alltid att generera bägge sidor av den ursprungliga avsiktens polaritet.

Men hjärtat är fullständigt annorlunda. Hjärtat skapar genom drömmar och bilder och dessa manifesteras genom känslor och emotioner. Denna skapelseform använder sig inte av logik och behöver sålunda inte vara logisk för att ta sig från ett stadium till nästa. Om ni ber om regn och använder er av hjärtat, till exempel, skulle det omedelbart kunna börja regna även om det inte fanns några moln på himlen bara några ögonblick tidigare. Det är precis som med drömmar, där ni kan finna er själv i Italien i en scen och sekunder senare befinner ni er i Canada i en fullständig annorlunda scen. Hur tog ni er från Italien till Canada på ett par sekunder? Naturligtvis accepterar vi att detta sker i våra drömmar, men vi tänker att det är omöjligt i 3D-världen. Kanske det inte är så?

Dröm en Dröm om en Ny Värld

En av de sista bitarna av information som ni behöver för att medvetet kunna sam-skapa, ligger i den upplevda insikten om att oberoende hur det förefaller er, så finns inom hjärtats heliga rum ständigt en direktkontakt tillbaka till stjärnornas och planeternas 3D-verklighet. Tidvis visar sig denna förbindelse inte omedelbart, men om ni fortsätter att gå in i ert hjärta så kommer ni att finna den.

Detta är mycket viktigt, eftersom det är förbindelsen tillbaka till stjärnorna och planeterna som låter hjärtats drömmar bli manifesterade i denna värld. Så innan ni börjar manifestera inifrån hjärtats heliga rum, återfinn förbindelsen tillbaka till denna värld genom stjärnorna och planeterna, så att ni känner till sanningen. Så jag ber er att gå in till ert hjärtas heliga rum och sammansmälta ert hjärta med ert Mer-Ka-Ba-fält och börja drömma en dröm om en ny sund värld. Ta hjälp av allt som ni känner till för att medvetet sam-skapa med Gud; en ny kropp, ett nytt liv och slutligen en ny värld. Denna kraft är er födslorätt och ert arv, för ni är Guds son eller dotter. Inifrån er innersta relation med Gud är allting möjligt.

Dessa anvisningar är en väg till insikten om att kroppen är ljus och den värld ni lever inom är ljus samt att bägge är direktförbundna med ert medvetande. Att leva i hjärtat omgiven av er Mer-Ka-Bas energifält, att leva och skapa utifrån denna heliga plats – detta är följande steg mot att äntligen få inse sanningen om vilka ni i sanning är och begynnelsen av uppfyllandet av ert heliga syfte för er existens. Vid denna tidpunkt kommer ni säkerligen inse att ni befinner er i processen av att stiga upp till himlen . . . Och jag önskar avsluta med orden av en gammal god vän till oss alla:

”Ni kan säga att jag är en drömmare, men jag är inte den enda. Kanske ni en vacker dag ansluter er till oss och världen får leva som en” – John Lennon

”You may say I´m a dreamer, but I´m not the only one. Perhaps one day you´ll join us, and the world will live as one” – John Lennon

 

by Drunvalo Melchizedek from the book “Living in the Heart”

 

Conscious Co-creation from the Heart Connected to the Mind, by Drunvalo Melchizedek, January 2017

 

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...