Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 oktober 2022

 

Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 24 oktober 2022

 Jag är Judas och jag vill jag tala lite om hur det kan vara att leva på Jorden idag. Ja, jag vet att det varit ett tidigare tema, men nu ska vi göra det på ett annat sätt. Det finns människor som vet och förstår hur livet på Jorden bör levas för att allt och alla ska mår så bra som möjligt. De människorna varken syns eller hörs särskilt mycket. De arbetar envetet och oförtrutet med det som de vet och förstår känns rätt för dem och den jord som de vandrar på. De kämpar för Moder Jord och är på så vis jordens väktare. Tyvärr så körs de ofta över och resten av världen lyfter inte ett finger för att hjälpa dem i deras strävanden att få ha kvar balansen i den natur som de värnar om. Det här ställer till stora skador i naturen och balansen rubbas på jorden. Det ni ser av klimatpåverkan, katastrofer och liknande är en del av det. Det kan bero på att resten av världen är tyst, trots att det är uppenbart för många att det här kan inte vara bra, eftersom vi är beroende av vatten och syre för att själva kunna överleva. Protesterna är för få, människorna har tappat sin tilltro till att de fortfarande kan påverka den utveckling som de trots allt själva är en del av. Det är naturligtvis inte sant, ni kan påverka mycket bara genom era tankar, intentioner och de protester som ni framför i olika media eller direkt till olika myndigheter överallt i världen.

 Jordens balans och natur är beroende av er förmåga att skydda den. Det här gäller också för er kropp. Någonstans kan ni förstå att det här inte kan vara bra för er kropp, men ändå tillåter ni det för att ni tror att ni inte kan göra något, eller så litar ni mer på andras omdöme än ert eget. Ni borde lita mer på er kropps signaler. Propaganda är till för att övertyga er om att det här är det rätta, men kroppens inre visshet är den kompass som ni borde rätta er efter, men tyvärr så hörs den inte alltid så tydligt. Rädslan kan ta över förnuftet så att säga. Sprids det rädsla i världen så får man vara ytterst vaksam, för det är ett effektivt sätt att stänga ner den inre vissheten och låta oförnuftiga och irrationella tankar ta över. De kan stänga ute ert hjärta och er själ och få er att bete er och göra saker som ni normalt inte skulle göra i vanliga fall. Ni blir en illusion av er själva. Det här händer ofta om det är krig och mycket propaganda sänds ut i alla kanaler som ni har tillgång till. Forna vänner kan bli till fiender, om man inte är tillräckligt vaksam över hur allt egentligen ligger till, och vad som är sanningshalten i det som sägs och hörs av det ni får till er. De som söker sanningen är oftast för få och de tystas ner av den massiva påverkan som nu har influerat samhället i stort.

 Det är är ett stort problem i den värld som ni lever i nu, men det har börjat att luckras upp. Fler och fler ser igenom propagandans skadliga effekter, de söker sanningen och förmedlar den på alla sätt de kan. De gör det på ett neutralt och sanningsenligt sätt, som människor kan ta till sig och förstå. Det krävs dock mod att gå emot strömmen, men ni är starkare och modigare än vad ni tror. Det är modigt att bara vandra på jorden idag, i en tid av kaos, förvirring, och ständiga uppbrott som många av er går igenom. Ni har förmågan och kunskapen att se igenom illusionen och finna sanningen och vissheten om vad som är sant och rätt i den situation som ni eller världen just nu befinner er i. Det kan därför vara bra att stänga av all propaganda ett tag och söka sanningen där den bör sökas, inom er själva och den vägledning som ni får där. Släpp inte taget om er själva och om den sanning och visshet som redan finns inom er.

 Ni har förmågan, kära Jordbor, ni är starka och modiga själar som har kommit ner för att sprida hopp, glädje och kärlek till Jorden och alla dess invånare.

 Jag sprider hopp, glädje och kärlek med er.

 Stor kärlek

 Judas

Du gillar kanske också...