Saul via John Smallman, 25 januari, 2023

 

Att vara du är viktigt, det har det alltid varit.

To be you is essential, it always has been.

När ni förväntansfullt och entusiastiskt väntar på ert uppvaknande, vet att ni alla är högst hedrade och älskade av oss här i de icke-fysiska världarna för att bara vara den ni är, och även för den viktiga delen som ni var och en är i den kollektiva uppvaknandeprocessen. Det händer just nu, som jag fortsätter att berätta för er, och din glädje när du når det faktiska och upplevelsemässiga ögonblicket av ditt eget individuella uppvaknande är långt bortom din förmåga att föreställa dig. Vet bara, som du verkligen gör, att det händer, att det är oundvikligt och att det är oåterkalleligt.

Tid är en viktig aspekt av den illusoriska miljö som ni alla upplever och även om det är overkligt, eftersom bara evigheten existerar, medan ni lever i den och genom den kan det vara en extremt oroande och störande upplevelse, speciellt när ni finner er själva att antingen vänta på händelser att utvecklas som ni fruktar inte är till det bästa, eller när ni väntar med stora förväntningar på händelser som ni vet kommer att ge er glädje. Som många av er har känt då och då: “att vänta suger!”

Nåväl, tiden för att vänta på ert kollektiva uppvaknande närmar sig verkligen sitt slut. Guds Vilja är att ni vaknar, och Hennes Vilja kommer alltid att förverkligas. Ha tålamod och be oss om hjälp med att upprätthålla den avsikten när ni tillbringar er dagliga tysta tid med att koppla av i era heliga inre helgedomar och bjud in Kärleken att fylla era hjärtan. Din lugna stund dagligen är viktig, låt er inte glömma att spendera åtminstone några ögonblick där varje dag. Det stärker din avsikt att bara vara kärleksfull och säkerställer att du respekterar den avsikten och fortsätter att på ett kraftfullt sätt hjälpa till i det kollektiva uppvaknandet.

Ni är alla Kärlek som uttryckts i mänsklig form – varenda människa utan några undantag – men det verkar ofta som att detta inte kan vara sant när du ser dig omkring och ser så mycket onödig smärta och lidande som villigt tillfogas andra, från individuella vårdgivare, familjemedlemmar och vänner till makthavare över hela världen. Släpp taget om allt omdöme – negativt eller positivt – och acceptera det som är, vad som än uppstår.Miljön som ni till synes är beroende av som varelser i form ger er bara det ni har valt att ta emot! Ni valde alla att bli inkarnerade – alla som någonsin inkarnerat gjorde ett fritt val att göra det – för att lära sig lektioner som ni med gudomlig vägledning önskade och hade för avsikt att lära er, och även att massivt hjälpa till i mänsklighetens kollektiva uppvaknande. Ni är alla på de vägar ni planerade och valde innan inkarnationen, var de än är. Ingen är inkarnerad av misstag, alla är precis där de har valt att vara för att delta i det storslagna uppvaknandet.

Kärleken fortsätter att översvämma Planeten Jorden i en häpnadsväckande tsunami av oemotståndlig kraft vars omfattning aldrig tidigare har upplevts någonstans i mer än de kortaste ögonblick. Detta enormt kraftfulla och mycket exakt fokuserade energifält är en nödvändig och väsentlig aspekt av uppvaknandeprocessen, eftersom eoner av djupt rotad rädsla, ilska, bitterhet, hat och förbittring, som måste släppas innan uppvaknande kan inträffa, nu dyker upp i mänsklighetens medvetna medvetenhet så att vansinnet i detta långvariga elände kan upptäckas och fullständigt förkastas och upplösas i intigheten eller tomheten från vilken ni förde fram den. Som ni alla vet är bara Kärleken Verklig.

För att ert uppvaknande från illusionen ska komma i full blom av den yttersta och fantastiska storheten, är det nödvändigt och väsentligt att ni var och en helt tar avstånd från allt inom er som inte är i linje med Kärlekens fullhet och oändliga fullständighet – att ni är helt separerade från er overkliga känsla av eller tro på ens möjligheten av separation från Källan. Ni är evigt och oavbrutet Ett med Gud. Men ert tillstånd av total och fullständig frihet, skänkt till er i ögonblicket av er skapelse, tillåter er att själva, ögonblick för ögonblick, konstruera en övertygande maskerad av overklighet där det som inte kan vara och som inte är i linje med Kärleken, kan existera och orsaka kaos, förödelse och intensiv förvirring för alla inblandade – mänskligheten.

Din sanna natur – Kärlek – uppenbaras för dig just nu. För att ni ska bli medvetna om detta måste ni tillåta er själva att se bortom er mänskliga känsla av rätt och fel, och genom att göra det kan ni komma att acceptera allt som uppstår från ögonblick till ögonblick, utan att till synes automatiskt dras till att engagera er i och döma – i egoistisk riktning eller vägledning – vad det än må vara. Istället kan ni pausa ett ögonblick medan Kärlek erbjuder er det mest lämpliga svaret i det ögonblicket – att bara erbjuda Kärlek, och aldrig döma. Tålamod, inte brådska, är en viktig attityd att leva efter nu, när drömmen upplöses och du blir mer medveten om att vad som än uppstår för dig och inom dig är vad ni har valt för er själva för att komma till en fullständig insikt om vem duverkligen är, och vad ditt syfte i form är när varje ögonblick utspelar sig framför dig.

Ni är i form med avsikt, och det syftet är att väcka och hjälpa andra att göra det med dig – Alla är Ett! Slappna därför av. . . var er själva, försök inte vara de bilder ni tror är nödvändiga om ni ska finna acceptans och kärlek bland dem som ni lever och umgås med. Att vara du är viktigt, det har det alltid varit, men många har undvikit att vara det för att hålla sig i ett säkert avskilt tillstånd från andra som, om de inte gjorde det, troligen skulle se dem som ovärdiga, inkompetenta, tråkiga eller vilken som helst annan negativ självbedömning som de har inarbetat i sig själva och som de försöker dölja för att “passa in.” Det fungerar inte, det vet ni alla eftersom ni är mycket medvetna om att tydligt se de bedrägliga masker som andra antar.

Var och en av er kan bara vara du för att det är den som Gud skapade, och för att det inte bara är den du är, utan det är också precis den du vill vara, den du har valt att vara! Ditt val och Guds är alltid perfekt anpassade eftersom det inte finns någon separation, det skulle aldrig kunna finnas separation – det du upplever så intensivt som separation är helt overkligt – du och Han är ett i evig gudomlig Förening med Allt som Han, i oändlig kärleksfull visdom, har skapat. Gud är allt, det finns ingen annan och ingen annanstans, så tillåt er själva att veta detta. Djupt inom er själva, även när ni upplever livets overklighet i form, vet ni det verkligen, så tillåt er själva att få tillgång till den kunskapen, det är Guds Vilja att ni så hedrar er själva. Följaktligen finns det aldrig något att frukta eftersom ni för alltid är omslutna av Enheten av Hans gudomliga och allomfattande Omfamning. Ni är KÄRLEKEN!

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning; Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *