Saul via John Smallman, 26 april 2022

 

 

Saul via John Smallman, 26 april 2022

 

In God there is no judgment or condemnation.

I Gud finns ingen dom eller fördömelse.

 

John Smallman

26 april

Click here to listen to an audio clip. Många upplever för närvarande osäkerhet, ångest och till och med extrem rädsla när outtryckta men djupt kända känslomässiga konflikter uppstår inom dem, till synes som svar på den världsomspännande splittrade förvirring som ständigt rapporteras i nyheter och sociala medier. Detta är det sista steget i den karmiska frigörelsen av eoners värde av ”skräp” som inte är i linje med Kärlek, och som måste erkännas, tackas och fritt släppas innan ert kollektiva uppvaknande. Den intensiva avsikten att bara älska vad som än uppstår, som så många nu omfamnar, tillåter detta massiva och nödvändiga utbrott av ”skräp” över hela planeten så att det kan avtackas och snabbt släppas.

Kärlek är er natur, och det blir uppenbart för ett ökande antal människor, vilket i hög grad hjälper till att avslöja det mycket stora antalet kärleksfulla gemenskaper som bildas över hela världen med den grundläggande avsikten att alla ska vakna, åtföljda av avsikten att acceptera alla villkorslöst oavsett deras övertygelser och åsikter, när de inser att det är så som Kärlek alltid engagerar sig. Kärlek förenar och rädsla splittrar. När fler och fler människor bara väljer kärlek börjar splittringar inom grupper, gemenskaper, organisationer och nationer lösas upp, och detta kan ses över hela världen som motivationen att avsluta det nuvarande tillståndet av kaos och de resulterande konflikterna stärks och intensifieras.

Guds kärlek till mänskligheten, till varje enskild människa utan några som helst undantag, är helt bortom er förmåga att förstå. I Gud finns det ingen dom eller fördömelse, det finns bara Kärlek, och Kärlek är alltid villkorslös, allt annat är inte Kärlek. Ni VET, djupt inom er själva, att ni är Ett med Moder/Fader/Gud, och att ni därför också är Kärlek, men för det mesta ger ni er själva inte tid att gräva tillräckligt djupt i er själva för att avslöja denna Sanning om er själva. Även när ni har för avsikt att ta er tid att göra det, låter ni ofta era egon distrahera er med tankar om er ovärdighet eller till och med syndighet, och fokuserar sedan er uppmärksamhet någon annanstans, bort från overkliga egon men väldigt deprimerande och oroande ”självförnekande tankar.”

Allt i form är Kärlek inkarnerad, eftersom Kärlek är Allt. Er uppgift som människor i form är att vara och visa vilka ni är – Kärlek i Aktion! Ni gör detta väldigt enkelt genom att sätta avsikten dagligen att bara vara kärleksfulla vad som än dyker upp, och sedan förnya det närhelst ni tänker på detta hela dagen. OCH ni måste förlåta er själva när ni märker att ni inte respekterar denna avsikt. Ni är människor i form, och människor gör misstag eftersom det är en del av den lärandeupplevelse som ni valde att genomgå när ni helt fritt anmälde er till att inkarnera i detta sista ögonblick i mänsklighetens andliga evolution, och som leder till ert kollektiva storslagna uppvaknande.

Ni har alla haft många jordiska liv, och därför många ”dödar” där ni återvände till de icke-fysiska världarna för att bedöma och integrera det ni hade lärt er, innan ni återigen inkarnerade för att fortsätta lära och hjälpa andra som ni befann er med i någon typ av relation. Hela syftet är att VAKNA, och att KÄNNA er själva som ni verkligen är – Ett med Källan. Många av er accepterar detta intellektuellt som sanningen, men era egon gör ett bra jobb med att övertyga er om att det inte är dags nu, att ni måste ta hand om det dagliga livet och försvara er mot andra som inte har ert bästa för ögonen. . Så länge ni accepterar dessa ego-härledda övertygelser som giltiga, kommer ni i rädsla hålla era hjärtan stängda, utan att inse att Kärlek omger er i varje ögonblick av er existens och väntar extremt tålmodigt på att ni ska välja att öppna er själva för att ta emot Dess kärleksfulla omfamning.

De av er som har barn vet att er kärlek till dem aldrig kommer att ta slut, att ni kommer att fortsätta älska dem även om de beter sig illa eller tas från Jorden till synes i förtid. Nåväl, Guds Kärlek till er är oändligt mycket mer intensiv än er som människor är för era barn, så tillåt er själva acceptera Hans kärleksfulla famn i varje ögonblick, precis som era barn accepterar er. När ni accepterar Kärlek fullt ut och fritt i era hjärtan, vägleder er medvetande medvetenhet om Dess Verklighet er att utvidga och dela den villkorslöst med alla som ni interagerar med. Att göra det visar väldigt tydligt för andra att Kärleken är Verklig! Det är därför du inkarnerade den här gången, och ingen annan än du kan uppfylla denna mäktiga och vackra gudomliga uppgift.

Det är därför vi i de icke-fysiska världarna fortsätter att påminna er om hur absolut nödvändigt det är för var och en av er att dagligen gå djupt in i er själva och ladda upp er med Kärlek. Kärlek är Energifältet där Allt finns och där Allt är möjligt. Den finns ingenstans och på ingen annan plats. Men att välja att inkarnera som människa i det mycket begränsande illusoriska eller drömtillståndet, som ni alla har gjort, innebär att acceptera hela skalan av begränsningar som det mänskliga tillståndet lägger på er.

Det finns portar eller vägar genom många av dessa begränsningar, och sättet att hitta dem är genom djup avslappning in i det individuella djupet av er själva under er ostörda dagliga tid ensamma, helt hedrande er själva eftersom ni i varje ögonblick är ett med och helt oskiljaktiga från er gudomliga Källa, er Skapare, er Moder/Fader/Gud. Och naturligtvis kan du använda vilken term som helst som tilltalar dig och som resonerar med dig som ”etikett” för att i mänskliga termer beskriva den oändligt visa och kärleksfulla Högsta Varelsen Som är Allt.

Vilket ord du än väljer att märka ”din” Källa med är helt oväsentligt, och de flesta av er tror att ni behöver använda en etikett eller ett namn, inse bara att alla har fullkomligt rätt att använda sin egen etikett, och att Källan alltid älskar er, oändligt, vilken etikett du än väljer att använda som adressform. Moder/Fader/Gud kan inte bli förolämpade, eftersom de är oändligt fria och gränslöst kärleksfullt självaccepterande.

När var och en av er väljer att engagera sig i livet med fullständig ärlighet och integritet, kommer ni också att finna er själva i ett tillstånd av självacceptans, och andras åsikter om er – varken bra eller dåliga – kommer inte att påverka er alls enbart för att ni är sanna mot er själva. Att vara detta är att lita på din individuella suveränitet, skänkt dig av Gud i ögonblicket för din skapelse, och som är evigt oföränderlig. Du är som Gud skapade dig, det finns ingen annan aspekt av dig, Du Är. Och i denna är du för evigt är Ett med Källan i utsökt felfri perfektion. Gläd dig över din fullkomlighet, i vetskapen om att du inte kan och inte vill försöka förbättra Guds fullkomligt perfekta Skapelse – DIG!!!

 

Med så mycket kärlek, Saul.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...