Saul via John Smallman, 2 juli, 2023

 

Saul via John Smallman

2 juli 2023

Ni Har alla ett Gudomligt Syfte på Jorden Just Nu!

Som alla på Planeten Jorden är väl medvetna om föreligger ett starkt behov av mycket stora förändringar av det sätt på vilket ni interagerar med varandra och med planeten själv, och dessa förändringar är nu på väg att sättas i verket.

Ja, de olika medierna försöker hela tiden fästa er uppmärksamhet på kriserna och katastroferna, smärtan och lidandet, och det världsomfattande endemiska bedrägeriet och korruptionen, och de är mycket framgångsrika i detta. Emellertid är deras framgång också deras misslyckande eftersom de framgångsrikt och effektivt fäster människors uppmärksamhet på det enorma behovet av förändringar på otaliga områden, och som en konsekvens av detta väljer fler och fler att erbjuda kärlek till varandra, istället för att fortsätta leva i rädsla.

Kärlek är er natur, vilket ni så väl vet, annars skulle ni inte läsa eller lyssna på detta, och att leva kärleksfullt transformerar dem som gör det valet och också dem som de interagerar med. Era kärleksfulla avsikter leder mycket effektivt fram till de viktiga förändringar som är nödvändiga tack vare den enorma kraften i dessa avsikter, då ni utövar dem praktiskt i era personliga liv.

Ni kan inte förändra världen, men ni kan, vilket ni gör, förändra er själva genom att bara välja Kärlek. När ni gör precis det – sätter avsikten att bara vara kärleksfulla – visar ni naturligtvis, genom ert sätt att leva, faktiskt visar Kärlek i handling, sålunda ökar ni mycket starkt kraften i era individuella energifält.

Det är detta kraftflöde genom era energifält som hela tiden flödar ut från er – det är er livskraft – till evigheten i varje ögonblick av er eviga existens, som transformerar alla det kommer i kontakt med, förstås inkluderande den värld i vilken ni just nu upplever livet.

Ni valde alla att vara här för att göra just detta, och ni lyckas magnifikt med det, även om ni för närvarande har mycket liten känsla av det. Men om ni blir uppmärksamma på hur ni känner i varje ögonblick genom att leva medvetet, kommer i att börja bli medvetna, trots de extrema humörsvängningar som många av er just nu genomgår, om att ni definitivt känner mer frid och acceptans om ert liv så som det utvecklas för er, precis som ni avsåg innan ni inkarnerade till denna fantastiska livsupplevelse på jorden.

Just nu är ni alla precis där ni ska vara, görande och varande exakt vad ni måste göra och vara, även om det för er mycket väl kan förefalla som att andra, av uppenbart starkare andlig natur, ligger långt före er med att hjälpa till i mänsklighetens uppvaknandeprocess. Inget kan ligga längre från sanningen – ni är alla magnifika varelser som utför magnifikt arbete, så vänligen sluta jämföra er negativt med  andra som, för er, förefaller leva och visa upp ett högre och effektivare levnadssätt.

Vet bara att ni alla lever vackert precis som avsett och för uppvaknandet till dess oundvikliga och mycket glädjefyllda fullbordan. Om ni skulle lyssna på er intuition, som alltid finns tillgänglig för att erbjuda helig vägledning och information, skulle ni se att den mycket positivt fäster er uppmärksamhet på sanningen om att ni mycket vackert följer de vägar ni planerade för er själva innan er nuvarande inkarnation.

Lita därför på er själva, Gud gör det, och Han vet hur ytterst trovärdiga ni alla är.

Att lita på er själva är att leva som de suveräna varelser ni alla är, och låter er intuition – inte era egon – vägleda era tankar, ord och handlingar utan rädsla eller ängslan angående vad andra kan tro om er.

Ni är skyldiga er själva och Moder/Fader/Gud att hedra er själva så som Hon gör. Ni har alla ett gudomligt syfte på jorden som gudomligen tilldelades er innan ni inkarnerade, men på grund av den minnesförlust ni sänktes ner i vid inträdet i mänsklig form, är det mycket svårt för er att tro på den sanningen.

Och era egon distraherar er hela tiden med ängsliga ”tänk om” tankar om vad andra tänker om er, och uppmuntrar er att säga eller göra saker som andra åtminstone inte ogillar. Dessa andra hanterar mycket liknande ego-drivna rädslor och ängslan. För att behaga ert ego, och dem som ert ego antingen räds eller vill ha godkännande från, kommer ni ofta att känna ett behov av att ogilla eller ha en konflikt med andra som har annorlunda övertygelser eller åsikter, vilket ni så väl vet leder till dömande, hat och konflikt – RÄDSLA som vägleder och styr enorma människomassor! Detta har mycket naturligt lett till eoner av konflikter i er mänskliga historia.

Mänskligheten har haft tillräckligt med hat, våld och konflikt, allt som ett resultat av ”spelet” av separation, i vilket ni varit engagerade sedan ni valde att uppleva livet som allvarligt begränsade varelser i form. Spelet befinner sig i slutstadiet, och då det förs till sitt avslut måste enorma mängder lagrad negativ energi föras fram till medvetenhet – en del av den ageras ut just nu, då era medier aldrig tröttnar på att uppmärksamma den – och tackas och släppas så att den kan lösas upp till det ingenting varifrån den till synes kom.

Allt var en massiv aspekt av den illusion som mänskligheten valde att tro var verklig för att uppleva separation. Den existerade bara under det kortaste av ögonblick, även om det inom illusionen förefaller som att den alltid varit en permanent del av den fysiska miljön. I Kärlekens Närvaro bara upplöses den som om den aldrig existerade – OCH DET GJORDE DEN ALDRIG!

Då ni ägnar viktig daglig stilla tid till att gå djupt inombords till er heliga inre fristad, inbjud och låt Kärlek fylla ert hjärta, vilket den helt säkert kommer att göra. Det är Moder/Fader/Gud som omfamnar er och uppenbarar er själva för er själva som det Ett med Henne som ni är och alltid har varit, utan ens ett ögonblicks avbrott.

Ni och Gud är för alltid förenade i en gudomlig och evig relation, och vetandet om denna gudomliga sanning stiger slutligen upp i er medvetna medvetenhet. Tills nu, för att kunna spela spelet av separation, var ni tvungna att hålla det dolt.

Ja, ni valde att vara omedvetna, och nu har ni upphävt det valet, och har valt att återigen känna er själva som det ni verkligen är – för evigt Ett med och i Närvaro av Moder/fader/Gud, vilket är ert eviga Hem.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *