Saul, 17 februari

Saul, 17 februari 2015

Via John Smallman

Din uppgift är att överösa deras arenor med Kärlek

Släpp era tvivel för ni vet, djupt inom er, att det vi säger är sant om att mänsklighetens uppvaknande är nära förestående. Vi behöver påminna er om detta ämne, eftersom människor tenderar att sjunka tillbaka i tvivel när de läser och ser vad som rapporteras i medierna, vilket är mycket deprimerande. Slutet på det tramset är nära, så häng kvar och fortsätt att publicera våra meddelanden eftersom många förlitar sig på dem.

Alla era kärleksfulla hjärtan, som visar kärlek i handling, medför förändringar som är nödvändiga för mänsklighetens välbefinnande på planeten Jorden. Alla på Jorden är högt skattade för den roll som var och en spelar när illusionen krymper och slöjorna eller mantlarna, som döljer Verkligheten för er, löses upp.

Det finns bara En. Gud, den gudomliga Källan, den välvilliga och givmilda Skaparen, Moder/Fader Gud vars oändliga fält och ovillkorliga Kärlek omsveper er i varje ögonblick av er eviga tillvaro, önskar att ni vaknar ur er dröm eller mardröm av separationa så att ni återigen kan glädjas åt de fantastiska underverk som ett tillstånd av erkännande, acceptans och full medvetenhet ger.

Illusionen skyddar er, i form av ett mycket fint hölje, från sann medvetenhet och gudomlighet och er enighet med er Källa, vår Källa, den enda Källan i vilken allt existerar. Ni är alla för evigt välsignade och ni kan aldrig förlora, överge eller separera er själva från den kärleksfulla famn som ni mjukt och kärleksfullt omfamnas av. Ni är Ett med det Gudomliga, Allt Som Är, och ingenting som existerar kan förändra den eviga och helgade Relationen.

Så jag säger det igen ”Släpp era tvivel!” De är malplacerade, eftersom ni är Ett med det Gudomliga Väsen som skapade er till en oskiljaktig del eller aspekt av Honom Själv. Ändå förblir ni helt fria att skapa och variera er som Han gör. Ni använde den friheten ganska oförståndigt en gång för att bygga illusionen, vilket inte var något annat än en tillfällig förvillelse från er sida.

Den kommer inom kort att upplösas eftersom den är overklig, ett spel för att utforska en inbillad möjlighet av något omöjligt, nämligen att separera er själva från Enheten. Det som är overkligt är som rök eller dimma som lätt försvinner. Skingring eller upplösning av illusionen pågår, och bevis på dess sönderfall kan ses över hela världen, där människor vägrar att låta sig bli kontrollerade och manipulerade av dem som de i eoner har gett bort sin makt till.

Länge såg det ut som att ni inte hade något val. Sedan visade några modiga individer bland er, att makt över er bara är möjlig om ni tillåter det. Demokratiska idéer förkunnades, makten hos de få minskade och nationella stater etablerades. Sedan började också de att öka sin makt, makt som ni gav dem i den felaktiga, men förståeliga tron att de hade ert bästa för ögonen, och att ni kunde lita på dem. Er gudomliga natur är Kärlek. I Kärlek är allt transparent, ingenting går att dölja och tillit hedras alltid.

Ni har ett talesätt som lyder; ”Makt korrumperar”, och sanningen i det har äntligen blivit uppenbart – faktiskt helt uppenbart för alla. Ni är nu i färd med att göra det klart för dem som har härskat över er att deras korruption är pinsamt märkbar, och visat dem att den här orättvisa och felaktiga situationen inte längre kommer att tolereras. Följaktligen kan de lokala, nationella och internationella organisationerna, som har inrättats av en kraftfull men totalt korrupt elit för att kontrollera mänskligheten, inte längre kan upprätthållas eller stödjas, och bevisen på deras förestående kollaps är uppenbar överallt.

Att befria er själva och mänskligheten i allmänhet är er uppgift. Naturligtvis är ni redan fria, ni har alltid varit fria, men det har inte verkat så. När ni ser er omkring, när ni ser på världen, ser ni att många är förslavade och kämpar för att överleva i en fientlig miljö – en miljö där andra stjäl själva hjärtat och lungorna från er vackra planet. Energikällorna som de borrar upp och bryter fram för att sedan ödelägga i tanklös ansvarslöshet, och till synes total omedvetenhet om planetens oförmåga att ersätta det som stulits från Henne, behövs inte.

Det är inte nödvändigt för er att använda olja, kol eller dylikt för er energiförsörjning, eftersom det finns rikligt med energi tillgänglig genom vind-, våg- och solenergi. Ni har teknologin för att utveckla dessa resurser fullt ut och samtidigt skydda land, hav och luft, som er mänskliga existens på planeten är beroende av. Men en liten grupp av mäktiga män och kvinnor har valt att dölja dessa tekniker för er, så att de kan hålla er förslavade medan de försöker att förtrolla er med lögner och falska löften om att göra världen till en bättre plats att leva i, samtidigt som de fortsätter att utöka sin makt och sin rikedom.

Men deras makt fortsätter att falla sönder, och när den gör det kommer de här rena och effektiva teknologierna att vara fullt utvecklade och mycket snabbare än ni kanske tror är möjligt, vilket resulterar i att alla era energibehov kommer att uppfyllas. När det händer kommer tekniken för att hjälpa till att återställa de pågående och samvetslösa skador som har tillfogats planeten, att presenteras och aktiveras.

Den Nya Tidsåldern har grytt, men den har ännu inte blivit klart synlig eftersom röken av pågående strider skymmer er syn. Det nuvarande bullret och röken av strider, högljudda och påträngande som verkar vara, är de sista resterna av en äldre tid när sådana aktiviteter var normen. Den tiden har passerat. De störningar som fortfarande förekommer är fulla av förvirring på båda sidor hos lagen, spelarna, arméerna – vad än ni vill kalla dem – som kämpar med att förstå sina plötsligt uppkomna inre känslor av avsky över vad de gör mot varandra, när de fortsätter att engagera sig i meningslös fientlighet.

De förstår, äntligen, att deras meningsskiljaktigheter inte kan lösas med våld, något som de tidigare inte har förstått. Och ändå har de enorma svårigheter med att komma på en väg ut ur den katastrofala röra som de inser att de kört fast i. Brist på förtroende, uppmuntran och beslut under eoner är ett enormt problem för dem.

Er uppgift, ni Ljusbärare och vägvisare, är att överösa deras slagfält med Kärlek. Det är riktigt, ni måste översvämma deras arenor – slagfälten, städerna, byggnaderna, förhandlingsborden och de olika representanterna som är engagerade i att etablera fred – med Kärlek. Närhelst ni ber, mediterar eller kontemplerar, koncentrera er då på att de som förhandlar – oavsett vad deras ursprungliga inre motiv är för att delta i dessa så kallade ”fredskonferenser” eller ”toppkonferenser” – blir totalt överväldigade av Kärlekens Kraft.

Kärlekens Tsunami är, som ni alla är väl medvetna om, ett oändligt fält av gudomlig energi som har omsvept planeten Jorden och alla Hennes invånare en tid nu, och Dess inverkan på mänskligheten har ökat och intensifierats under den tiden. Den kan inte stoppas, undvikas, missbrukas eller ignoreras. Den är här för att hjälpa er att upprätta varaktig fred på Jorden – som ni så desperat har längtat efter – genom den avsikt som var och en av er har bestämt.

Släpp alla återstående rädslor som ni fortfarande håller gömda i er mörka sida, det undermedvetna djupet av ert väsen som ni i eoner varit rädda för att erkänna. Varje människa har en mörk sida, ett omedvetet fält av känslor och önskningar som de ha tränats i att begrava och förneka. Men medan det har varit begravt och förnekats har denna mörka sida haft makt över er – RÄDSLANS makt.

Men rädslan liksom allt ni har begravt och förnekat är overkligt. Titta djupare inom er och ni kommer att se att dessa gömda drifter bara är en hög med små obetydliga rädslor, som ni trodde skulle kontrolla er om ni erkände deras existens. När ni förnekar dem har de en vana att oväntat dyka upp och till synes styra er och era tankar och beteenden. När ni tillåter er själva att se och erkänna dem, blir det mycket snart uppenbart att de inte har någon makt.

Ni ger dem makt genom att förneka att ni har dem, och sedan går ni in i konflikt för att skydda dem. Det är vansinnigt, och modern psykologi har blivit medveten om detta. Tyvärr har de ofta ordinerat läkemedel för att dämpa ångesten. Det fungerar inte eftersom ni måste öka mängden energi ni förbrukar för att upprätthålla detta tillstånd av förnekelse.

Erkänn era känslor – separation, uppgivenhet, rädsla, ilska, dömanden, skuld – känn dem utan att påverkas av dem, och notera att de avtar och bleknar som ett resultat av ert erkännande. De är inte och kan aldrig vara permanenta, eftersom de är overkliga tillstånd, känslomässiga reaktioner på upplevda hot. Hot är meningslösa uttryck för rädsla som projiceras utåt där de uppfattas som farliga.

Påminn bara er själva att ni är, var och en av er utan undantag, gudomliga väsen skapade för evig glädje och extas, och när ni inte upplever det har ni en mardröm. En mardröm är inget annat än ett kortlivat dimmigt fantasifoster som försvinner när dagsljuset kommer – det briljanta Ljuset av Guds eviga dag, där ni alltid är närvarande i Hans Kärlek.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

You may also like...