Saul via John Smallman, 28 december, 2016

Saul

via John Smallman

28 december, 2016

FIRA! Ni håller på att vakna upp

När 2017 snabbt närmar sig, är många på Jorden ängsliga och bekymrade. För många har 2016 varit tufft, med mycket ”grejer” av oväntad karaktär som i ens medvetenhet har uppstått, skenbart oinbjudet samt av okänt ursprung. Man har trott att man har rensat ut alla sina grejer, de grejer som har dränerat ens energi och som har dragit en ännu djupare ner i illusionen, medan man hoppades på att äntligen förmå lyfta sig ovan den, genom att leva i världen utan att vara av den, att alltmer kunna befinna sig ovanför den, observera den, stå till tjänst inom den, men fri från allt sitt gamla bagage, vilket man har lyckats göra sig av med och därmed känt att man har gjort ett gott jobb.

Nåväl, de flesta av er har utfört ett gott jobb genom att göra er av med det som inte längre tjänar er. Emellertid valde ni denna gång att inkarnera för att hjälpa till med mänsklighetens uppvaknande och därför behövde ni helt och hållet vara förankrade i världen och få uppleva alla med- och motgångar, glädjeämnen och sorger, så att ni i sanning skulle kunna förhålla er till dem som ni hade kommit hit för att hjälpa vakna upp. Om ni hade inkarnerat på Jorden som andligt utvecklade själar av en skenbart ”högre och visare natur” än dem med vilka ni samverkade med, så skulle er förmåga att kunna hjälpa dem ha blivit minimal. De som ni befinner er på Jorden för att hjälpa, behöver se er som människor likt dem själva, människor som har fått uppleva smärta och lidande och som följaktligen i sanning förmår ha empati med dem, eftersom ni själva har vistats på de mörka platser vilka de försöker lämna. Att välja, vilket ni alla har gjort, att inkarnera i detta ögonblick i mänsklighetens uppvaknandeprocess, var sannerligen högst modigt och det är varför ni blir så högt ärade och vördade här i de andliga rikena.

Ni alla tillåter att mänsklighetens mörka eller förnekade aspekter som helhet, individuellt får växa inom er, för att de ska bli sedda, accepterade och frisläppta. Det är smärtsamt, oroande och förvirrande, på grund av att ni trodde att ni har släppt taget om era ”grejer” och det har ni verkligen, MEN ni befinner er här, av egen vilja, för att hjälpa till att släppa det som släpar efter, det som under eoner har anhopats, av mänsklighetens storskaliga misshandel av sig själv. Denna ”mörka materia” måste bli frisläppt och varsamt förkastad, för den är en dåligt matchande energifrekvens som flödar inom och igenom många miljoner individer, i grund och botten en hop av falskt klingande toner, vilka förvränger den inkommande Kärlek som är er sanna och gudomliga natur. Ni är Kärlek, men under eonerna engagerade sig många intensivt i separationens spel; så intensivt engagerade de sig att de byggde upp ett starkt motstånd mot Kärleken – detta gudomliga energifält som är Livs-Kraften som strömmar genom allt medvetande – och de förminskade i hög grad sin acceptans för det som var deras sanna natur.

Den fria viljan är fri, inte påtvingad eller styrd, därför är de som väljer separation fria att antingen fortsätta få uppleva detta tillstånd så länge de önskar, eller att återgå till att uppleva Enhet. Det förefaller ofta som om människor är miserabla, lidande, i smärta eller bara önskar att bli befriade från detta tillstånd, men i sanning befinner de sig i detta tillstånd genom sitt eget val och de kommer endast att lämna det när de inser att de kan välja att göra så. De måste inse att de har valmöjligheter gällande hur de reagerar på de livsfrågor som de får möta, samt att de inte är maktlösa offer.

Offren är de som befinner sig under andra krafters kontroll utanför dem själva, det vill säga de som är fängslade eller fysiskt inskränkta, men till och med de har ett val gällande hur de mentalt, känslomässigt och andligt önskar svara på de situationer i vilka de befinner sig i. Ert sinne är alltid fritt, men inom er frihet är ni ständigt fria att uppfatta det som inte varande fri. Under de senaste tiotals åren har många utmärkta böcker om själv-hjälp publicerats, av erfarna och välinformerade psykoterapeuter, psykologer, rådgivare och andliga healers, för att hjälpa människor att förstå detta. Det finns en uppsjö av nyttig information tillgänglig, som man lätt kan nå när man är redo att göra de livsstils- och beteendeförändringar som är nödvändiga för att man ska kunna framskrida.

Naturligtvis borde ni alltid behandla dem som tror att de själva är offer med stor kärlek och medkänsla, medan ni samtidigt inte förstärker denna uppfattning genom att stötta den.

Det mänskliga kollektivet, Guds Ende Son, som skapades helt och hållet i frihet och som i evighet kommer att förbli det, valde för flera eoner sedan att få uppleva separationen. Separation är ett overkligt tillstånd, i vilket ni får uppleva begränsningar vilka i hög grad inskränker på er förmåga att fungera som den gudomliga varelse som er Fader så kärleksfullt skapade. Den omgivning – den begränsning – som ni konstruerade, inom vilken ni får uppleva separation och som är ofantligt kraftfull, verkar vara överdrivet verklig, när ni som människor är inkarnerade inom den. Men för att kunna försäkra er om att ni skulle finna er väg ut ur det intrasslade tillstånd av förvirring som ni hade konstruerat, skapade Gud omedelbart er obrytbara förbindelse till Sig Själv, Källan av allt som existerar, för att säkerställa att när ni gjorde valet att återvända till Verkligheten, Enheten, vilket Han i Sin gudomliga Vishet visste att ni skulle komma att göra, så skulle ni förmå göra det. Allt som hindrar er från att vakna upp från denna dröm, från att återvända hem till Verkligheten, är er synnerligen falska men kollektiva övertygelse om att ni, hela mänskligheten, är separerad från Gud.

Som ni så ofta har fått höra, är en separation från Källan en omöjlighet. Men som ovan konstaterades, förefaller den illusion som ni konstruerade fullständigt verklig för er och Gud, Källan, den Högsta Visdomen, Allt Som Är, förefaller därför för er befinna sig på en helt annan nivå än ni själva – oändligt god, helig, from, välsignad, helgad, storslagen, underbar – långt utöver nivån av den godhet eller perfektion som ni någonsin skulle kunna hoppas på att uppnå. Följaktligen har ni alltigenom eonerna dömt och fördömt er själva för er syndighet, värdelöshet och skamlighet och för att skräcken av att tillstå detta om er själva är så skrämmande, projicerade ni ut det på andra medan ni förnekade det inombords, sålunda förstärkte ni känslan av den separation som ni hade konstruerat.

Den uppenbara följden har blivit att ni har funnit er själva för alltid hotade av fiender, de som ni har projicerat era brister på, medan ni inom er själva förnekade dem. Krigen har i eoner rasat när ni har försökt att förstöra dem som ni ansåg vara guds fiender (den gud av dömande och klander, som ni för er själva hade uppfunnit), medan ni faktiskt förde krig mot er själva, på ER SJÄLV, den gudomliga varelse som er Fader skapade för att få leva i evig glädje tillsammans med Honom.

Slutligen börjar sanningen om att det endast existerar Kärlek, genomsyra er medvetenhet, i och med att era vetenskapsmän och filosofer, som genom sina experiment och sina efterforskningar inser att separation är en omöjlighet, att allting oskiljaktigt är förenat med allt annat, börjar komma upp med denna vetskap till allmän kännedom. Därför börjar ni inse att krig eller konflikter av alla slag och av någon anledning är fullständigt vansinnigt!

Inom denna ökande medvetenhet som håller på att putta er mot vakenhet, och som uppmuntrar er att lämna mardrömmen bakom er och tillsammans gå ihop som Ett i Kärlek; det vill säga, att minnas att ni är Ett, och att ni aldrig har varit separerade från er Källa eller från varandra under ens ett ögonblick. Det är varför vi i de andliga rikena är så glädjefyllda och nu upprepade gånger ber er att fira! Ett firande förstärker den Kärlek som är er sanna natur, den natur som ni delar med Gud och med varje annan medveten varelse som Gud har skapat. Så FIRA! Ni håller på att vakna upp.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

CELEBRATE! You are moving to awaken.

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...