”Segmentens Hydrauliska Kraft” One Who Knows, 25 maj, 2017

”Segmentens Hydrauliska Kraft”

One Who Knows

25 maj, 2017

 

Segment-planens genialitet är att den ”Lyfter” den ENORMA GCR med en inväxling åt gången. Detta är en ”Hydraulisk” princip som används i domkrafter för bilar, där många små rörelser summeras upp till ett stort resultat.

Den Stora Bilden

I den stora bilden, är GCR den gröna lådan till höger. Den ser liten ut men, DEN ÄR JÄTTESTOR, eftersom den kommer att vara den största Möjlighet som NÅGONSIN har hänt Världen och den kommer att utplåna Kabalen för all framtid på denna Planet. Tänk på att pengar är den röda delen och den börjar röra sig utåt till vänster, där den förvaras i Bankvalv, redo att bli överförd till växlingskontoren till höger i illustrationen. När tillräckligt mycket pengar har överförts till individuella konton till höger, lyfter GCR Världen ut ur Fattigdom och Kabal-kontroll för evigt. Så kan ni lyfta en så STOR händelse utan att vara sårbara för ingripanden av Kabalens Underhuggare? Svaret är Segmentens Hydrauliska system.

En massa Små Funktioner Leder till en STOR Funktion

Om vi hade fått GCR sådan vi alltid trodde att den skulle vara, som den var menad att vara den 11 september 2001, så skulle vi alla samtidigt ha begett oss ut på gatorna för att komma till växlingscentralerna. Det skulle ha gjort oss extremt sårbara, för att bli avbrutna av någon stor Världshändelse som den som Kabalen förorsakade tidigare. Om de hade avbrutit processen medan den pågick, skulle detta ha kunnat fördröja oss med ytterligare 15 år.

I stället låter man bara ett fåtal människor gå och växla åt gången. En ”Pumpning” med handtaget för att flytta en liten summa pengar från de Äldstes kontroll (Vänster sida) till Jordens Befolknings kontroll, som är ni, Ljusarbetarna som innehar Valuta (höger sida). När en tillräcklig mängd valutainnehavare har växlat, kan GCR förklaras vara avslutad och fullbordad.

På det här sättet har ni en massa små funktioner, segment av valutainnehavare som går en efter en, fortlöpande, tills en tillräcklig mängd pengar har överförts till oss för att kunna Förflytta Världen. Eftersom det gäller att bara ett fåtal valutainnehavare växlar samtidigt, kan Kabalen inte vidta några åtgärder för att stoppa dem, och innan ni vet ordet av så har alla växlat.

SKR (Safe Keeping Receipt) – säkerhetskvitto

SKR är ett säkerhetskvitto, som helt enkelt betyder att ni har pengar på ert konto, men ni kan ännu inte ta ut dem. Det är ett sådant som alla dessa människor får under sina inväxlingar. När vi alla väl är klara, eller åtminstone de flesta av oss, kommer kurserna ändras på de Officiella Regerings-hemsidorna och GCR förklaras vara avslutad. I detta SAMMA ÖGONBLICK, får miljontals Valutaväxlare sina pengar i likvida kontanter och det finns ingen händelse som Kabalen skulle kunna uppbåda för att hindra bankerna från att trycka på knappen och göra alla dessa kontanter tillgängliga för oss. Detta är vad som katapulterar oss in i den Gyllene Tidsåldern, alla på samma gång, och det kan INTE stoppas.

Slutsatsen

När vi växlar i omgångar, lite i taget, fullföljer vi GCR på ett sätt som inte kan stoppas eller avbrytas. När varje person får hela den ”fysiska” delen utförd, kan deras konton helt enkelt bli aktiverade oberoende var de befinner sig eller vad de gör. ”Att-göra-delen” är klar. Med en knapptryckning blir resultatet av alla dessa inväxlingar ”Omedelbart Aktiverade!” OCH det kan inte stoppas.

Tydligt är, att så länge som Segment-planen redan har varit igång, så befinner vi oss bortom den punkt där Kabalen skulle kunna göra något åt det. Det finns redan tillräckligt många människor som har utfört sin pappersexercis och avslutat sin inväxlingsprocess, för att kunna förändra Världen. Resten av oss som ännu inte har satt igång är bara glasyren på tårtan.

När vår tid kommer, förväntar jag mig heller inga problem, för striden är redan över. Det finns redan tillräckligt många av oss som har växlat, med pengar på våra konton, för att putta denna GCR över mållinjen. Allting kommer att kulminera i ett enda storslaget ögonblick när Världen överflödas av spenderbara kontanter med en gång. BOOM!

Om man hade försökt få oss alla att växla samtidigt som vi en gång tänkte oss, så skulle man inte bara ha försatt oss i individuell fara, utan man hade också försatt hela Världens Återställning i fara. Denna Segment-plan var en ren genialitet och ytterligare ett exempel på hur de Äldste och NTPB letar fram våra bästa intressen och även gör det rätta för Världen. När allt kommer omkring, så måste även de bo här, och det som är bra för oss är även bra för dem.

Jag önskar sända ett stort Tack-rop ut till de Äldste och NTPB, för en så omsorgsfull planering och ett genialt genomförande av Planen. Tack även till dem som ovanifrån har övervakat oss, Galaktikerna och Ashtar Command! Vi närmar oss nu slutet på Segment-Planens del och är snart på väg till Planens del för de Aktuella Nya Kurserna. Blir det om några dagar eller några timmar?

Det vet jag inte, men vad jag vet är att den tid det tog att göra detta var värt det.

Må Ni Få Allt Vad Ni Önskar Er och Leva Era Drömmars/Planers Liv.

One Who Knows

 

“The Hydraulic Power Of Segments” – One Who Knows – 5.25.17

 

Du gillar kanske också...