Att Träna ett öppet sinne av Lisa Renee, 19 maj 2017

Att Träna ett öppet sinne av Lisa Renee, 19 maj 2017

 

Neuroplasticity, även känt som hjärnplasticitet (flexibilitet), är en paraplyterm som omfattar både synaptisk flexibilitet (anslutningen av neuroner) och icke-synaptisk flexibilitet (modifiering av handlingspotential) för att stärka eller förändra neuronsynaptisk signalering. Hjärnans plasticitet eller flexibilitet påverkar styrkan och verkan av neurala anslutningar och vägar. Synaptisk flexibilitet spelar en stor roll i en persons förmåga att aktivera högre inlärning och komma åt minnesfunktioner i hjärnan.

Detta refererar också till förändringar i neurala vägar och synapser på grund av förändringar i människors beteende, miljö, neurala processer, tänkande, känslor och förändringar, som följd av förändringar i medvetandet. Väsentliga förändringar som görs i tänkandet och reaktion på olika former av stimuli kan djupt förändra mönstret för neuronaktivering, vilket påverkar hur en person upplever eller uppfattar verkligheten.

Det innebär att våra direkta erfarenheter kan förändra både hjärnans fysiska struktur (anatomi) och funktionella organisation (fysiologi).

Hjärnan kan förändras eller stärkas, beroende på gensvar av våra erfarenheters olika nivåer, som vi väljer att uppfatta, tänka om eller andra typer av mentala processer. Om vi ​​genom livets gång blir allt mer rigida, leder det till att vårt hjärta förhärdas och vi bli extremt stelbenta i vårt tänkande, särskilt när vi blir äldre. Strukturen i våra hjärnor kan alltså förändras beroende på vad vi väljer att fokusera vår uppmärksamhet på eller vad vi prioriterar och värdesätter.

Hjärnan lär sig av våra erfarenheter och är fullt kapabel att omprogrammera sig själv för att aktivera synapser och öka neuronaktiviteten. Genom ett öppet förhållningssätt förstärks hjärnans flexibilitet.

Att vara öppen innebär att man är mottaglig för nya idéer, nya kunskaper och anpassning till förändringar. Öppet sinne handlar också om hur vi närmar oss andras åsikter och kunskaper. När vi är öppna, accepterar vi att andra är helt fria att uttrycka sina åsikter och att värdet av deras kunskaper erkänns. När vi inte känner oss hotade eller rädda för andras syn och perspektiv, förblir vår kropp och hjärna öppen, mottaglig och avslappnad. Vi strävar då efter att ha dialog och upprätthålla ett fritt öppet informationssamhälle, där vi delar varandras kunskap med humanitärt mål. Vårt mål är att vara mentalt öppna och mentalt flexibla med ett empatiskt, kärleksfullt och medkännande hjärta. Låta andra människor prata om vad de tror på utan upprördhet, ifrågasättande eller ha överseende med våld. Här är några förslag på hur vi kan vidmakthålla ett öppet och flexibelt sinne, vilket är viktigt för att hålla hjärtat öppet. Kom ihåg ett öppet sinne är lika med ett öppet hjärta.

Bön och meditation

Bön och meditation förbinder oss till vår högre intelligens, har lugnande och positiva effekter på vårt sinne. Bön fokuserar på positiva känslor, som kärlek, tacksamhet och medkänsla, vilket tillåter godhet i våra liv och livet för dem vi ber om. Meditation minskar ångest, stress och depression, vilket hjälper oss att hitta och ansluta till ett tillstånd av inre frid och balans. Att vara uppmärksam förbättrar vår mentala flexibilitet, hjärnelasticitet och håller neuroner aktiva. Spirituellt koncentrerar vi oss på frid, bön och kontemplation över Gud / Universum / Källan, vilket hjälper oss att upprätthålla vår förtroende för livet, vår tro ​​och hela kroppen slappnar av.

Tacksamhet

Fortsätt att förstärka de positiva sakerna i ert liv. Känn och uttryck tacksamhet för positiva människor, saker och erfarenheter eller budskap som innebär högre inlärning. Förstärk ert åtagande att uttrycka kärlek, godhet och tacksamhet. Uppträd etiskt såsom Kristus skulle ha gjort.

Bättre förståelse av andra människor

Det kan vara till stor hjälp att lyssna på en mängd andra perspektiv än våra egna och låta andra människor utmana och stimulera våra tankesätt. Vi har en otrolig mängd språk, kulturer och trossystem som definierar en mängd olika synpunkter på jorden. När vi kan förstå andra människor genom deras perspektiv, är vi mer empatiska. Vi kan också förstå hur andra känner sig. Det hjälper oss att vara medkännande för andra människor och inte gruppera dem i statistik, länder, religioner eller något annat klassificeringssystem. När vi klassificerar människor börjar vi avskärma oss från att de är människor, våra bröder och systrar, som har rätt att fridfullt leva på jorden.

Lär er något nytt

Lär er tänka och utforska era egna inlärningsmönster genom att ge er tid och utrymme för reflektion. Lägg märke till hur vi hela tiden bombarderas av olika externa former av distraktion. Våra kreativa sinnen kan behöva dra sig undan från samhället och att söka svar på de mest oförutsägbara ställen eller inom meditationens tystnad. Var inte rädd för att lära något nytt, som kräver koncentration eller var rädd för djupare kunskaper om er medvetenhet. Håll er informerade och vakna, var villig att se saker, som händer omkring er. Att vara intresserad av högre lärande utökar både ert sinne och medvetande.

Lita på er själv

Var medvetna om att dåligt Självförtroende och brist på förtroende för er egen förmåga att lära och lösa problem kommer att sluta sinnet och förhärda hjärtat. Låt er inte skrämmas av okänd kunskap, kompetens eller andras kritik avsedd att begränsa er. Vet att ni är en värdig, värderad och älskad person, stå stark för att bygga er självkänsla och självinsikt. Vet att ni kan lita på er själv om det blir tufft. De flesta av våra rädslor inträffar aldrig. När ni fokuserar på att acceptera och älska er själv, skapar detta självförtroende. Att bygga självförtroende och bygga förtroende med Gud / Universum / Källan är de enda två relationerna som vi verkligen behöver! Med dessa två relationer och egots kapitulation kommer allt annat att falla på plats.

Förlåtelse

Att förlåta en annan person eller omständigheter är den mest generösa sak man kan göra för sig själv. När vi förlåter andra för uppfattade överträdelser frigör vi oss från bindningar, förträngningar och kopplingar, vilket manifesterar smärtsamma mönster, som dömande, vrede och ilska. När ni är arga är det en mycket destruktiv känsla, som ökar ångest, skadar hjärnan och stänger hjärtat. Den viktigaste åtgärden man kan göra för att bli av med sin egen självsaboterande offer roll är att förlåta sig själv och sin egen ilska. Att förstå vikten av förlåtelse är att den för er tillbaka till ett tillstånd i NUET, snarare än att ni befinner er i tidigare tillstånd av att vara sårad och ha en känsla av smärta. Detta är oerhört positivt för att nå ett tillstånd av öppet sinne och fritt tänkande för att gå vidare.

Var medvetna om balans

Vet att ni är ett flerdimensionellt andligt väsen med kropp, sinne, känslor och ande. Vilka områden av er flerdimensionella varelse kräver mest uppmärksamhet? För att vidmakthålla ett öppet sinne krävs att ni fortsätter att öka er självkännedom och ert medvetande, fortsätter att utveckla nya intressen, var mottagliga för nya aktiviteter och idéer. Men det finns tillfällen när ni behöver vila, avkoppling och mental stillhet. För att uppnå dessa positiva fördelar rör sig en balanserad och frisk person mellan vila och aktivitet.

Hjärnans Oberoende och Nervsystemet

Öppna ert 12D Skydd. Stabilisera er i er kärna och öppna ett vortex fält, om det är en del av en övning. Känn er fria att åkalla Stjärn Kristall Väktarna eller andra vägledande varelser, som är förenade med ert Gudomliga Syfte. När känslan av ert skydd och er kärna stabiliserats så bra som möjligt, säg dessa ord till er kropp, hjärna och nervsystem: Min kropp, jag talar till dig, som en intelligent varelse och jag talar till dig med kärlek. Jag är ansvarig inför Guds Oinskränkta Frihet och ingenting kommer att äventyra detta. Jag ska ta hand om dig med hela mitt hjärta! (Ta en stund för att känna efter att anslutningen uppstår. Fortsätt sedan med följande.)

  • Nu kräver jag av min Hjärna- och Centrala Nerv System:
  • Jag Accepterar bara meddelanden, som är sanningsenliga och en organisk enhet med avseende på mitt högsta Kristusmedvetande.
  • Jag accepterar bara meddelanden, som stöder mitt högsta goda och den gudomliga Blåkopian av Guds Oinskränkta Frihet.
  • Jag Tillåter endast det som stöder mitt högsta goda och Gudomliga Oinskränkta Syfte för att Tjäna mitt Guds-Själv.
  • Jag förkastar nu alla meddelanden, som är oorganiska eller är skadlig artificiell intelligens.
  • Varje oorganiskt påträngande eller artificiellt meddelande, skript eller impuls är nu avvisade och förbjudna.

Eftersom jag är en Oinskränkt Gud och Fri, avger jag detta löfte av hela mitt hjärta, sinne och makt att tjäna mitt Guds Själv. Tack Älskade Kropp och så ÄR DET. Jag bekräftar och avslutar min anslutning med kärlek och tacksamhet. Tack. »

http://www.energeticsynthesis.com

Du gillar kanske också...