Seraphim Retrieval via Natalia Alba, 30 maj, 2024

 

 

av Natalia Alba

Seraphim Retrieval

Älskade,

Vi är nedsänkta i Serafim-Skytten passagen, som mina guider kallade den nuvarande portalen vi passerar, vars energier ger uppståndelse och harmoni. Det är med Skytten som vi förtärs av den Gudomliga Gyllene Heliga Elden, hämtar vår änglalika serafim essens och öppnar våra Gyllene Vingar för att bli de upplysta varelser som vi verkligen är.

Återupplivning inträffar när vi är nedsänkta i en djupgående förvandlingsfas, vilket är vad många av oss nu upplever, som dyker upp som fenixen, ur askan från det gamla, förnyade, med mer hopp och tro på vem vi är, och vår personliga resa .

Skytten är frekvensen som hjälper oss att återansluta till vårt Upplysta Jag och autentiska kodning. Denna passages energier, tillsammans med de nuvarande som styr oss, tillåter oss att fortsätta förvandla oss själva, släppa gamla lager och hämta renhet.

Som ni vet härstammade serafimernas ättlingar från skapelsens guldflamma. Många av er har nyligen vaknat upp till er Gyllene härstamning, för vi genomgår en planetarisk pånyttfödelse där många av er kommer ihåg vem ni är, genom att hämta er unika galaktiska kodning och visdom.

Skytten representerar skapelsens gyllene heliga eld som hjälper oss att bränna allt som inte är i linje med vem vi är. Det är Ljuset som vi stiger ner från Ovan, vår Själ, Monad och Guds Upplysta Jag, som transformerar oss själva, genom vårt inre arbete, och återuppstår i denna heliga Eld, och blir de Upplysta varelser som vi är. Det är i denna transformation som många av er finner er själva vid denna tidpunkt, återansluter till ert Gudomliga Jag och stiger ned ert autentiska väsen.

Skyttens energier är till stor hjälp för att rensa våra serafimer DNA-skador och katharimplantat, eftersom dess heliga eld förtär allt som inte är välvilligt i vårt DNA och mall. Med Skytten börjar vi återta våra förlorade själsfragment och med dem visdomen och sanningen om vilka vi är och vårt uppdrag.

Många av er har Seraphim-Avian härstamning, och därmed änglamallar, och finner att ni vid denna tidpunkt återaktiverar era skulderportalblad, som många andra också, hämtar er änglakodning, så att ni kan förkroppsliga ert uppdrag av gudomligt maskulin restaurering och planetariskt skydd, för som en del av det som ofta kallas änglariket, är en del av ditt uppdrag att vakta de planetariska nyckelportarna som nu rehabiliteras, speciellt Iranporten.

Alla ni som har en djup koppling till den egyptiska aktualiteten, Hathors, och är anslutna till de tionde dimensionella planetariska portarna, upplever nu en djupgående uppståndelse, när ni hämtar er förlorade kunskap och essens.

Många av er finner nu denna Sol-passage extremt användbar när det gäller visdomsnedstigning. Dock inte så harmonisk när det gäller fysiska symptom, eftersom förkroppsligandet av de nuvarande energierna kan vara överväldigande om vi inte tar hand om era kroppar ordentligt.

Mina guider delar för alla som blir guidade eller behöver arbeta med att konsumera lägre energier. En övning som hjälper oss att återställa vårt energisystem, ofta överbelastat med många olika energier och våra egna självskapade lägre tankar och känslor.

Visualisera dig själv nedsänkt i en gyllene eldspiral, stigande från ovan, bli en tetraeder, associerad med Skytten, som omger hela din kropp. Be denna eld att bränna något lägre i essensen. Känn värmen från denna heliga eld och befall den att ta bort alla implantat och överskottsenergier du har i dina fysiska och subtila kroppar.

Visualisera sedan hur elden i tetraedern blir rent guldljus, gudomligt ljus som återställer dig fullständigt och ingjuter dig med den kärlek och kraft som krävs för att du ska fortsätta att integrera och återskapa från ett renat utrymme.

Beslut om att anpassa dig till ditt Gud Upplysta Jag och så var det.

Om du känner att din silverstråd inte är i linje, då skulle detta vara det första steget. Om du också behöver mer skydd eller transmutation i vissa områden, kan du anlita den sjunde strålen, eftersom den också är ett av de mest kraftfulla transmutationsverktygen som du vet.

Astrologiskt har vi också hjälp att få mer transformation, själsåterkoppling och harmoni i oss själva. Under Skyttens fullmåne har en sextil mellan månen och Pluto, vilket är det som hjälper oss att återknyta kontakten med vår själ, återföds till den upplysta varelse som vi är.

Pluto är också ett stort stöd i den förvandling vi genomgår nu, eftersom dess väsen också är väldigt regenerativ, vilket är viktigt efter allt arbete vi gör, speciellt i vår benstruktur, för som många av er vet är uppstigning också starkt känts i våra ben, för när vi släpper densitet och förvandlar oss själva, kommer de att vara de som mer märker den ljusare frekvensen vi nu förkroppsligar.

Vårt sårade jag kan dyka upp vid denna tidpunkt, speciellt med månsextilen Pluto och harmonisering till Neptunus. När vi fortsätter att skala av fler gamla lager av oss själva och hämta våra själsfragment, kommer fler dolda känslor att dyka upp igen, men det är genom att acceptera smärta och integrera de lärdomar det ger oss som vi kan övervinna lidande, expandera våra hjärtan och omfamna vår sårbarhet som en gåva.

Dessutom har vi en motsättning mellan månen, Venus och Jupiter. Denna frekvens är en välsignelse som hjälper oss att anpassa, expandera och fördjupa vår själsförbindelse, eftersom det just handlar om att återansluta med den kärlek vi är, expandera inom den för att läka och stärka oss själva.

När vi är nedsänkta i uppgraderingar och utmanande situationer, kan vi glömma vår förmåga att ladda upp oss naturligt genom kärleken som finns inom oss, inte i andra, som det ofta händer. Det är genom att återansluta till vår inre oändliga kärleksfulla källa som vi återfår renhet. En kärleksfull källa som ständigt regenererar våra kroppar och som stödjer oss alla, oändligt.

Allt inom skapelsen hjälper oss att bli de ljusvarelser som vi är. Vad vi tänker och känner, hur vi agerar och med vilka krafter vi väljer att anpassa oss, avgör det slutliga resultatet, för i slutändan handlar det om vårt personliga val att tillåta den kärlek vi är, eller att fortsätta att avvisa den och leva i illusionen vilka vi inte är.

Detta är vad denna passage inbjuder oss att komma ihåg, Eldens kraft, Ljuset inom oss själva för att förvandla och återuppstå till vem vi verkligen är.

Må ni vara ett ljust ljus för er själva och alla, älskade.

Inom oändlig kärlek,

Natalia Alba

Översättning, Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *