Jeshua: Du är samhällets lärare via Pamela Kribbe, 31 maj 2024

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

 

Jeshua: Du är samhällets lärare

31 maj 2024

via Pamela Kribbe

https://www.lightraisersworldwide.com/you-are-societys-teacher-pamela-kribbe/

Kära vänner,

Jag är här med sådan glädje. Känn min glädje. Jag älskar att se er alla här förenade som bröder och systrar. Detta är vad Nya Jorden handlar om. När människor möter varandra med ett öppet hjärta, när de går samman i en sådan här cirkel, uppstår något nytt, något mycket mer än summan av individerna. Så känn energin som ni har skapat tillsammans under de senaste dagarna. Det är er energi.

Var stolta över er själva, ni är bärare av Kristusenergin idag, och jag vill föra över facklan till er. Föreställ dig att du håller en fackla i din högra hand och håller ut den framför dig, låt dig inte skrämmas. Se nu omkring dig, vad är det första du ser? Ser du andra människor omkring dig? Det finns människor omkring dig som vill njuta och ta emot ditt ljus, för din fackla brinner som ingen annan, du är unik.

Ibland gör det mig ledsen att se hur du gömmer din egen fackla, ditt eget ljus, som är så välbehövligt nu på jorden. Jag vädjar till dig idag att stå upp och visa ditt ljus för världen. Det kommer på djupet att uppfylla dig att göra det, det är ditt uppdrag, din sanna väg.

När jag nu säger att du ska sända ut ditt ljus i världen, vet jag att det skrämmer en del av er, eftersom era kontakter med världen inte har varit smidiga; de har varit svåra och smärtsamma ibland. Vissa av er vill hellre dra er tillbaka från världen. Du känner att du inte hör hemma där; du känner dig inte hemma där.

Du känner att du bara kan vara dig själv genom att lämna samhället bakom dig, men samhället väntar på dig. Du måste resa in i mörkret för att förändra det inifrån, och du gör detta inom dig själv. Jag har bett dig tidigare att se bakom negativitet, bakom destruktivt beteende och se det rädda barnet inom dig själv. Jag ber er att nu göra detsamma med samhället. Gå inte in i en kamp med energierna där. Gå in i det med en känsla av frid. När du kämpar med samhället är du fortfarande i dualitetens rike.

Du känner att det finns aggressiva krafter i samhället och att du antingen är dess slav eller dess motståndare, men båda dessa roller är inom dualitet. Du vill inte vara en slav av samhället och under vissa liv har du blivit något fäst vid rollen som krigare, av rebellen som kämpar mot samhällets normer. Men din verkliga roll idag är ingen av dessa roller. Du är inte samhällets slav. Du är inte dess fiende. Du är samhällets lärare och du undervisar från hjärtat. Det betyder att du ser bortom det yttre och går rakt in i hjärtat av saker, situationer och människor. Som lärare vet och förstår du att din energi inte alltid kommer att tas emot eller uppskattas, och det accepterar du, och på så sätt känner du dig inte avvisad av samhället. Du är mycket självmedveten och agerar utifrån kärlek och medkänsla, och viktigast av allt, du vet när du ska agera och när du inte ska agera. Du behöver inte förändra världen. Behovet av att förändra saker kommer från en plats av missnöje eller till och med bedömning. Ni är verkligen här för att vara lärare i kärlek. Jag skickar denna fackla vidare till dig och ber dig att vara i världen och inte av världen, att alltid hitta din sanning inom dig, men också att vara tillgänglig och redo att dela den med andra.

Jag ber er nu att se samhällets energi som ett barn och att ge det ett barns ansikte. Det är så mycket som händer just nu; mänsklighetens kollektiva energi är i ett tillstånd av förvirring. Ge det nu ett barns ansikte. Tänk på den gamla strukturen som fortfarande är aktiv: hierarkierna, den felplacerade auktoriteten. Och även om du tycker att det hela är väldigt fult, se om du kan hitta ett barns ansikte där. Om du tittar djupt kan du se ett förlorat barn fängslat i det traditionella samhällets aggressiva manliga strukturer. Det är i själva verket ett manligt barn som har blivit alienerat och skilt från sitt eget hjärta. Känn det här barnets sorg för en stund. Han gick vilse för länge sedan. Han längtar efter sin mamma, moderenergin, och samtidigt står han emot den. Han vill ha kontroll, vill styra världen med sitt sinne, med sitt ego. Men det är ett fruktansvärt tillstånd att vara i och han är inte alls nöjd.

Så vad skulle du göra med det här barnet? Just nu är han desperat och redo att förändras. Nå ut för att se vad det här barnet behöver mest, vilket i själva verket är du. Energin du bär inom dig kommer att hela honom. Så prata med det här barnet och ta kontakt med honom. Han är en del av dig och en del av mänskligheten, och du är också en del av mänskligheten.

Ni har alla spelat olika roller under era många liv på jorden. Ni har haft liv under vilka ni var ett offer för aggressiv manlig energi på jorden. Men det har också funnits livstider där du var på andra sidan, där du själv uttryckte denna form av manlig energi. Det är en del av din resa på jorden, så du har varit både offer och förövare. Och idag är du lärare och lämnar båda dessa gamla roller bakom dig.

Vi är nu här för att omdefiniera manlig energi. Det är vad som behövs för mänskligheten och för er själva. Du behöver din manliga energi för att uttrycka dig i världen, även om både män och kvinnor bland er har reservationer angående manlig energi. Den manliga energin har på grund av det förflutna blivit förknippad med ego och aggression. Men det är inte dess sanna natur och vi behöver en ny definition, en ny känsla av manlig energi, eftersom det är en nödvändig del av skapelsen. Man och kvinna är komplementära energier.

Så jag ber er att nu titta på den manliga energin inom er själva. Se om du kan observera figuren av en man inom dig. Låt den manliga energin uttrycka sig i din kropp, oavsett om du är man eller kvinna. Känn den naturliga styrkan hos den manliga energin, dess klarhet, dess uthållighet, dess kraft att uttrycka och manifestera. Du behöver denna energi för att föra ditt ljus till världen. Sluta fred med det.

Jag berättade just för dig att du i det avlägsna förflutna har haft livstider där du själv missbrukat den manliga energin, livstid där du experimenterat med energierna av dominans och makt. På din resa som själ kom du att ångra dessa liv djupt. Du ville inte längre ha något mer att göra med den energin, så du gick in i en livscykel där du var ett offer för aggression och dominans, eftersom det fanns motstånd i ditt hjärta mot att försvara dig själv. Men du behöver båda energierna för att få ett fullt mänskligt liv.

Så idag ber jag dig att inte längre vara rädd för att använda din manliga energi. Var tydlig, var synlig för andra. Våga säga ifrån, våga särskilja dig från andra. Din andliga feminina energi handlar om att ansluta till andra, och din manliga energi är där för att skydda dig när det behövs och för att koppla bort när det är nödvändigt. Använd båda!

Jag skulle nu vilja avsluta detta föredrag med att helt enkelt dela med mig av vår energi. Känn mildheten i ditt hjärta och även din styrka, din förmåga att vara lärare och att bli den lärare du är. Det är viktigt att träffa andra som är på samma väg, som de människor som samlats här idag. Jag vill uppmuntra dig att skapa dina egna cirklar, att vara tillsammans och bara njuta av varandras sällskap, dela med dig av dina gåvor och berätta dina historier. Detta hjälper dig verkligen att skapa ny energi. Det kommer att stödja dig.

Tack alla så mycket.

Översättning; Marie-Anne

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *