Serapis Bey via Genoveva Coyle, 11 augusti, 2018

SERAPIS BEY: HUR LEVER MAN I EN VÄRLD SOM FORTFARANDE ÄR I KAOS…?

Ni vet med varje fiber av er varelse hur man gör det; Ni måste dock lita på er själva …

Hälsningar kära hjärtan! JAG ÄR Serapis Bey Jag är er vän och familj, er lärare, er allierade. Vissa kallar mig disciplinären, men jag säger till er att jag bara är er guide och en ganska mild lärare för dem som är villiga att vidareutveckla sitt medvetande, att förfina och komma i kontakt med deras sanning och kunskap.

Alla ni här är redo för denna doktorandklass. Alla har denna intensiva lust att gräva djupt och att finjustera sig in i livets mysterier och i processen att tjäna Modern mer effektivt.

Denna passion och längtan efter att vara mer av den kärlek som ni är, är mycket tydlig för mig, för ni sätter denna avsikt varje dag och ja, självklart har ni blivit antagna och accepterade i min klass med öppna armar, med glädje och nöje.

Så, låt oss börja den här inledande sessionen, den här klassen för de uppstigna själarna i form, samtidigt som de bor på denna planet Jorden som är i ständig förändring och oro. ”Hur lever ni i en värld som fortfarande är i kaos och står ljusa och kärleksfulla hela tiden?” frågar ni mig.

Innan jag svarar vill jag göra klart för er att ni har svaren, vilket ni vet med varje fiber av er varelse, hur man gör det. Men ni måste lita på er själva och sedan agera på det vetandet. Jag visar er bara i riktning mot det vetande jaget. Jag kommer bara att hjälpa er lite i denna kallelse till er sanning och ert vetande.

Med detta sagt förstår ni att allt som ni ser och stöter på är en återspegling av vilka ni är! Era relationer, era familjer, era hem, era företag … era fysiska farkoster. Och när jag säger ”vilka ni är”, inkluderar jag alla de delar och lektioner som ni har planerat att uppleva och införliva i er själva. Utgångspunkten för de flesta av er är att acceptera er själva i detta ögonblick och att släppa alla självbedömningar och eventuella rester av känslor av brist på värdighet.

Ni har blivit tillsagda många gånger att ni är perfekta och smarta utöver er förståelse. Ni måste veta att ni är oändliga varelser som kan manifestera och uppnå vad som helst som ni skulle sätta era huvuden och hjärtan till. Det enda avskräckande är er begränsande övertygelse och bristen på förtroende för er själva.

Närhelst ni känner någon form av obehag, närhelst ni inte tycker om vad ni ser, acceptera det som er beredskap att se djupare in i er själva, och släppa iväg mer begränsningar och lagrad missinformation. Titta bara på dem kort och puffa dem sedan ut i ljuset med de underbara transmutationsverktygen som ni har till ert förfogande.

Gör det varje dag, två gånger om dagen eller varje timme om det behövs, så att ni inte blir överväldigade, uttröttade och utarmade. Behåll den höga medvetenheten hela tiden och var uppmärksamma när ni blir distraherade eller när ni använder er energi i onödan genom att lösa problem som inte tillhör er.

Ni får kontinuerlig vägledning och ledtrådar som är unika för var och en av er. Så slösa inte bort er tid, ta bara de steg som krävs för att hålla er i integritet och renhet på alla nivåer. En uppstigen mästare som ni, behöver inte bli tillsagd samma sak två gånger, behöver inte extern handledning och ständiga påminnelser. Han eller hon pausar, löser och sträcker tiden om det behövs, och går sedan djupare för att se det sanna budskapet som förmedlas till dem. Annars vet han/hon att det kommer att komma någon manifestation i form som kommer att tvinga dem att vara uppmärksamma på ett svårare sätt.

Det finns inget meningslöst meddelande, det finns inget slumpmässigt eller värdelöst möte som ni har med en annan själ, och ni plockar upp och avkodar de flesta ledtrådarna vackert. När ni justerar och anpassar er med kärleken och sanningen som ni är, då är ni i ert syfte, då flyter ni lätt, och fullgör ert uppdrag!

Snarare än ni förstår, kommer ni att konstant anpassas till de Universella Lagarna och till era kärleksfulla hjärtan. Och så, ingen ny och okänd väg som ni väljer att följa, inget vågat och svårt uppdrag, kommer någonsin att utmana er i en sådan omfattning att det tar er ifrån observatörens höga vibrationella säte.

Farväl för nu!

Med tillstånd.

Kanaliserad av Genoveva Coyle.

©2018 Council of Love, Inc.

http://counciloflove.com/

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...