Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 10 augusti, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

10 augusti, 2018

Kära Ni!

Många av er ifrågasätter giltigheten i vår försäkran för några dagar sen, att ni blott behöver gå igenom dörren när ni är redo och att ni kommer att vara glädjefyllda. Så är det för er, för ert liv har ännu inte uttryckt sig självt i någon sprudlande glädje. I sanning kan ert liv kännas omständligt, till och med smärtsamt.

Släpp taget.

Ifall ni känner er såsom beskrivet, så klamrar ni er fast vid era 3D- bekvämligheter eller er vetskap, med era fingernaglar – rädda att släppa taget och ändå inte kapabla att kliva tillbaka in i 3D. Ni befinner er i ett tomrum av varande. Släpp taget.

Ni kommer inte att skada er själva. Ni kommer inte att misslyckas. Släpp taget.

Många av er förkunnar att ni har släppt taget. Vi ber om att få vara av en annan åsikt. Om ni känner rädsla, ilska, smärta eller någon emotion annan än glädjefylld förväntan, så fortsätter era 3D-ansträngningar.

Ni opponerar er mot det sista påståendet genom att påminna oss om att rädsla, smärta och ilska förblir en del av er målarpalett – det stämmer. Men detta är inte läget för att utforska dessa element. I 3D kände ni er nästintill obekväma med den sprudlande glädjen. Fastän ni kunde känna glädje och till och med salighet, så var rädslan er övervägande känsla.

Ni har gjort en övergång bortom att övervinna rädslan och få den att bli minimal. Er nuvarande rädsla är såsom glädjen en gång i tiden var.

Vi har med flera tekniker försökt få er att sända ut era emotioner av glädje, genom att sända glädjefyllda kärleksenergier för att påminna er om er sanna varelse. Alla dessa har uppmuntrat er till att NÄSTAN göra er av med er 3D-varelse.

Släpp taget. För såsom vi bara för några dagar sedan konstaterade, så står miljoner i färd med att vakna upp. Det är dags att påbörja er roll, för att de som håller på att vakna upp ska ha något eller någon som vägleder dem.

Kanhända ni tror att ni har fullbordat er övergång med minimal hjälp och att de som följer efter kan göra detsamma. Åh, det är där vi är av en annan åsikt. Ni är de Olympiska stjärnorna som visade er dolda agenda när ni påbörjade er övergång. Detsamma gäller nödvändigtvis inte för dem som kommer efter. Fastän vissa är Olympiska mästare av den andra graden, så är majoriteten nybörjare utan tidigare förberedelser eller kunskap.

De är medvetna om att de känner annorlunda. De är medvetna om att de vill uppleva kärlek och glädje för de är trötta på rädslan, men de är inte nödvändigtvis drivna eller intonade, vilket gällde för er.

Därför irrar de omkring i öknen i väntan på att någon ska upptäcka deras nya behov ovetande om hur de ska göra det på egen hand. Er roll är att leda dem till ljuset. Inte genom att kommendera eller vara krävande, utan genom att vara av ljuset.

När ni väl helt och hållet släpper taget och ramlar ner i er glädje, så kommer er gnista, er utstrålning att uppmuntra andra till detsamma. Denna uppmuntran är mycket annorlunda än vad som gällde för vissa av era försäljare i 3D. Det handlar inte om försäljning, utan i stället om uppvisande. Liknande någon som går förbi ett skyltfönster och inser att de vill ha det som visas i detta fönster.

Er roll handlar inte om försäljning, den handlar om att vara i glädje och kärlek.

Såklart förefaller det svårt eller kanhända till och med obekvämt nu, för ni fortsätter klamra er fast med fingernaglarna i det som varit. Det är hög tid att släppa taget och visa upp er sanna varelse.

Hur många vänner, släktingar eller bekanta känner ni som för tillfället visar upp sin sanna glädje utan rädsla och ilska? Därmed är det så att ni inte är ensamma i att hålla er fast så länge ni kan, vid denna 3D-avsats.

Men ni och era stjärn-resekompisar befinner er inte på Jorden för att fortgå med 3D-rädslan. Er roll är att helt och hållet uppvisa glädje och kärlek av 5D eller bortom. Det kan inte ske så länge som ni känner behovet att vara i 3D på ens det minsta sättet.

Ni kommer att veta om ni är en av dem som håller er fast, ifall ni har känt ens en minsta gnutta ilska under de senaste dagarna. Ilska är inte hemskt eller dåligt, bara inte där ni vill vara just nu.

Släpp taget. Ni kommer inte att misslyckas eller ramla ner i förintelse. I stället kommer ni att blomstra in i er roll.

Många av er väntar på en blixt eller ett Universellt budskap som ska tala om för er vilka ni borde vara. Ni tog beslutet vilka ni ville vara i denna livstid för eoner sedan och ni har övat er alltsedan dess. När ni väl släpper taget, kommer ni bara ramla ner på ert moln, er madrass, er glädjestjärna. Ni kommer att vägleda er själva till er roll efter att ni har gjort det, för den finns så djupt inpräntad inom er att ingen förutom ni själva kan avgöra vilka ni nu är – inte igår, eller i morgon – utan nu.

Kanhända ni ifrågasätter denna tanke, för ni har ingen aning om vilka ni är. Ni vet att kärlek och glädje är det viktigaste, men inte hur dessa emotioner ska komma att spelas upp i ert liv. Det vet inte vi heller. Är ni en trädgårdsmästare som uttrycker kärlek med naturlig fägring eller en skapare av nya slags regeringar? Bara ni vet och kommer att visa upp det när ni väl släpper taget.

Ni kommer inte att gå sönder eller bli utfrysta. Ni kommer inte att förneka eller lämna ert nuvarande liv om ni inte nu har ett överväldigande behov av att göra det. Ni kommer blott att göra anspråk på de som ni i sanning är, med glädje och kärlek. Tillåt rädslan skifta till bakgrunden under en tid så att ni fullt ut ska kunna gå igenom era upplevelser och ja, ha tillit till att glädjen nu är er nyckelkomponent. Och när ni väl gör det så kommer andra gladeligen att följa efter.

Om ni få välja mellan glittrande glädje och djup rädsla, vilkendera skulle ni välja? Gör då det. Släpp taget och låt er själva vara. Andra kommer att följa efter, för jordborna som helhet, är trötta på rädslan. De behöver blott uppvisningar på glädje för att kunna ta språnget upp på glädjens vagn. Ni är denna uppvisning. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning. Aslög

 

Du gillar kanske också...