“Service” – GCR/RV Invitation – lördag 29 juli 2017

 

”Service” – GCR/RV Invitation – lördag 29 juli 2017

 

Första Korintierbrevet 13:4-7

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Förgreningarna av de immanenta och långa förberedelserna av globala finansiella reformer är vidare än ni tror, bröder och systrar.

Frigörelsen av Kristi rikedom till världen görs för att eliminera alla konstgjorda illusioner som fattigdom, hungersnöd, hemlöshet, pengar, undernäring, krig, bankväsen, vinst och egendomsägande inom några decennier.

Därefter finns det ingen begränsning för vad den mänskliga erfarenheten kan bli för dig och andra.

Du är här nu med anda, för att din själ gick med på att tjäna Gud under denna övergång. Denna tjänst börjar med en övergång, nej. Det började med ditt första hjärtslag i din spädbarnskropp.

Du har gjort ett gudomligt förbund med Gud för att tjäna Hans vilja i tjänst till andra, och det är därför du har blivit positionerad för att komma åt Hosiannas oändliga resurser.

Det finns ingen logisk förklaring annars, oavsett de många timmarnas flitiga studier och exakta bedömningar av ditt sinne.

RV, Bröder och systrar, är en andlig övergång som förflyttar hela mänskligheten från ett medvetande (en dimension) till ett annat, kosmiskt utlöst i juli och augusti (omkring) 2017.

Precis som det var skrivet i Ödets Gyllene Bok så ska det ske. Sobeit.

Ni förstår, vi tjänar alla Gud, även de lojalistiska och mest avskyvärda kabalgeneralerna, politikerna, krigsherrarna och underhuggarna.

Endast totalt överlämnande till denna sanning, och tjänst till den Allra Högsta som det enda sanna ändamålet i något mänskligt liv, kommer att ge tröst och fred.

Bekräftelse av service är den enda vägen till Himlen på Jorden. Och Kristus är bron som fortfarande visar oss hela vägen idag och varje dag.

Därför, om du fortfarande upplever obehag, ångest, desperation, knapphet och förtvivlan … är det helt enkelt på grund av ett ofullständigt överlämnande av dig själv.

När du släpper taget och uppriktigt frigör alla utfall från människan som låtsas vara Gud, ska du bli fri direkt och för evigt.

En frihet, förresten, som är din födslorätt som suverän själ, existerande i tillfällig form i tjänst till Akua.

Således för att komma ihåg att du redan har skrivit in dig som en evig tjänare till Gud, engagera dig åter i Kristi levande vittnesbörd.

Johannes 14: 6

Jesus svarade honom: »Jag är vägen och sanningen och livet; ingen kommer till Fadern utom genom mig.
För att Kristus först andades nytt liv i vår värld för den här dagen … för dig … att växa och frodas i och bli kärlek.

Och precis så som Kristus utvidgade medvetandet och välsignade allt han mötte, så skall du också göra, var du än går, om du är en ren representant för Gud Fadern. Till och med långt mer än Esu. (Jesus)

Efesierbrevet 3:20

Nu till Honom som kan göra mycket mer än vi någonsin skulle våga be eller ens drömma om. I enlighet med hans kraft som är i arbete inom oss
Service. Service. Service. Det är hela det härliga och obestridliga spelet.

Ni kan vara med oss ​​som tjänare eller tillrättavisa oss som galningar, men den sista beslutsfattande dimensionsportalen har konsumerat planeten.

Som nu, nu. Just nu.

Så valet att tjäna eller inte tjäna är endast ditt, av födslorätt … genom universellt dekret … som en del av den eviga översjälen som välsignar alla suveräna själar.

Tänk på att detta är din sista inbjudan att uteslutande tjäna Skaparen, Fadern … och kom med oss. Eftersom vi är Ett tillsammans i denna outforskade men spännande tid av absolut uppstigning.

Gud är med oss.

Översättning: Lars-Eric Sidling       www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...