Seth via Beatrice Madsen, June 23d, 2019

Seth  via   Beatrice Madsen    190623

En ny typ av ansvarskänsla har mognat hos mänskligheten.

Vissheten om att det ni ”gör”, ”tänker”, ”känner” påverkar er omgivning. Detta är mycket glädjesamt. Detta är början på den nya tiden. Ni börjar på riktigt ta ansvar för era känslor, era handlingar, era relationer och planetens väl och ve.

Ansvaret ligger på flera plan. Endel av er har länge levt i detta ansvar och kan nu glädjas åt att så många kommer efter. Åter andra är inte alls där än, men ju fler ni är som inser detta desto fler kommer efter er och har er som förebilder. I flera årtionden låg kunskapen och visheten på känslans arena. Ni har lärt er förstår sambandet mellan er barndom, trauman och relationer. Att ni kan gå tillbaka till kärnan, såret och helas och hela smärtsamma relationer. Det är inget konstigt att sätta sina känslor på dagordningen och få hjälp med dem. För hundra år sedan var detta inte alls självklart. Då skulle ni ha ansetts som smått tokiga, självupptagna och rent av befängda om ni lyssnade och prioriterade era egna känslor, trauman och processer. Idag har ni storheten att lyssna på era inre sår och förstå att till och med där finns en kraftkälla att ösa ur. Självlart kan somliga av er göra avstickare och få inverterade egon och använda era känslor på ett felaktigt, manipulernade sätt men till syvende och sist leder de er rätt.

Nu är tiden inne för att se, uppleva och känna att ni står på era egna ben. Ni fattar era egna beslut baserade på tanke och känsla, det inre giftermålet vilket innebär att ni kan omsluta besluten med en ansvarskänsla på ett mer stabilt vis. Det håller inte längre att skylla på andra i tid och otid. Hon sa, han sårade, det är dens och dens fel att jag mår och gör som jag gör. Förvisso är det sant att ni blir sårade gång efter annan, besvikna och stötta, ni blir arga och ledsna. Känn den känslan, för Guds skull. Om det behövs så kommunicera den känslan till den som stört er, men fastna inte i den. Släpp den sen, känn större förståelse och närhet och gå vidare.

Var storsinta. Se den större bilden. Ta ansvar och gör ert bästa, det är verkligen inte mer som krävs.

Från den här sidan så ser vi vilket enastående arbete ni gör och vi är så stolta så vi kan spricka. Ni klarar det. Ni försöker verkligen och även om ni faller så står ni strax upp igen. Ni försöker se saker från flera vinklar och från andras huvuden och inte bara er egen vy. Lyssna till varandra, se varandras goda egenskaper och arbeta gemensamt till en bättre värld. Ni är på god väg.

Seth var namnet.

Du gillar kanske också...