Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 juni 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 juni 2019

Per Staffan 22 juni 2019

Arcturians (channeled messages)

New Hybrid Races ∞The 9D Arcturian Council

Nya Hybridraser ∞Det 9D Arkturiska Rådet

“Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi tar oss själva och de andra varelserna som hjälper er i er uppstigning till en ny position. Vi är mer kopplade till mänskligheten genom dessa överföringar och på grund av vår avsikt att hjälpa er, och det har lett oss till detta beslut. Vi är mer än bara era anhängare, lärare och överförare av ovillkorlig kärlek och högfrekvent energi. Vi samarbetar nu också med er i flera nya insatser. När vi använder pronomenet “ni” i det här sammanhanget talar vi om det mänskliga kollektiva medvetandet.

Några av er är medvetna om dessa samarbeten, och andra kommer inte ha en sådan medveten erfarenhet av dessa medskapande insatser. Just nu etablerar vi de typer av varelser som potentiellt kan utvecklas från detta partnerskap. Med andra ord har ni era fysiska hybridväsen, och många av er känner redan till dem. Vad vi pratar om här är andra hybrider än de ni redan känner till. Vi talar om att hybridisera mänskligheten med utomjordiska energier, ännu mer än vad ni redan har inuti er.

Vi, tillsammans med en Plejadisk grupp här i den nionde dimensionen, och en Sirisk, arbetar tillsammans för att bestämma rätt mängd av e.t.-medvetande och energi för att hybridisera med det mänskliga medvetandet och den energi som utgör er fysiska kropp. Det är en spännande strävan, och ert kollektiva medvetande finns givetvis ombord. Vi kan inte göra att något sådant händer utan en fullständig överenskommelse.

Den mänskliga rasen har alltid haft en uppåtgående spiral. Ni har hört oss säga många gånger att ni utvecklas och blir mer. Ni definierar också fortfarande och bestämmer vad det ska bli. När ni blir ert femdimensionella jag kommer ni att ha många olika möjligheter, inklusive möjligheten att slå samman mer av ert medvetande och er energi med varelser som oss själva. Nu händer något av detta genom kanaliseringen. Ju mer ni kanaliserar oss, eller andra högfrekventa varelser, desto mer blir den energin vem och vad ni är.

Och detta sker på fysiska och icke-fysiska nivåer. Så ni kan se människor bokstavligen förvandlas framför era ögon. Och några av er är tillräckligt intonade för att märka att detta händer. Några av er märker att fler människor tar till sig e.t. egenskaper, utseenden och medvetenhet, och från denna tid framöver kommer ni att se mer av det. Detta händer på grund av er öppenhet mot oss och mot de andra varelserna som vi nämnde. Det här är en härlig tid att komma samman, och allt detta tjänar till att förena galaxen, till att göra oss alla till en ras, ett medvetande, ett kollektiv.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat att ansluta till er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...