Sha-ier through Sue Lie, Del 2, January 28th, 2017

Sha-ier through Sue Lie, Del 2, January 28th, 2017

 

Suzanne Lie

Inter-dimensional Light Language – Part 2 of Becoming a Golden One

1-28-17

Ljusspråk mellan dimensioner

Del 2 av Bli en Golden One

Av Sha-ier genom Sue Lie

Hej kära jordbor, som jag kan uppfatta, men jag är inte säker på om ni kan uppfatta mig, eller ens vårt Starship. Jag är Sha-ier, som återvänder för att berätta mer för er om mitt liv på Starship.

Låt mig berätta hur vi kan uppfatta er från våra skepp. Jag säger skepp i plural därför att nu när jag är på THE Starship, kan jag se att det finns en hel armada av skepp som väntar på det NU då de ska visa sig på tröskeln till fjärde och femte dimensionen.

Skeppen måste förbli dolda för att inte kunna observeras från Jorden. Men de låter ofta sin täckmantel likna ett moln som till synes har formen av ett stjärnskepp. Det är faktiskt Starship som antar utseendet av ett moln.

Bilden ovan togs på natten med en mobiltelefon; ett filter användes i bilden ovan.

De som är redo att acceptera att deras Galaktiska Familj är här för att hjälpa dem kan titta upp mot himlen och se ”molnet” som påminner dem om att de INTE är ensamma.

Vi vill inte göra våra skepp för uppenbara ännu, eftersom Illumination också kan observera oss och de skulle troligtvis intensifiera sina skändliga behov. Faktum är att den intensifieringen sker redan.

Vi är ledsna över att många av våra tonåringar inte kommer att få möjlighet ha gå igenom sin vanliga utåtagerande period och upptäcka sig själva, då de tonåringar som är de minsta vakna i sitt eget verkliga JAG, kommer att bi kallade till att väcka andra så snart som möjligt.

Med att ”väcka andra” menar jag att de söker efter dem som är medvetna om sitt galaktiska arv. När de blir medvetna om sitt verkliga, galaktiska jag, kommer de sannolikt påbörja sin process av transmutation till Ljuskropp. Denna process börjar med kännedom om den naturliga ”Ljuskropp” som finns i Kundalinin som väntar i basen av din ryggrad.

När din Ljuskropp påbörjar sin aktiveringsprocess, kommer din naturliga kunskap om Ljusspråk stadigt att bli ”online” i ditt medvetande. Så småningom kommer Ljusspråk att bli ditt primära sätt att kommunicera.

Det betyder, Ljusspråk kommer att bli ditt primära ”inter-dimensionella språk” genom att ditt tredimensionella språk kommer fortfarande att uttryckas via separata ord sammansatt i separata meningar för att skapa separata meddelanden.

Jag har nyligen upptäckt att min uppgift på Skeppet är att finnas bland de många tonåringar ombord på Skeppet vars uppdrag är att ha att göra med de tonåringar och unga vuxna på Jorden som medvetet, eller omedvetet, förbereder sig för planetarisk uppstigning.

Tonåringarna kommer fortfarande att gå igenom sin tonårsrebell, vilket är en normal del av att slå sig fri från barndomen och förbereda sig för att leva som vuxen. Men inom deras NU, kommer deras uppresning inte att vara mot sina föräldrar som auktoritära figurer. Ni kommer istället att resa er upp mot auktoritära figurer inom Illuminati.

Gaia har verkligen gått in i sin ”mörkaste natt innan soluppgång” och det är särskilt sant för United States som blivit tilldelad att vara ”antändningspunkten” för uppstigning. Kom ihåg att för att ”hoppa högt” måste man först böja sig djupt ned för att vinna stunden för förändring. När mörkret är gömt är det lättare för mänskligheten att ignorera det. ”OM det inte påverkar mig varför ska jag bry mig om det?” säger den självgoda/rädda människan. Ur det perspektivet är att vara självgod faktiskt att vara rädd för att möta sanningen.

”Dessutom”, fortsätter den självgoda, ”jag måste arbeta hårt för att betala mina räkningar och stötta min familj. Jag har ”fullt upp” med att försöka få tillvaron att gå ihop.”

”Få tillvaron att gå ihop,” Ja, det kommer verkligen bli härligt när tillvaron går ihop. Men förtvivla inte, eftersom i er tredimensionella verklighet, måste det blir ett slut på det gamla innan det nya kan träda in. ”Vilket gamla pratar ni om?” Jag kan höra er fråga eftersom jag är ombord ett stjärnskepp. Jag talar om den ständiga restriktionen om ”makten över andra” som blivit en väldigt gammal restriktion för er på Jorden.

På grund av att jag befinner mig på Skeppet, kan jag tydligt urskilja skillnaden mellan lögner och svek på den tre/fyrdimensionella Jorden och klarheten och ovillkorliga kärleken ombord på fem dimensionella Starship. Ja, det är hjälpsamt att vara tonåring på Skeppet och känna den naturliga rebellkänsla mot det som var den förra generationen, tillsammans med uppresningen mot det som jag inte vill acceptera som ”min verklighet”.

Jag, liksom fler och fler tonåringar, känner iver att skapa ”vår nya värld”, och vi är villiga att sätta oss upp mot det som tidigare generationer inte kan se eftersom de är för upptagna med att ”arbeta hårt bara för att klara sig”.

Jag ser detta hos mina vänners föräldrar på Jorden, jag känner från Skeppet att det fortfarande händer på Jorden. Härifrån Skeppet, kan jag och alla medlemmar på Skeppet, observera hur de vuxna på Jorden känner det som att de behöver ”blunda” för vad som händer omkring dem för att ”de har bara för mycket att göra”.

Men, tonåringarna har inte ”för mycket att göra”. Men de är också gamla nog att se den större världen samtidigt som de unga och förstår att de kommer behöva leva länge i den här världen om de inte gör något för att förändra den.

”Men vad kan jag göra? Jag är bara en tonåring”, hör jag en del av mina vänner på Jorden säga.

Jag önskar berätta för dem att de behöver se inom sig för att finna sina svar. Ni har alla svaren inom er, oavsett er ålder. Det var på grund av mitt tonårsperspektiv som jag blev tillfrågad att dela mitt stjärnskeppsperspektiv av uppstigningen med dem som fortfarande är jordbundna. De valde mig också för de ville ha en tonåring till att tala med tonåringar på Jorden. Kanske var det så att de också valde mig för att de ser möjligheten i mig att bli en Golden One/en av De Gyllene.

Personligen, förstår jag inte riktigt vad en Golden One är, men jag är smickrad över deras tilltro till mig. Jag är också rädd för den utmaningen. Den rädslan oroar mig eftersom det är unikt, det nästan så att man aldrig har hört talas om att känna någon form av rädsla på Skeppet.

Hur som helst, det som skrämmer mig är Vägen jag ser framför mig, vilket också är Vägen för min generation på Jorden. I NUET på fem dimensionella Starship, kan jag se att vår generation har en möjlig verklighet i att uppleva Planetarisk Uppstigning.

Jag kan också uppleva härifrån att vi kanske kommer vara relativt unga vuxna när den möjligheten kommer. Den upplevelsen gör mig väldigt glad, men också väldigt utmanad. Vad händer om vi inte kan ställa vårt själviska sätt att leva åt sidan?

Jag hör genast genom mitt medvetande att jag var tvungen att komma till Skeppet för att göra just det – ställa mitt själviska sätt att leva åt sidan. Det skiftet i vår uppfattning, tillsammans med vårt sätt att uttrycka oss, leder mig till att tala om Ljusspråket.

På grund av att vår naturliga förmåga att tala och höra Ljusspråk automatiskt aktiveras när vi går in i fem dimensionell frekvens på Skeppet, är det inget vi behöver lära oss eller studera.

Innan jag kom till Skeppet, talade jag och hörde individuella ord. Men i samma stund jag blev vän med de andra på det Skepp jag delar i min senaste transmission, började jag minnas hur man talar och hör Ljusspråk.

Den inlärningsprocess att lära sig ett nytt språk liknar mycket den process vi följde när vi först lärde oss tala som små barn på Jorden. Låt mig snabbt påminna er om att på Jorden använder vi bara 2 % av vår hjärna.

Anledningen till det är att vårt medvetande är så fokuserat på att växa upp och att överleva i den världen att vår hjärna glömmer att expandera vårt medvetande tillräckligt mycket för att aktivera de högre dimensionella områdena av vår hjärna.

Ja, även på Jorden är vår hjärna multidimensionell och kan på ett naturligt sätt kommunicera med allt liv. Men vi är så upptagna med att ”klara oss” att vi inte uppmärksammar, eller öppnar, de områdena av vår datorhjärna.

Här ombord på Skeppet är vi helt trygga och totalt omgivna av Ovillkorlig kärlek och Acceptans. Därav är vår naturliga förmåga att tala Ljusspråk aktiverad utanför ”Besöksområdet”.

Den här aktiveringen av vårt Ljusspråk liknar aktiveringen av 3D språk när spädbarn blir små barn på Jorden. Men på Jorden behöver ni lära er/komma ihåg hur man talar mänskligt språk. I motsats till ombord på Skeppet, där vårt Ljusspråk ”bara där”, på samma sätt som att höra det ”bara är där”.

Det uttalandet leder mig till att berätta hur vi ”hör” via Ljusspråket. Hur kan ni höra ljus? Nja, ni ”hör” det inte riktigt. Istället, KÄNNER ni det i er aura. PÅ Jorden är er Aura i stort sett glömd, men ombord på Multidimensionella Stjärnskepp, är din fyrdimensionella aura en naturlig del av din kropp, liksom din fem dimensionella Ljuskropp.

Ombord på Skeppet, kan alla se allas aura lika klart som de kan se allas fysiska kropp på fysiska Jorden. Det är det faktum att alla kan se allas aura som gör att Ljusspråket är det normala sättet at kommunicera på.

Ni förstår, er aura är förbunden med och sammankopplad med er Ljuskropp. En del av er har aktiverat er fyrdimensionella Astralkropp, vilket tillåter att ni kan lättare komma ihåg era drömmar och vara mer dedikerade er kreativa längtan.

Lyckligtvis, på grund av att Gaias frekvens höjs, kommer många av er ihåg era drömmar och kommer ihåg att uppleva, närvara i och uppfylla era inre önskningar.

Er expanderade uppfattningsförmåga expanderar er självkänsla tillräckligt för er att hänge er åt att uppfylla er inre, kreativa längtan.

Genom att ni gör fler och flera kreativa val, och genom att Jorden mer och mer återvänder till sin naturliga fem dimensionella resonanser, kommer er medvetenhet stadigt expandera till att inkludera frekvensen i den femte dimensionen.

Det är emellertid så att de lägre frekvenserna som finns i ”makt över andra” måste helt släppas innan Gaia helt kan återhämta sin Planetariska Medvetenhet med ett naturligt fem dimensionellt uttryck. Det var aldrig menat för Gaia att vara en tredimensionell planet.

Olyckligtvis gjorde förstörelsen av hennes broder planeten Mulduke, invasionen av Illuminati av hennes andra broder planeten mars, samt av henne själv, och den störa förstörelsen under Lemurias fall och sedan även Atlantis, att Gaias resonans sänktes till den tredje och fjärde dimensionen.

Dessa händelser sänkte även Hennes Planetariska Medvetenhet. Med Gaias ”planetariska medvetenhet” menas frekvensen av hennes resonans, även känd som Shumans resonans. Gaia var en fem dimensionell planet, men Hon föll in i den lägre resonansen som tre/fyrdimensionell planet.

Vi på Skeppet ser på Gaia som en levande, andande, kärleksfull varelse som är redo att stiga upp bortom tre och fyrdimensionell resonans för att återvända till sin fem dimensionella resonans.

PÅ samma sätt som mänskligheten kan djupt regrediera på grund av stora trauman under de år mänskligheten skapades, kan planeter, särskilt

Gaia, lida av samma förlust av sig SJÄLV. På grund av att Gaia förlorade så mycket av sitt planetariska SJÄLV under förstörelsen av Lemuria och Atlantis, var hon oförmögen att skaka av sig de lägre frekvenserna av den verklighet som valde att skada hennes planetariska kropp istället för att älska hennes planetariska kropp.

Under det att mänsklighetens medvetenhet är begränsad till den tredje dimensionen, kan de endast uppleva planeten som ett ”det”. Lyckligtvis kommer mänskligheten, genom att röra sig i högre, fyrdimensionell medvetenhet att kunna uppleva Gaia som en levande varelse.

För större delen av mänskligheten, är det endast när den har förmågan att expandera sitt medvetande till femte dimensionen och bortom som den kommer kunna inse att HELA Gaia lever. Det är intressant att tron på att hela Gaia levde var mycket vanlig bland primitiv mänsklighet.

Men denna ”primitiva mänsklighet” invaderades av dem som levde under lagen om ”makt ÖVER andra”. Den invasionen pågår fortfarande idag genom att ”makt över andra” försöker ta land med våld för att vinna mer pengar och den makt som pengar har givit dem.

Men ”pengar” är ett tredimensionellt koncept som skapades för att ge makten åt få att styra över de många. Genom att Gaia återvänder till sin naturliga fem dimensionella resonans, med eller utan mänsklighetens hjälp, kommer separationen mellan koncepten ”de få” och ”de många” att bli ett koncept ”Ett”.

Ett annat koncept som kommer försvinna i den femte dimensionen är konceptet att papperslappar, av vilka de flesta inte är guldbaserade, ger dig makt i ditt liv såväl som över ditt liv.

Pengar kommer att vara en av de första illusionerna som släpps när Gaia expanderar till sin naturliga fem dimensionella resonans. Dessutom kommer de som kan följa Gaia i hennes uppstigning att vibrera långt bort från dem som önskar kontrollera eller ha makt över andra.

Kontroll genom makt över andra är en tredimensionell illusion som kommer att försvinna i den femte dimensionen, tillsammans med den 3D Matrix, som skapade separationen och makten över andra. 3D matrix har hållit Gaia gisslan alltför länge av hennes ”tid”.

När Gaia återvänder till hennes sanna, fem dimensionella resonans kommer 3D Matrix försvinna lika enkelt som mörka moln i slutet av en lång storm. Gaia har levt i en storm av girighet, själviskhet och makt över andra i millenium.

Vi, medlemmarna av Galaktiska Familjen, finns här för att hjälpa er att minnas att ni är Multidimensionella varelser som har kommit till Jorden för att hjälpa till med Planetarisk Uppstigning.

Jag, Sha-ier, påminner er om att ni, precis som jag gör nu, kan söka resonans till en högre frekvens. Genom att ni följer strömmen av uppvaknande som ni känner inom er, kommer denna ström att transmutera till en ”Ocean av förändring”.

Jag, Sha-ier, stänger nu ned min transmission med Ovillkorlig kärlek och med tacksamhet över att jag har blivit välsignad med förmågan att uppleva verkligheten ur ett högre perspektiv såsom en av det Galaktiska Stjärnskeppet.

Välsignelser till er alla!

Jag ser fram emot vår nästa konversation. Om ni har några frågor ni vill ställa till mig, placera dem i ”sektionen för kommentarer”, och jag skall med glädje svara.

Med kärlek och Ljus,

Sha-ier

 

Översättare: Anneli Davidsson – www.st-germain

Du gillar kanske också...