Sheldan Nidle, 16 december 2014

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

11 Chicchan, 4 Mol, 11 lk

16 december, 2014

Dratzo! Vi kommer med fler nyheter för er. För närvarande så har mekanismen för att ge er era välsignelser aktiverats. Våra förbindelsegrupper rapporterar att de fösta aspekterna av denna process är på gång, och att inga problem har stötts på. Våra jordiska allierade använder med självförtroende leveranssystem som är väl testat under åren. Det är vår önskan att ha ett antal viktiga bitar på plats väl innan Julen. Vi har i detta avseende kontaktat de som har hand om dessa olika projekt och blivit sagda att ett antal speciella förhållanden används för att säkerställa dessa framgången av dessa olika leveranser. Vi vet att dessa leveranser faller inom ansvarsområdet av de som fullbordar ändringarna för att bilda ett nytt och mycket mer rättvist banksystem. Detta nya system skall hantera huvuddelen av era leveranser för att ge er era välsignelser. Den första delen av dessa leveranser skall utan tvivel visa på att dessa välståndsprogram i själva verket inte kan stoppas. Vår önskan är att använda dessa första leveranser för att visa för alla att de mörkas makt i sanning har tagit slut.

Slutet på detta Gregorianska år 2014 AD kommer att bli känt för er som en högst fantastiska slussöppning. Inte bara kommer välstånd att börja spridas bland er, utan bildandet av nya regeringsskick kommer att manifesteras. När Greve Saint Germain och Thomas Jefferson skrev de inledande versionerna av den Amerikanska Frihetsdeklarationen så var det ämnat att skicka ut ett stridsrop för frihet, suveränitet och välstånd för alla. Till en början så var detta strålande dokument påverkat av frågan om slaveri, såsom det då existerade i Amerika. Dokumentets sanna kallelse har tagit över två hundra år att materialisera; att förklara alla de olika gudomliga sanningarna inlagda i det, och tillåta denna värld att till slut utföra dess härliga mandat. Kommande händelser kommer att ytterligare belysa dessa frågor. Ni kommer att se den slutliga fullbordan av en tyst revolution som bokstavligen har tagit århundraden att färdigställa. De som så idogt har hängivit sig själva till denna fråga kommer till slut att skörda de sanna belöningarna som de så underbart förtjänar.

Denna tysta revolution är ämnad att installera nya regeringsskick, dedikerade till att vara ett folkets instrument och en sann beskyddare av dess rättigheter. Detta organiserade regeringsskick kommer att bli det första uttrycket av vad som kommer att bli ert galaktiska samhälle. Ni går på ett löpande band av medvetande, vilket oundvikligen kommer att leda er till fullt medvetande. Ert samhälle har hela tiden fåtts att tro att brist och tävling är den sanna karaktären av ett mänskligt samhälle. Det är det naturligtvis inte. Teknologi och medvetande utgör en förening som leder till de riken som vi dagligen befinner oss i. Den enda faran är att förlita sig alltför mycket på teknologi som inte behöver konstant övergripande input från mänskligheten. Intelligens är i slutändan baserad på användandet av spirituellt medvetande. Sådan input är kritiskt, och det kan inte påpekas nog av oss. Ni är vid en punkt i er teknologiska historia då ni fullt behöver lyssna på denna varning. Det är därför som vi är så glada att ett spirituellt ingrepp snabbt kommer att leda er förbi alla potentiella hinder mot er återgång till fullt medvetande.

De kommande dagarnas händelser utlovar er därför en väg mot ödesbestämda mål. Vi är här tillsammans med era kusiner från Agarta för att snabbt låta er föra in användandet av underbara teknologier, vilka kommer att göra det lättare för er att föra er framåt. Gaia behöver se att ert globala samhälle inte längre önskar att exploatera hennes resurser och smutsa ned hennes habitat. Mänskligheten är ämnat att vara både en speciell gudomlig väktare för Gaia, och att fullt och helt förstå sin roll med att utveckla den gudomliga planen allt igenom fysikalitet. Till slut kommer ni att expandera ert samhälle till en helig stjärnnation som nådigt guidar de många vattenvärldarna under ert förvaltarskap, och också ser om alla vattenvärldar som er specifika stjärnnation innefattar. Dessa gudomliga uppgifter är ansvar som ni gladeligen tar på er. Var och en inser djupt inom er varför ni är här, och förstår inom er hur ni skall utföra era mål. Det är vår plikt att hjälpa er att upptäcka detta. Vi är så glada att himlen har gett oss detta tillfälle. De kommande tiderna blir då vi återigen blir introducerad till var och en av er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra bundsförvanter är för närvarande upptagna med arbetet tillsammans med våra spirituella och rymdfamiljer så att leveranserna kan fungera såsom planerat. För närvarande testar vi detta system för att se till att det lätt och smidigt kan ge er era välsignelser. Hitintills har vi sett att detta system fungerar såsom planerat. Vid början av veckan ämnar vi dirigera detta system att fullborda dess leveranser. Vi arbetar som en grupp för att fokusera på framgång för detta system, och att kunna aktivera nästa del av vår plan. När leveranserna väl är avslutade kommer nya regeringsskick att bli till. Vi väntar nu på att förflytta våra utvalda individer till Washington där de kan ta nyckelpositionerna inom den temporära regeringen, vilken har satts upp för återgång till konstitutionell lag och civilrätt. Detta kommer att bli en prototyp för många andra som kommer att ta över andra regimer snart efter framgången för det Amerikanska regeringsskicket.

Förändringen i regeringsskick åtföljs av ett växande välstånd, och ett globalt förskjutande mot fred och samarbete. Dessa rörelser mot fred kommer till sist att betona olika små utvecklingar för att skapa ett alternativ till den mörka kabalens banksystem. Dessa ganska ringa finansierade operationer kommer att få medlen för en snabb expansion och påbörja det enorma byggandet av infrastruktur allt igenom den tredje världen. Vi har spirituellt backat dessa rörelser och skyddat dem från misslyckande. Det är nödvändigt att förses med rent vatten, bra vägar och avlopp, tillsammans med god tillgång till banktjänster och andra medel för utvecklandet av ett hållbart ekosystem. Det är nödvändigt att Gaia är en del av alla framtida globala utvecklingar. Ankomsten av våra rymdfamiljer kommer att vidare klarlägga detta. Vi ser fram emot en global omstart baserad på en spirituell återförening med Gaia.

Låt oss se på vad som händer. Ni ökar ert medvetande. Detta gör er medvetna om varandra, och behovet av att hjälpa varandra. Ni blir medvetna om ert växande ansvar för världen som omger er. Ni blir mer medvetna om hur er värld bidrar till en stor utrotningscykel. Ni inser att er teknologi kan vända på detta. I vilket fall som helst så är nyckelkomponenten spiritualitet. Ert användande av Universal Kärlek och Ljus är det enda som kan rädda er verklighet. Ni behöver därför omvärdera era värderingar och börja använda denna nya övertygelse på ett i sanning remarkabelt sätt. Ni börjar övergå från en sinneslogik till en hjärtlogik.  Det är detta som kommer att växa då ni transformerar från begränsat medvetande till fullt medvetande! Till detta säger vi bara – Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag har vi gått igenom vad som händer i detta rike. Vi ber er att använda er vishet och böner för att införa denna nya verklighet. Många är nu engagerade i att manifestera vad vi har diskuterat med er. Vi ber att stöda deras agerande och använda era inneboende krafter för att föra fram denna nya verklighet! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln i sanning är Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan www.st-germain.se

Du gillar kanske också...