Sheldan Nidle, 17 mars 2015

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

11 Cib, 14 Ceh, 11 lk

17 mars, 2015

Selamat Jarin! Vi återvänder i Glädje! De jordiska allierade som ansvarar för att se till att internationell överföring av valuta görs korrekt och opartiskt är redo att inom kort påbörja en process, vilket ska leda till global distribution av era välsignelser. De testar äntligen det nya systemet. Detta system är kopplat till den globala valutaåterställningen. Dessutom kommer denna process så småningom att producera de villkor varigenom NESARA lagstiftningen äntligen kan antas i USA och globalt. Nytt styre är det viktigaste målet för oss. Vi har sett den gamla kabalanhängande regimens mörkläggning och globala desinformationskampanj om oss. Den nya styrningen handlar om att förvandla denna udda politik till fullt avslöjande. Denna policy kan tillåta oss att vara mer öppna med våra aktiviteter i dagsljus . Vi vill visa att vi är välvilliga. Vi kan sedan slutföra projekt som kräver att vi utför manövrar för att ta bort de latenta farorna från Fukushimas strålning i era hav, luft och vatten. Dessutom vill vi landa tillfälligt och kolla in ett antal av Gaias speciella nät noder. Vi måste utföra tester som placerar våra forskare på ett antal platser runt ert klot.

   Gaia behöver hjälp i sina ansträngningar att bevara sina många ekologiska livszoner. Någon gång krävs det att ytan på er planet görs om kraftigt. Vi har ansträngt oss att göra det som i huvudsak är ert jobb, för att bevara denna globala miljön. Ända sedan era västeuropeiska affärsmodeller blev normen, har er världs yta lidit. Där det en gång fanns enorm skogsmark, ser ni nu stor förstörelse av traditionell livsmiljö. Vi förespråkar inte, en fortsättning av vissa primitiva realiteter på er värld. Vad vi önskar är att ni använder ett antal avancerade tekniker för att bevara och utöka livsmiljöer. Vi avser att införa utrustning som ytterligare ökar den teknik ni redan har. Vad ni nu saknar är fullt engagemang för att göra det. Nytt styre kan ändra detta viktiga inslag och tillåta er som ett folk att lyckas med en snabb ekologisk skadekontroll. Dessa serier av åtgärder kan snabbt förnya de vitala relationerna mellan era globala samhällen och Moder Jord. Ännu viktigare, kan detta lära er hur riktigt värdefulla sådana osjälviska handlingar är!

   Det som händer med er verkar till synes ske långsamt, men är i verkligheten en snabb marsch till fullt medvetande. Himlen är bestämd över att ni utvecklas tillbaka till galaktiska människor. Därför påbjöd Himlen våra andliga råd att vi skickade våra flottor för att övervaka er dagligen. Under varje efterföljande årtionde har vi blivit mer djupt involverade i processen att flytta detta samhälle av människor från mörkret under de senaste 13 årtusenden, till det fantastiska Ljuset. Denna process har pågått bland er mer långsamt än vad vi ville. Ändå förblir vårt syfte att vara de sanna representanterna för Himlens uppdrag för denna värld. Först var de som var inblandade i denna himmelska förvandling något tveksamma över vår ständiga närvaro. Det har tagit över ett decennium att lösa dessa bekymmer fullt. Även vår diplomatiska kår stötte på en blockad från era regeringar. Dock har allt förändrats till det bättre under de senaste åren. Med vår hjälp har de som företräder Ljuset vunnit ett antal mycket viktiga domstolsbeslut. Dessutom har våra tekniker hindrat mörkret från att stjäla en stor del av Ljusets värdefulla tillgångar.

   Dessa händelser smidde en sann allians mellan våra nu jordiska allierade och gav kabalen panik. Båda sidor tillåter oss nu att ha riktiga utbyten med dem. Dessa möten hjälpte oss att utveckla en riktig uppsättning strategier med våra jordiska allierade. På samma sätt börjar kabalens representanter att se oss i ett nyare ljus. Vi är Himlens galaktiska val. Många av de händelser som finns iscensatta för att krossa deras motstånd ses för närvarande som omöjliga och har nyligen övergetts. Det som återstår är en charad som pågår dagligen mellan regeringar, pressen och Internets massa rykten. Detta kommer att fortsätta tills det nuvarande systemet antingen segrar eller besegras av Ljuset. Vi är här för att garantera Himlens storslagna seger. Er tid i mörker är verkligen på väg mot ett mest ärorikt slut! Många händelser som signalerar ett slut på denna hemska verklighet börjar manifesteras. Det är vår uppgift att slutföra dessa förberedelser, sedan landa, och med stor glädje få träffa er. Då kan våra mentorer föra er framåt mot underverken av fullt medvetande!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer med stora välsignelser! Våra jordiska bundsförvanter är upptagna med att testa och förbereda sig för att godkänna ett system för att utföra leverans av era välståndsfonder. Det finns också ett antal grupper som förbereder sig för att manifestera den amerikanska NESARA lagstiftningen. Den amerikanska Högsta domstolen konfiskerade initialt denna lagstiftning vid sekelskiftet. Den tiden kommer för att offentliggöra detta enastående dokument. Diverse individer slutför planer som innebär att föra dessa dokument ur det falska skydd de har länge haft. När detta händer inom kort, är det för att märka återkomsten av er sanna republik, och behovet av att innerligt skydda den. Som Mästare, välsignar vi detta djupt och vet att denna stora förändring kommer att bli fredlig. Denna omvandling av regel är början på en större förändring, vilken är att signalera slutet av kabalens regler. Ni kommer att introduceras till ren och transparent styrning!

   Kom ständigt ihåg att allt detta är en gudomlig välsignelse. Vi tackar de som med mod och magnifika förmågor gjorde allt detta möjligt. Vi tackar också var och en av er som länge har haft denna vision och tillåtit att lägga till era fantastiska energier på allt som vi gör. Detta arbete har tagit flera årtusenden att utföra. Nu är det ni och era underbarn som gladeligen ska få smaka denna mest läckra frukt. Var ständigt tacksam mot Himlen och redo att prisa alla som har kommit från fjärran för att hjälpa er i denna sak. Vi ser hur var och en av er växer i medvetandet. Och behagfullt använder era nya förmågor för att hjälpa detta väldigt krävande förfarande att lyckas. Ni kommer nu att få se så många, att ni inte hade en aning, att stiga och unisont hjälp Gaia och detta ”globala samhälle” ni bor i, för att förändra och producera en ny verklighet. Det är denna verkligheten, vilket innebär att välkomna er större familj.

   De underbara andliga energierna är där för att förändra denna verklighet och förbereda er för era KristallLjuskamme. Detta speciella levande Ljus innebär att ge tillbaka det atlanterna tog från er. Ni kommer att utöka denna stora skara av Mästare och slutföra arbetet som påbörjades för länge sedan i det antika Lemurien. Ni kommer få se födelsen av denna sol- stjärn nation och använda era krafter för att kraftigt utöka de meditationer och böner som vi utför dagligen för att hjälpa Jorden och hennes systervärldar. Vår Sol innehåller en mäktig Ande, som välkomnar er i glädje till denna nya värld. Mörkret tjänade ett syfte. Ni kommer att använda dess förvärvade visdom, mycket som vi har gjort, för att överföra Ljusets kraft överallt. Vi kommer att övervaka och guida er på era nästa resor. Det finns mycket som Himlen önskar ge er instruktioner om. Som de av gudomlig tjänstgöring, väntar vi gärna på vad Himlen önskar. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Idag fortsatte vi vårt budskap! Denna värld förändras. Då den gör det, för det er allt närmare den härliga värld som ni länge har väntat på! Ert tålamod och er frustration bekräftas härmed. Vi begär bara att ni verkligen njuter av de underverk som ska visas! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så var det! SelamatGajun! SelamatJa! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...