Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle, 18 juli, 2017

6 Ik, 17 Kumku, 13 Caban

Dratzo! Distributionssystemet fortsätter att göra framsteg. Det är vår uppfattning att de första indikationerna pekar på att allt som behövs nu är på plats. Det visar oss precis hur bra rörelsen framåt med all sannolikhet kommer att utspelas, och det är bara början på vad som snart skall följa. Huvudpunkten är att de som har kunskapen inser att någon form av positivt agerande behövs nu. I ljuset av detta kan vi tryggt säga att de Äldre inser vad som behövs för att avsluta de olika uppgifterna. Vi förväntar oss att resultaten kommer att manifestera för alla inblandade.

Vi upprepar att detta bara kan betyda att de första pengarna är nu redo att återuppta sitt flöde. Alla vid med makt är skyldiga att ge upp sina återstående rädslor och låta den nödvändiga serien av monetära konton ges till alla. Dessa framsteg skulle visa på att de olika inledande fondnivåerna som de Äldre har satt upp kan fullbordas. Det skulle också betyda att de nu vid makten till slut är villiga att helt släppa de stora monetära summorna de fortfarande har, och det betyder att de långa förseningarna i sanning kommer till ett slut. Med kunskap om detta så jublar vi! Var beredda på att få se ett antal förväntade händelser. Det bästa har inte än kommit!

Alla dessa framsteg bromsas av de gamla energierna som djupt vill att denna nuvarande rike skall hållas vid liv av USA Bolaget. Ju länger denna gamla energi blir kvar desto längre kan verkligheterna som bildas genom införandet av NESARA Republiken, på sätt och vis, ytterligare bli försenade. Vi godkänner därför ett seriöst införande av denna nya värld. Enbart den fullständiga döden av den gamla verkligheten kan de ting som länger har utlovats levereras. Det är i denna vision som vi alla arbetar så febrilt för att leverera den mycket välbehövliga nya NESARA riket, då denna uppgift blir mer kapabel att befria detta land från USA Bolaget.

För närvarande förblir vi på något sätt fast i denna stora moras som har skapats av denna gamla värld. Regeringen som har bildats av denna synbarligen senila verklighet fortsätter att mirakulöst gå vidare. Regimförändring behövs. Det är dags att i sanning sätta stopp på denna fars och låta det sedan länge utlovade riket att fullt manifestera och de gamla sätten att till slut försvinna. Detta behövs innan masslandningarna kan ske!! Det som är när förestående måste därför ske!! Hosianna Hosianna.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Mycket händer runt omkring. De av den mörka sorten skyddas av det underliga fungerandet av de som agerar för ljuset. Det är enbart då dessa välsignade resultat går framåt utan rädsla som allt välsignat kan förändras. Se därför runt omkring er i detta underliga rike och lägg noga märke till vad som verklige sker! Ni finner då anledningarna till att alla för närvarande känner sig illa till mods. Hela denna nuvarande verklighetsform kommer att sakta bli dramatiskt förändrad. Mörkrets center kan inte på något sätt fortsätta.

Det är kritiskt att ni transformerar er nuvarande verklighet. Detta land passar inte längre de flesta av er. Himmeln förändrar nådigt vilka ni är. Vi vet precis hur Himlen önskar att förändra er. I detta välsignade ljus behöver ni alla en ny och mer lämplig miljö. Förseningar gör er inget gott. Det är vårt mål att använda vårt jordiska inflytande för att hjälpa er att uppnå ett slut på de mörkas fortsatta tyranni. Vi kommer att använda vår position för att se till att vad som har utlovats er absolut kommer att ske. Vi är alltid i er himmelska tjänst. Halleluja! Hallelujah!

Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Mycket återstår att göra. Vi fortsätter att rekommendera att de behövliga fonderna och en ny regeringsform snabbt levereras. Det är dags att till slut sätta stopp för och förändra denna verklighet till den suveräna och överflödande regering som länge har utlovats er. Vet Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...