Sion kanaliserar sitt Högre Jag, 22 juli 2020

Sion kanaliserar sitt Högre Jag

22 juli 2020

PRAKTISKA LEKTIONER FRÅN DIN SJÄL

För att kunna ta emot mer måste du rensa bort de saker du inte längre behöver i ditt liv, medvetet befria dem med kärlek och glädje, vetande att detta är den största välsignelsen i ditt liv.

LEKTION #1

Hur du städar ditt förflutna; Sista möjligheten!

I dessa tider när alla våra minnen och gångna situationer, till och med från tidigare liv, kommer tillbaka till vår nutid så beror det på att vi är redo att transmutera och städa bort all den fångna energin av smärta, ilska, osäkerhet, tvivel, brist på förståelse och att inte veta vad ni skulle göra just då, etc, etc, etc … Jag vill tala om för er att ni nu har all den kunskap och makt ni behöver för att göra det, därför att det förflutna förde er hit och nu. Ni har nu makten att titta på det igen, identifiera det, förlåta det och befria det för alltid, ni kan till och med se det i ögonen, känna det i er kropp, lyssna till det i ert hjärta eller ert sinne och nu har ni den stora möjligheten att återuppleva det, men i ett scenario av nåd, medkänsla och förlåtelse av er och alla som deltog i det.

Hur många gånger har ni önskat kunna gå tillbaka till det förflutna och förändra något? Ja, idag är det dags; energin i portalen som öppnades 30 juni kommer att tillåta det om ni verkligen vill dra fördel av den och vill göra det!

Att ta emot alla era minnen och situationer som betecknat ert liv eftersom ni då inte visste vad ni skulle göra eller hantera dem, så ni bara genomled dem och stängde in dem som fastnad energi, skapande en stark känsla av otillfredsställelse, sorgsenhet, ängslan, rädsla, tvivel, skuld och total brist på framsteg i era projekt eller framtida drömmar, en känsla av att ha stagnerat som fick er att tro att det var så ert liv skulle vara, att det var livet som ni avsågs leva, men nu har ni den stora möjligheten att bokstavligen kunna radera dem från er nuvarande och era framtida tidslinjer. Skulle ni vilja göra det nu?

Men hur gör man det, kanske ni frågar.

Nu när ni har tillägnat er kunskap om sanningen, nu när era ögon har öppnats och ert hjärta känner till kraften i ovillkorlig förlåtelse, nåd och medkänsla, då kan ni som en nyuppväckt varelse HEALA ER SJÄLVA och släppa iväg all denna börda från det förflutna eftersom ni inte längre behöver den till någonting.

Rädsla existerar inte längre därför att de som orsakade den inte längre finns kvar fysiskt här eller omkring er, men smärtan har funnits kvar i ert hjärta hela den här tiden, och IDAG är dagen för er att få veta att alla de situationer som ni gått genom var planerade för er, av mig, ER SJÄL, för er utvecklings högsta bästa och att alla som varit inblandade är generösa själar som gått med på att hjälpa er på er resa, således finns det inget eller ingen att beskylla; Eftersom KLANDER inte existerar!

Att kunna betrakta sig själv UTAN DÖMANDE av vad ni har, vem ni är, var ni är i precis detta ögonblick i ert liv och förstå att allt är som ni planerade det och acceptera det, erkänna det, ERKÄNNA ER SJÄLVA SOM DESS SKAPARE, vetande att i detta liv i illusionen experimenterade ni bara med den synbara separationen från Skapelsens Källa och den tillfälliga minnesförlusten av vad och vem ni egentligen är; då kommer ni att inse att ni har spelat er roll rent och att ni har vunnit! När ni erkänner er själva som den ENDE SKAPAREN AV ERT EGET LIV och således den ende som kan förändra det för alltid! Hänger ni med? Förstår ni?

Hur än ert liv kan se ut, detta är er stora möjlighet att förändra det för alltid! Hur, kanske ni frågar er.

Genom att ta emot alla dessa minnen, situationer, mentala eller fysiska känslor med ovillkorlig kärlek och förlåtelse så ger ni dem möjligheten att be om förlåtelse för den smärta de orsakat, ni ger dem möjligheten för er att förstå att de var er skapelse, att de bara fullföljde era order och att de var NI SJÄLVA, VARANDE ER EGEN LÄRARE.

Omfamna var och en av dessa smärtfyllda upplevelser och tala till dem med deras namn, tala om för dem vad de gjorde er och släpp allt som ni bär i ert hjärta, ALLT, absolut ALLT. Öppna upp för er själ att berätta ALLT ni känt och känner! BEFRIA ERT HJÄRTA FÖR ALLTID!

BEFRIA ER SMÄRTA

BEFRIA ER ILSKA

BEFRIA ERT RASERI

BEFRIA ERT URSINNE

BEFRIA ER SKULD

BEFRIA ER MAKTLÖSHET

BEFRIA ER OSÄKERHET

BEFRIA ERA KÄNSLOR

Gråt, skrik om ni vill. Sätt dem alla i en imaginär stol framför er och tala högt till dem, släpp ut allt precis nu! Töm ert hjärta! Gör det nu … BEFRIA ER SJÄLVA en gång för alla, det är dags.

Ta nu lite tid och betrakta var och en av dessa gångna situationer eller minnen, antingen från detta eller andra liv, med den OVILLKORLIGA FÖRLÅTELSENS FÖRSTORINGSGLAS och försök med detta enorma förstoringsglas hitta en enda orsak till att det inte var rättvist för er att uppleva den situationen, en enda orsak och ni kommer att se att det inte finns någon. Allting i Universum är rörelse och synkronicitet, allt händer av en orsak och skapades för den orsaken. Förstår ni?

Det finns inget som inte borde ha hänt i ert liv, det var bara förmåge- och skicklighetstester som ni själva föreslog för att uppleva saker för ert högsta bästa för er själ och utveckling, och några, eller de flesta, klarade ni av perfekt, och varje dag i varje liv ni levt växte ni mer andligt och kom närmare den stora sanningen om vem ni verkligen är.

Och nu när ni är i detta ögonblick av ert här och ert nu med detta NYA NI, så är det dags för er sista rensning och det är därför som dessa få upplevelser eller minnen som inte blivit förlåtna alls och befriade i total ovillkorlig kärlek har kommit tillbaka; Så här har ni er stora möjlighet att använda er magi för att kunna gå tillbaka till det förflutna, med era ögon av nutid och se genom portalen av ovillkorlig förlåtelse, som är ert stora förstoringsglas av kärlek, på alla de aspekter av er själva som ni inte haft möjlighet att se och inse att de är i lika stort behov av er förlåtelse och kärlek som ni är av att ge den till dem och äntligen bli befriade!

Det är genom er och för er som ni gör det, NI ÄR ER EGEN RÄDDARE!!!!!!

Kom ihåg detta och njut av denna magnifika tid och möjlighet som ni ges att göra det rätt.

LITA OCH TRO PÅ ER SJÄLVA

NI ÄR GUD I HANDLING HÄR OCH NU!

Ni och jag är tillsammans i detta

ER SJÄL

XOXO

Message channeled by Sion – Victory to the Light!!!
Mexico, July 22, 2020

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...