Sirian Ärkeängel Hermes , 26 december 2015

 

archangel_michael1

Sirius Ärkeängel Hermes 12/26/15

Kanalisering : Sirius Ärkeängel Hermes

Hälsningar medmänniskor av ljus! Jag kommer till er nu eftersom tecknen både under och ovan blir allt tydligare för dem med ögon att se och hjärtan att känna.

Nu kommer jag för att tala med er om dessa tecken och hur mycket tydligare de kommer att manifesteras i fortsätta fortsättningen. Det har redan börjat, det finns blommor som blommar öster om den stora floden på den nordamerikanska kontinenten, i den linjära tidskalenderns december månad. Det finns en ökande medvetenhet om vad den mörka kabalen benämner som klimatförändringar, vilket i själva verket är en typ av terraformning( teknisk omformning av planeten övers. anm.). Denna medvetenhet kommer oundvikligen att växa till den punkt där kabalen måste stå till svars för sin agenda, vädret – moder natur, som de flesta har känt det, kommer att bli så konstigt det onekligen kommer att kännas att något är väldigt fel. Det kommer att snöa en dag, solen skiner nästa, eld och is, översvämningar, blixtnedslag. Torka i träskmarkerna och snö i öknen, dalar bli toppar och berg blir dalar.

När mänskligheten äntligen beslutar sig för att inte längre tas för idioter och sanningen avslöjas, kommer saker och ting att börja förändras mycket snabbt. Kabalen har förberett sig för detta i evigheter, det är också oundvikligt, det kommer alltid till en punkt i en dimension av linjär tid att skapandet blir förnimmande, hänvisningar till detta finns i hela er historia och era skapelsemyter, såsom Nordiska Ragnarök eller grekiska Titanomachy. De med kunskap om dessa skapelsemyter kommer att ha en fördel i tider framöver, för de kan se hur er linjära tids Historia upprepas cykliskt. De kommer att känna till framtiden, eftersom denna kunskap kommer att bli den mäktigaste av alla, när det börjar visa sig att profetia efter profetia uppfylls precis som det har sagts, bara den vise kommer att lyssna på dessa ord, för andra kommer att vara oförmögna att förstå.

Det finns ökande rapporter om att ljusfenomen ses på himlen. Jag kommer till er nu med ett meddelande om dessa ökadande iakttagelser. Dessa händelser inträffar ofta före seismisk eller vulkanisk aktivitet eller drastiska förändringar i klimatet. Detta är en ledtråd till terraformningens dagordning. Efterhand som media börjar publicera mer och mer information om klimatkontroll, geoengineering och terraformning, måste man komma ihåg precis hur det görs och hur det skulle ”verka”, om man faktiskt skulle bevittna det.

Vad som verkar välvilligt är ofta illvilligt och ska alltid betraktas med yttersta försiktighet. Det vilar en förbannelse över de flesta människorna i er dimension, de är alltför lättlurade, lättmanipulerade, förvirrade och är inte längre utbildade för att tänka själv, inte heller värdera sin fantasi och etik, dygder som, när de är försummade och bortglömda, leder till en dystopisk värld där ni nu befinner er. När allt till synes går bra och allt går enligt den fastställda planen, att stanna kvar på plats för evigheten. Där ekonomi och resultat värderas högt försvinner ambitionen för att rädda miljön och förändra den industriella kulturen.

Vi från de högre världarna fortsätter att observera, och undrar, hur lång tid kommer det att ta? Hur bittert måste ett liv bli innan ni bestämmer er för att ta livets triumfvagn och fullt ut börjar utnyttja de välsignelser, kunskaper, integritet, namn och kropp som ni har fått? Hur mycket längre kommer ni att ignorera den inre rösten, som blir allt starkare för varje dag, som berättar att saker och ting inte är, som de borde vara och de borde vara bättre?

Jag kommer att tala om er tankevärld, ert minne, de mentala och psykiska världarna. Det är där alfa och omega hittas, all manifestation börjar med en tanke och avslutas med ett minne. Detta är vad konstnären Leonardo Da Vinci försökte avslöja genom sitt arbete som kallas Adams skapelse.

De religiösa texterna i världen försöker avslöja samma sak, även om de har skrivits om, så att bara öppna ögon kan se metaforen. När fler människor börjar öppna upp och erkänner sina egna psykiska gåvor och förmågor, börjar sinnet öppna sig tydligare och ansluta sig till andra världar som existerar i människans verklighet, såsom känslomässiga och fysiska.

Tänk på en grind, som länge har varit stängd, plötsligt upptäcks det att bortom denna grind finns något mycket värdefullt, mycket värdefullt. Då grinden öppnas och många börjar passera, vet de flesta inte fullt ut hur deras nyligen anammade psykiska förmågor ska kontrolleras eller förstås. I detta rike kan man ledas vilse, attackeras, utnyttjas och detta kan manifesteras i fysiska och känslomässiga aspekter, på samma sätt som ångest, sorg, depression eller ilska.

Det stora kriget som ekar i hela er historia refererar till kriget i detta rike, den mentala sfären och detta manifesteras i den fysiska världen i form av krig som mänskligheten länge har vetat.

Er förmögenhet, era tillhörigheter, er hälsa eller er fysiska förmåga spelar ingen roll. Det som kommer att tjäna er bäst i detta rike, kommer bara att vara kunskap. Män och kvinnor i fattigdom kommer stiga till makt och rikedom, medan samma lyx ska falla i fattigdom, men endast den vise kommer verkligen att trivas och frodas och finna fred i det kaos, som omger dem.

Jag kommer slutligen med ett annat meddelande från Eris, värd för kaos. Hon kommer inte som er fiende eller vän, helt enkelt som.

”Jag är Eris, lyssna på mina ord nu, så meddelandet blir mer tydligt. Allt som du vill, alla dina önskningar, drömmar, förhoppningar, mål och ambitioner, kommer bara att förverkligas genom mig. Det finns ingen väg till manifestation inom en dimension av linjär tid, utan kaos. De klokaste dödliga har alla talat om detta. Om du vill leva bekvämt och aldrig ta några risker, chansa på vågspel eller ta plötsliga beslut, då kommer du att hålla dig vid liv. Men lever du verkligen? Du är nöjd med att leva för evigt på detta sätt, aldrig bli något mer än vad du är nu? En slav värderas bara för att de kommer gärna att arbeta för evigt och därför kommer de att få någon form av en bekväm livsstil eller levnadssätt, så länge de fortsätter sin träldom till sina herrar. Är detta verkligen vad du har definierat att ditt liv ska vara? Att konsumera och producera, varken mer eller mindre, i evighet? Om det är så, fördröjer du bara det oundvikliga. Du fördröjer dina största framgångar, drömmar, ambitioner, allt, bara för att du ska ha det bekvämt. Så själviskt, så naivt och så dumt.

Jag fortsätter att vänta på den dag då du ska omfamna mig, så att jag kan göra dig större, så att jag kan öppna dina ögon för den sanning, som du är rädd för. Eftersom alla dina rädslor uppenbaras i ditt liv, kastas svårighet efter svårighet rakt i ansiktet på dig, tills det ögonblick när du minns mig. Kanske blir det då, som också jag äntligen minns.”

I oändliga kärlek, jag tittar på dig på det här sättet. Välsignelser i ljus!

Du gillar kanske också...