Dikt via Per Beronius, 4 januari

Per Beronius

Tema:
Det Nya Jerusalem

Ord, som i dessa dagar
Av någon anledning, gång efter annan, gör sig påminda
Just nu inte varför, kristallklart givna, men det saknar betydelse

När sinnet glömt, tar Hjärtat över
Och vilka är väl dessa magiska ord, om inte tretalets
Treenighetens, Det Nya Jerusalem

Ord som inom sig bär allt det vi behöver veta
Uppleva, känna och förstå, ord med sina mjuka
Vänliga vibrationer, som helar och läker sargade sinnen
Efter alla dessa tillsynes oändliga prövningar
Människan fått utstå

Under tusenden år, och mycket mer därtill
Prövningar bortom ordens alla beskrivningar
Där orden inte räcker till

Men orden, Det Nya Jerusalem
Med sina till antalets bokstäver, enligt numerologin
Betyder vad, om inte Kärlek

Har bergfast stått censuren emot
Ingen och inget kan dessa Heliga ord ta i beslag för egen del
De är till för alla och envar, vi alla utan undantag, som detta
Evolutionens stålbad fått lov att uthärda, under otaliga
Prövningars resor på Jorden

Dit vi återvänt, gång efter annan
Under oräkneliga inkarnationer, för att lära
Vad ordet Kärlek, i sin djupaste mening handlar om

Nu åter till de magiska orden
Det Nya Jerusalem, som måhända kan uppfattas som kryptiska
Om än i vårt innersta inres Hjärtats djup vi vet
Vad dessa handlar om

Så vad innebär då dessa Heliga ord, om inte kärlek
Kärlek, och åter kärlek, som från rymden till Jorden, Moder Gaia
I en aldrig sinande ström, strålar in

Ord som helar och läker sargade sinnen
Ord, som med Gudomlig visshet vet, vad de talar om

Här en liten påminnelse till alla och envar
Inte minst till mig själv, som sätter dessa ord på pränt
Så vad är väl då, Det Nya Jerusalem

Om inte ett gigantiskt stort kärlekens Rymdskepp
Där Jesus och andra uppstigna Mästare håller sitt vakande öga
Över Jorden, från skeppets positionen, i den yttre rymden
Ser till att mörka krafter inte tillåts evolutionen
Den Gudomliga, sabotera

Detta det
Bortom ordens beskrivning gigantiskt stora rymdskepp
Det Nya Jerusalem, som enligt numerologins till antalet bokstäver
Betyder vad, om inte kärlek

Detta Gudomliga rymdskepp
Om än ej, för ögonblicket synligt för det mänskliga ögat
Men det har ingen betydelse, ty Hjärtat vet
Vad som bortom orden sig döljer

I dessa, de yttersta dagar
Vid gränsen till Tusenårsriket skall vi alla, Moder Gaias barn
Återvända till vårt sanna hem

Ord, att i stillhet begrunda
Känna och uppleva, orden de tretalets Heliga
Det Nya Jerusalem

*  *  *
Mottaget av Per Beronius

—————————————————————————-
I sitt författarskap med fokus på världsutvecklingen
Böcker i bokhandeln, Spårljus del 1-3, Daggdroppar i Gryningsljus
Röster från Andromeda, Strandlinjens Magi, Ropet från Kosmos
Bortom 2012

Några ord ur boken Spårljus, Del 3, Evigheten
ISBN 91-974676-2-6

Tänd ett ljus
Ett ljus som för evigt skall brinna
Öppna en port, en port som aldrig skall stängas
Dröm en dröm, en dröm som för evigt skall vara
Träd genom porten in, den port som aldrig skall stängas
Dröm din dröm, drömmen om ett ljus
Som för evigt skall brinna
————————————————-

Du gillar kanske också...