Mike Quinsey kanaliserar sitt Högre jag, 6 oktober, 2017

Mike Quinsey

kanaliserar sitt Högre jag

6 oktober, 2017

Inget kan stoppa framskridandet mot det yttersta målet, Uppstigningen. Illuminaterna har allvarligt försvagats genom att förlora stora mängder rikedomar, vilka behövs för att hålla deras planer flytande. De märker också att de inte längre har den grad av manskap under sitt befäl för att kunna hålla igång sina militära syften. De ser sina befälsområden och sin auktoritet försvagas och de förmår inte fortsätta med att upprätthålla sin tidigare nivå av dominans. Allt med att arresteringarna fortgår förlorar de kontrollen över händelser vilka hotar deras undergång och de inser att de inte längre kan vara säkra på att uppnå sin plan att ta kontroll över världen. Till och med i Rymden är de inte längre den styrka de tidigare var, och de blir även konfronterade av utomjordingar som allierar sig med Jordens fredliga styrkor. Striden rasar vidare, men det kan bara finnas en segrare och det är Ljusets Styrkor.

I och med att vibrationerna fortsättningsvis ökar, sker ett uppvaknande och en utrensning och er DNA opererar stegvis på en högre medveten nivå. Med tiden kommer allting att förändras till det bättre och det inkluderar er politik. Redan nu existerar tidskapslar, vilka triggar denna när rätt omständigheter råder. Detta kommer att ske gradvis och allt påverkas för ett förbättrande för den Mänskliga Rasen.

Mycket står redan klart att få bli förverkligat och har under en lång tid blivit väl förberett. De kommande åren blir de som går till historien, såsom de viktigaste ni har fått uppleva inom denna nya cykel. Ni har misslyckats många gånger och de förra gångerna har aldrig uppnått detta stadium och ni ska gratuleras för att ha tagit er bortom 2012 in i den Nya Tidsåldern, helt och hållet tack vare era egna bedrifter i att stadigt ha tagit er in till ljuset. Utan er succé hade den gamla cykeln inte fortsatt såsom den har gjort.

Kaos råder i ett flertal länder, eftersom makthavarna motsätter sig de nödvändiga förändringarna. Men oberoende av vilka handlingar som tas för att hindra dessa, kan de inte stoppas och de måste föregå införandet av de saker som lyfter upp er. Var försäkrade om att förändringarna är på väg och de har förordats av högre Varelser som verkställer Gud Vilja.

Under tidens lopp har ni fått många indikationer på vad ni kan förvänta er. Så hys inga tvivel om att ni står inför den Nya Tidsåldern och att ni mycket snart får börja åtnjuta dess fördelar. Men den omedelbara prioriteten är att etablera ett styre som återspeglar kommande händelser, och har dem som är av Ljuset vid rodret. Många negativa själar har hittat sin väg fram till auktoritetspositioner och de måste bort, sådana steg har nu pågått under en tid. Stegvis leder förändringarna till en skillnad över hela världen, vilket kommer att bli synligt när USA:s nya ledning intar sin plats i Kongressen.

Förändringarna är så betydelsefulla för ert välbefinnande och kommer att betona de ansträngningar som görs för att införa världsfred. Det låter omöjligt när man ser till de nuvarande händelserna på Jorden, men tiden kommer att visa detta, och en succé är säkerställd på grund av den planering som har ägt rum och den hjälp som har getts av dem som befinner sig utanför planeten. Många olika grupper står bi för att hjälpa er, men bara när de får tillstånd att göra det utan att inkräkta på er fria vilja.

Inom en kort tid kommer allt som har utlovats bli manifesterat och ni kommer inte att missa något överhuvudtaget. Under en lång tid har ni fått ta del av detaljer gällande vad som ska ske och mycket lite har förändrats. När saker och ting väl kan anses gå framåt, får ni se att en hel del i förväg har förberetts, så att ingen tid går förlorad i att visa er alla förmåner. De måste komma in på ett korrekt sätt, så att ni inte ska bli överväldigade och för detta finns det en uttalad möjlighet, med hänsyn till den omfattning i vilken de kommer att äga rum. Känn er övertygade om att ni under denna tid av förändring kommer att få hjälp från andra källor och ni kommer tveklöst att bli glatt överraskade av resultatet.

Det förekommer en reservation som har gjorts, så att alla förändringar ska fortskrida över en tidsperiod av flera år, på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med era behov. Förändringarna blir omfattande och täcker mycket mer än vad ni möjligtvis har kunnat förutse. Livet kommer att ständigt förändras till det bättre och på grund av att alla som har försökt hejda utvecklingen kommer att ha avlägsnats, finns det inget som förorsakar några dröjsmål. I och med att krigen upphör, och alla sådana konfrontationer, hur små de än är, kommer verklig fred i likhet med något som någonsin har upplevts inom er historia, att sänka sig över Jorden. Ni förtjänar den fullständigt, för er hängivenhet till Gud och för att ni upprätthåller en nivå av kärlek för Mänskligheten, som har möjliggjort framskridandet in till en Ny Tidsålder.

Under åren som kommer får ni ta emot många överraskningar och hyllningar för era bedrifter. Kanhända ni kan tycka att mötet med era Rymdfamiljer blir höjdpunkten på de förändringar som är i antågande, för ni får förnya er kontakt med alla som känner er mycket väl. De har följt med er utveckling och ständigt uppmuntrat er att alltid gå framåt, de har uppmuntrat er när er viljestyrka kanske har försvagats. Ni kommer slutligen att få lära känna olika Varelser som kommer för att träffa sina egna, för att förnya gamla relationer och glädjefyllda återföreningar kommer att äga rum.

Undvik under tiden att fästa er vid de negativa energier som det vimlar av på Jorden. Att ens prata om dem kan dra dem till er, i synnerhet om ni låter er själv bli arg. För all del, tänk på det negativa runtomkring er och sänd kärlek till det för att mildra dess effekt utan några personliga känslor av negativ karaktär. Ni Ljusarbetare har så mycket mer kraft än ni anar, så använd den klokt utan diskriminerande. Varje själ på Jorden har potentialen att bli en Ljusarbetare och när den rätta tiden kommer får de ”verktygen” som gör det möjligt för dem att göra så. Hur mycket ni än önskar att föra varje själ till Ljuset, så kommer det alltid att finnas en rätt tidpunkt och när denna dyker upp, var försäkrade om att deras Guider som är fullständigt medvetna, kommer att fånga ögonblicket för deras räkning.

Omvärderingen av valutorna väntar fortfarande på startskottet, men det är fortfarande ett beslut som ska tas vid exakt rätt tidpunkt. Så mycket står på spel och Illuminaternas förmåga att ingripa kvarstår fortfarande, fastän deras makt drastiskt har minskats. De Galaktiska Styrkorna står beredda, men deras mandat kräver att de endast involveras när de blir ombedda av de Högre Varelserna som övervakar händelserna. Var emellertid säkra på att de på många sätt ger stor hjälp, vilket inte är förenat med att ta sig an Illuminaterna. En seger är säkerställd för Ljuset och nu är det bara en fråga om att säkerställa att allt är helt förberett för ett sista utbrott av Ljus som ska lyfta vibrationerna ännu högre. Ni kommer att få se att en mångfald av förändringar inleds, vilka lämnar er utom alla tvivel om att ni i sanning har trätt in i en period av Fred på Jorden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey

 

 

Website: Tree of the Golden Light

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

You may also like...