Jeshua via Pamela Kribbe, 18 juli 2023 

 

Jeshua via Pamela Kribbe, 18 juli 2023 

 

Sjukdom och Hälsa 

Kära vänner, jag välkomnar er varmt och sänder er all min kärlek. Jag älskar er alla så innerligt. Min kärlek för er är inte bara universell till naturen, utan den har också en personlig touch, för jag har känt många av er när jag var här på Jorden. 

Jag är Jeshua. Jag har levt på Jorden som Jesus, och jag har varit bland människor för att vittna om kärlek som är tillgänglig för oss alla från Källan, som finns inom oss själva. Nu är det dags för er att ta över facklan. Ni är fröna som blommar idag. Det är det här är menas med Kristi återkomst. Jag, en man som en gång levde på Jorden, är inte den som är skyldig att återvända, istället föds nu Kristusenergins universella kraft inom er. Jag är så glad att kunna stödja er i den här processen genom att vara med er på det här sättet. 

I början av det här mötet frågade Pamela och Gerrit mig vilka ämnen jag skulle vilja ta upp, och jag svarade dem: “Det spelar ingen roll, jag vill bara vara med dem.” Jag vill helt enkelt röra vid er med min energi och påminna er om er egen storhet. Genom att utvidga min energi till er, är mitt enda syfte att ni känner klarhetens låga inom er, sanningens flamma. Det är essensen av Kristusenergin. Jag har varit en tidig bärare av denna låga, men nu är det dags för er att bära facklan vidare. 

Det är viktigt att erkänna vilka ni är inom er. 

Ni bär denna fackla med er och ni måste inse att tiden är kommen för att visa den för världen, för världen väntar på den. Det här är en tid av förvandling, en tid av stora förändändringar som visar många ansikten, både mörka och ljusa. Tiden är redo för människor som har en bredare syn, som kan se alla manifestationer av mörker och ljus med ett lugnt och fridfullt sinnestillstånd, och som kan vara närvarande i kärlek, utan att döma.      

Idag vill jag tala om sjukdomar och hälsa. 

Men kom ihåg: i grunden är det min sak att låta er känna att jag är här, och att ni känner att ni är jämlika med mig och att jag är det med er. Vi är ett, vi är bärare av en speciell Ljusenergi och vi har arbetat tillsammans med energin och förankrat den i Jorden. Det är ert jobb. Det är ert uppdrag. 

Tiden har kommit för er att släppa taget om mig som någon ni ser upp till. Jag är er broder och en vän till er, inte en mästare ni ska följa. Jag vill omge er med kärlekens och sanningens energi. Det är allt jag kan göra. Nu är det er tur att stå upp för er själva och låta era facklors Ljus lysa.  

Sjukdom och hälsa – det är ett ämne som kommer upp i alla människors liv, förr eller senare. Först skulle jag vilja säga något om vad sjukdom egentligen är. Alla sjukdomar har ett andligt ursprung. Jag kommer att förklara detta genom att berätta om skillnaden mellan de olika kroppar ni har. Förutom den fysiska kroppen som ni alla kan se, har ni också en känslokropp, en mentalkropp och något ni kan kalla en andlig kropp.  

Sjukdom börjar främst i känslokroppen. Det är härifrån som vissa blockeringar sätter sig i den fysiska kroppen på det materiella planet. Ofta bidrar föreställningar från den mentala kroppen till utvecklingen av känslomässiga blockeringar, och därmed till en manifestation av sjukdom. Jag talar om djupt rotade övertygelser eller tankevanor. Ofta handlar dessa övertygelser om vad som är rätt eller fel hos er själva.  

Dömanden kan bokstavligen skapa en blockering i ert emotionella energisystem. På de ställen där blockeringar uppstår och den emotionella energin inte får flöda fritt, syns något av en mörk energi i auran. Denna energi kan sätta sig i kroppen. Det behöver inte nödvändigtvis bli så, för den här processen tar ganska lång tid och det finns tillräckligt med möjligheter att få balans känslomässigt, innan en sjukdom visar sig.  

Generellt talar era känslor om när energin inte flödar, och när ni vänder er uppmärksamhet mot dess budskap och hedrar det, släpper blockeringen. Ni kan till exempel känna er upprörda eller arga varje gång ni måste göra en viss sak, och om ni tittar närmare på dessa känslor kommer de att tala om för er att ni tvingar er själva att göra saker som inte bekräftar vilka ni är och vilka ni vill vara. Men om ni systematiskt ignorerar er ilska och tvingar er själva att göra saker ni inte mår bra av, då går känslan under jorden, så att säga. Den tar bort sig själv från er medvetenhet och uttrycker sig i er fysiska kropp. En undertryckt känsla är en energi som vill bli hörd av er. När den uttrycker sig själv genom kroppen kommer den att manifestera som ett fysiskt klagomål.  

I allmänhet pekar ett fysiskt klagomål eller sjukdom på en känsla inom er som ni i stort sett inte är medveten om. Det fysiska symtomet gör sig synligt för er på en annan nivå, och hjälper er på så sätt att komma i kontakt med blockeringen. På så sätt är fysiska symtom eller smärta själens språk. Själen längtar efter full kommunikation mellan alla dess delar. Själen känner sig lycklig när det finns ett fritt flöde av energi, och en kontinuerlig förnyelse av alla aspekter av sig själv. Blockeringar hindrar energin från att flöda fritt och det gör själen nedstämd. 

Sjukdom har alltså funktionen av en indikator; den visar er var någonstans ni är i behov av läkning.  

Även om sjukdomar verkar vara negativa i den meningen att man besväras av alla möjliga symtom och smärta, är nyckeln att tolka sjukdom som ett meddelande eller en vägvisare. På så sätt blir det lättare att samarbeta med sjukdomen, istället för att göra motstånd mot den. 

Själen har många sätt att kommunicera med er. Själens favoritsätt är att tala till er genom er intuition; magkänsla, förnimmelser, mjuka viskningar i ert hjärta. Om den inte kan nå er på det sättet, kommer ni att bli varnade av era känslor. Känslorna talar ett högre språk. De visar tydligt att ni måste titta inåt och finna ut vad det är som pågår känslomässigt. Närhelst ni är starkt påverkade känslomässigt, måste ni ta reda på varför och vad det betyder för er. Om ni är tysta och lyssnar noga, kommer själen att berätta det för er. Om ni stretar emot eller förnekar era känslor, kommer själen att tala till er genom er kropp. Kroppen är en intelligent varelse och mycket lyhörd, inte bara för materiella saker som mat och dryck, utan för de känslor och tankar som ni har. Kroppen är tänkt att vara en kommunikatör. Den är inte bara ett kärl att bo i. Den har en intelligent funktion, för att hjälpa själen att uttrycka sig och känna sig själv i materien.  

Hur kan ni lära er att förstå själens språk om det uttrycks genom kroppen som en sjukdom? 

I det ögonblick som sjukdomen visar sig, är det kanske inte klart vilket meddelande den förmedlade till er. Faktum är att ni har förnekat den känsla den konstant representerade under en lång tid, så det är per definition inte självklart vad er sjukdom har berättat för er. Att förstå den andliga innebörden av sjukdomen är en process. Det är ett sökande, en inre resa där ni successivt återställer kommunikationsprocessen. 

För att ge er ut på denna resa måste ni först acceptera er sjukdom. Den första reaktionen på sjukdomen är ofta förnekelse eller motstånd. Ni skulle föredra att sjukdomen försvann så fort som möjligt, eftersom den skrämmer er. Ni är rädda för misslyckande, förfall, ofullkomlighet och slutligen döden. Paniken som griper er när ni konfronteras med fysiskt förfall eller sjukdom, hindrar er från att öppna upp för ett bredare perspektiv på sjukdomen. Ni kan se sjukdom i ett annat ljus. Ni kan uppleva det som ett budskap om förändring, som en inbjudan till att återvända till något värdefullt som ni har förlorat. 

För att förstå och samarbeta med sjukdomens “vägvisarfunktionen,” är det mycket viktigt att säga ja till de symtom och smärtor som visar sig i er kropp. Genom att säga ja, genom att acceptera er fysiska kropps tillstånd och vara villiga att lyssna på er själs språk, har ni faktiskt löst halva problemet. Det verkliga problemet är inte själva sjukdomen utan det den representerar, de underliggande blockeringarna. Sjukdomen uppehåller er, så att säga, och tvingar er att titta på den underliggande blockeringen. Genom att vända er till sjukdomen och säga ja från hjärtat, kommer ni redan att ha löst en del av blockeringen, utan att veta exakt vad sjukdomen ville berätta för er. En del av kommunikationen återställs bara genom er villighet, ert tålamod och er beslutsamhet att ta på er denna inre resa.  

Hur  

Ni kanske motsätter er det, blir arga eller desperata över det, och därför inte lyssnar på vad sjukdomen redan talat om för er. Ofta får ni specifika ledtrådar. Till exempel indikerar kroppens oförmåga att ni måste släppa vissa förpliktelser, tillbringa mer tyst tid med er själva, var mindre aktiva och mer uppmärksamma på era behov. Även om ni kanske ännu inte vet hur ni ska tolka er fysiska situation från en andlig nivå, är det beteende som sjukdomen tvingar på er ofta en stor ledtråd. Genom att begränsa er själva inom vissa områden, är det ett sätt fokus på saker som tidigare var mörka. Hur är det med er förmåga att vara tålmodiga och snälla mot er själva? Kan ni verkligen ta väl hand om era fysiska och emotionella behov? Sjukdomar väcker alltid dessa frågor, och att konfrontera och acceptera känslorna de väcker är en del av läkningsprocessen.  

För att verkligen börja läkningsprocessen måste ni säga ja till det hela; smärtan, obehaget, ångesten, osäkerheten och ilskan. Ni måste se den i ögonen, bli vän med den och sträcka ut händerna mot den. Den kommer till er för läkning. Det är ingen slump att den har kommit in i ert liv nu. 

Om ni ignorerar ert kroppsspråk och fortsätter att göra motstånd mot er sjukdom, är det mycket svårt att komma igenom till sjukdomens andliga väsen och meningen med den. Det finns alltför mycket ilska och rädsla runt den. Ni uppnår bara verklig inre frid genom att stå ansikte mot ansikte med er sjukdom, med er smärta och även med era känslor av rädsla och avsky. Omfamna den och fråga sedan tyst och med ett öppet sinne: “Vad är det du försöker säga mig?” 

I ert samhälle är det inte självklart att vara intim med er egen kropp. Att prata med er kropp som en varelse som förtjänar kärlek och respekt, anses inte vara naturligt. Ni lägger fram många idealiserade bilder i ert samhälle om hur en kropp ska se ut, vad kondition och hälsa innebär, och vad ni ska och inte ska äta och dricka. Det finns alla slags regler och normer om vad ett långt och hälsosamt liv är. 

Men alla dessa idealiserade bilder har inget samband med själens väg. Själens väg är högst individuell. För att hitta sanningen om någon sjukdom, åkomma eller besvär som er kropp lider av, behöver ni gå in i er själva på ett mycket intimt sätt och lämna bakom er alla dessa allmänna, ofta konstgjorda normer och regler. Ni ombeds att släppa alla dessa yttre regler och söka er egen sanning djupt inom er. 

Det är en stor utmaning för er, för rädslan och paniken som griper er vid sjukdom gör att ni snabbt vänder er till auktoriteter utanför er själva. Ni vänder er till yttre auktoriteter för råd och tröst. De kan vara medicinska läkare eller experter på alternativ behandling; i princip gör det ingen skillnad. Nyckeln är att ni av rädsla tenderar att ge upp ert eget ansvar och delvis lämna över det till någon annan. 

Naturligtvis är det inte fel att lyssna på en experts råd, och ganska ofta är det en förnuftig sak att göra. Men ni måste alltid ta denna kunskap ni har inom er och väga den i ert eget hjärta. Känn efter om rådet resonerar med er eller inte. Bara ni är de sanna skaparna av era liv, mästare över er egen kropp. Bara ni själva vet vad som är bäst för er egen kropp. I ordets djupaste mening är ni skaparna av era egna kroppar.  

Eftersom sjukdom representerar en känsla som delvis ligger utanför ert medvetande, är det inte alltid lätt att förstå vad sjukdomen eller symtomen representerar. Ibland verkar det mycket svårt att förstå vad själen försöker säga er med en specifik sjukdom. 

Vid det här laget måste ni gå in och undersöka er själva grundligt, i betydelsen av att gradvis bli medvetna om vilken typ av energi som manifesterar sig själv i sjukdomen, och vad den försöker berätta för er.  

Beträffande intimitet med er egen kropp kräver den övning; den är inte självklar. Ge inte upp för tidigt. När ni har att göra med ihållande klagomål, försök att undersöka dem igen. Ta en stund för att slappna av och res sedan med en neutral medvetenhet till de ställen i er kropp där sjukdomen uttrycker sig själv. 

Be smärtan eller sjukdomen att visa formen av en levande varelse så att ni kan prata med den. Be den att framställa sig själv som ett djur, ett barn eller en mänsklig varelse. Eller be de visa sig som en guide, oavsett form. Använd er fantasi! Fantasi är ett värdefullt instrument för att upptäcka er själs djupaste väsen. 

Om ni gör det och när ni märker att er kropp svarar – med bilder eller känslor – kommer ni att uppleva glädje. Ni kommer att känna lycka över den återvunna intimiteten. Kroppen talar till er och dess roll som kommunikatör är återställd! Det här är ett genombrott.  

Så fort ni inser att ni kan känna er kropp från insidan, och att ni är de enda som kan göra detta för er själva, kommer ni att känna er mer självsäkra. Denna självsäkerhet gör det lättare för er att känna vad sjukdomen försöker säga er. De hindrar er från att borsta av er de svar som ni får från ert inre jag, eftersom de inte passar in med allmänna idéer från den yttre världen. Intimitet med kroppen är mycket värdefull under alla omständigheter, men särskilt när kroppen är sjuk eller plågad. 

Sättet ni låter er kropp tala är kärlek. Ni kommer inte att uppmuntra kommunikation med er kropp om ni försöker ta bort sjukdomen genom att ivrigt upprepa helande affirmationer eller visualiseringar för er själva. Det är fortfarande en form av kamp eller motstånd. Nyckeln är att ni förstår meningen med den sjuka delen av er kropp. Om ni förstår det här, kommer saker och ting att förändras och känslomässiga blockeringar kan tas bort. Det är så läkningsprocessen fungerar – inte bekämpa sjukdomen på ett eller annat sätt, utan acceptera den som en vän som vill visa er den rätta vägen. Det här är svårt att förstå, eftersom sjukdomar skrämmer och plågar er. Att acceptera och förstå er sjukdom är den enda vägen till sann läkning. Sjukdomen vill ta er hem. 

Kronisk eller dödlig sjukdom 

Syftet med sjukdom är att få en bättre och djupare förståelse för er själva. När ni väl gör det och följer den inre läkningsprocessen, är fysisk återhämtning ofta resultatet. Men det fungerar inte alltid på det här sättet. Vissa sjukdomar försvinner inte ens när det verkar som att ni har gått ner till själva roten av den underliggande känslomässiga blockeringen. Detta är fallet med kroniska sjukdomar.  

Vid en kronisk sjukdom finns det ihållande fysiska problem som fortsätter att återkomma. Särskilt under utsatta perioder där ni mer eller mindre förlorar kontakten med ert inre jag, återkommer sjukdomen ibland till och med i en ökande grad. Detta kan vara ganska demoraliserande. Därför är det viktigt att se sjukdomen ur ett bredare perspektiv. 

Människor med en kronisk sjukdom åtar sig en ganska mödosam uppgift. På själsnivå har de kommit överens om att konfrontera de rädslor som kommer upp i samband med deras sjukdom, och att konfrontera idealiserade bilder av hur någon ska prestera i livet. Att ta sig an denna utmaning visar stort mod.  

Det händer ofta att en själ väljer en kronisk sjukdom för att arbeta med ett specifikt problem på ett mycket fokuserat sätt. Sjukdomen kastar dig tillbaka till vissa känslor varje gång. Där finns ett känslomässigt mönster som följer med sjukdomen. Att hantera dessa känslor gång på gång är en ganska tung uppgift, men det bär med sig många frukter för själen.  

Ganska ofta har dessa liv en stor djuphet och en inre rikedom som inte alltid märks av andra. Därför är det inte stödjande att ständigt sträva efter eller hoppas på en förbättring av det medicinska tillståndet.  

Faktum är att dessa sjukdomar ofta fortsätter i en spiralrörelser, vilket hjälper er att växa på det inre planet i cirkulära rörelser uppåt, även om ni återfaller i samma fysiska symtom varje gång. 

På det andliga planet faller ni inte tillbaka, utan ni når allt större djup när det gäller att hantera känslor som förmodligen har förbisetts av er tidigare, även i tidigare liv. 

Detta gäller också ärftliga eller medfödda fysiska defekter. I detta avseende talar ni ibland om karma, men jag är försiktig med detta begrepp, eftersom ni har en tendens att associera karma med brott och straff. Det är inte så det fungerar. Själen har en uppriktig önskan om att lära känna sig själv till fullo och vara fri. Det är dess djupaste önskan. Med utgång från denna brinnande önskan åtar sig själen ibland sjukdomar och fysiska defekter, som hjälper den att nå sitt mål. Det är verkligen inte att betala av sina skulder. Det är en djup önskan om att bli fri, och ibland är det bästa sättet att ta sig dit att uppleva extremt svåra omständigheter i er egen kropp. För denna intention kan vi bara ha den största respekt, speciellt i ert samhälle där omänskliga idealbilder omhuldas om hur man ska vara funktionell, användbar, vacker och framgångsrik. Dessa idealistiska idéer gör det ännu svårare att leva ert liv med ett handikapp, och ändå uppleva det som meningsfullt och glädjefyllt. 

Till sist vill jag säga något om obotliga, dödliga sjukdomar 

Ibland är det uppenbart att någon inte kommer att överleva en sjukdom längre. Kroppen dukar gradvis under för sjukdomen. Den “jordiska strukturen” finns inte kvar längre. Vad gör själen som befinner sig i kroppen i det ögonblicket? Så länge som ni fortsätter att stå emot sjukdomen, kan ni inte komma i kontakt med er själ och er inre kunskap som säger er att det är dags att säga adjö. Ibland känner man i förväg att man måste lämna, men tanken slår en med en sådan fasa och sorg att man fortsätter att kämpa. Ni är ivriga att prova en annan behandling eller vänta på att den nya medicinen ska lanserar. 

Det är ganska förståeligt och jag vill absolut inte fördöma denna inställning, men ni skadar er själva på ett fruktansvärt sätt. Om ni släpper taget och låter döden komma närmare, kommer ni att märka att döden inte är en motståndare utan en vän. Döden befriar er från kampen. 

Om ni går med på vad döden säger till er, kommer ni att gå igenom flera stadier innan själva dödsprocessen äger rum. Dessa stadier har att göra med en gradvis frigörelse av alla jordiska saker – era älskade, er jordiska omgivning, era sinnen med vilka ni observerar allt omkring er. Det här är en vacker, naturlig process. 

Det skulle vara synd att överskugga denna process med en stridsinställning, där man håller fast vid livet till varje pris. Ofta har kroppen redan då blivit så skör att livet inte är värt leva längre. Släpp det. Döden är inte er fiende. Döden ger er nytt liv. 

När ni är med någon som är obotligt sjuk och när ni känner att den personen vet att den håller på att dö, försök att prata om det mjukt och försiktigt. Det är en lättnad för den personen som är på väg över. Den käraste och mest värdefulla sak ni kan göra för en döende person är att sitta bredvid dem och hålla deras hand. Det finns inget annat ni behöver göra för att hålla en döende person sällskap.  

En dag kommer ni alla att möta det här i er egen familj eller i er vänskapskrets. Var helt enkelt närvarande med en döende person, och känn resan som är på väg. Känn det mäktiga, kraftfulla ögonblicket i vilket själen lämnar kroppen och återvänder till andra riken, till dess hem. 

Se inte en sjukdom som leder till döden som en fiende som ni kommer att förlora mot i slutändan. Det är ingen strid. Ganska ofta kommer döden för att befria er från ännu mer smärta och elände. Ni är verkligen inga förlorare. Ni kommer helt enkelt att fortsätta er väg på ett annat sätt. 

Ibland finns det särskilda problem som ni skulle velat genomleva eller övervinna under det här livet, och dessa problem kan inte avslutas. Det kan plåga er, och inte bara er utan de som står bakom er också. Ändå ber jag er att lämna det här i fred, för det är en djupare visdom som vägleder er och kommer att föra er och era nära och kära tillsammans i nya och bättre omständigheter. En dag kommer ni att vara tillsammans igen och fira livet. 

Idag är min största vädjan, när det gäller sjukdomar, att verkligen omfamna dem. Omge sjukdomen med kärlek och medvetenhet och låt den leda er till en djupare förståelse av er själva. Anförtro er åt sjukdomen och tillåt er själva att gå in i en djupare kommunikation med er själva. Att ge upp innebär inte att vara passiv eller bitter för er sjukdom, utan att samarbeta med den på ett aktivt sätt, som en vän.  

Jag omfamnar er alla med min kärlek och jag ber er att känna min närvaro idag, närvaron av Kristusenergin. Känna kärleken som är tillgänglig för er alla i sjukdom och i hälsa. Det finns så mycket kärlek överallt omkring er, och ni kan känna den så fort ni släpper ert dömande. Ni har så många fördömanden om vad ni förtjänar eller inte, om vad ni gör fel, om alla de saker ni fortfarande måste göra och uppnå. Släpp det! Kärleken är närvarande här och nu för alla.  

 

 

Översättning Ulla Krogh 

 


Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *