Ärkeängeln Gabriel via Marlene, 18 juni

ÄÄ Gabriel

18 juni 2015
Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Kära Ni,

Jag vill diskutera den kvaliteten av kärlek som kallas uppfyllelse. Att uppleva andlig uppfyllelse i sitt liv innebär att veta vem man egentligen är med gudomligt inre jag, som den yttre världen omkring dem inte ser. Det är en inre upplevelse, där individen vet att den de är i detta ögonblick är alltid mer än tillräckligt. Andlig uppfyllelse är en vetskap om att den de är i form av gudomligt uttryck, övervinner allt som någonsin skulle kunna utmana dem. Andlig uppfyllelse sker när de befriar sig själva från sin lägre natur och omvandlar sin jordiska materiella existens. De släpper det så att den inte längre har den betydelse och koppling som den en gång hade. Man förstår att de är här på Jorden för att räkna ut vad de behöver för att uppleva och lära, och när de gör det, uppenbarar sig andens perfektion inifrån dem. De vet att de arbetar under direkt ledning av sitt gudomliga andliga väsen i ett samarbete av kärleksfull tjänst, från stund till stund. Det belyser deras förståelse och de har en djup uppskattning över de sätt och den tidpunkt som den gudomliga anden verkar.

Uppfyllelse är ett delande av gudomlig kärlek, i direkt och intimt partnerskap med det gudomliga. Alla önskar att ha ett meningsfullt, storslaget och uppfyllande liv. När det finns en kunskap och en acceptans av sin egen inre godhet, lever de på ett sätt som bättre återspeglar deras verkliga hjärta och själ. När de utövar att vara sanna mot sig själva, vet de att ens sanna natur är benägen att leva vackert, precis som det gudomliga har avsett. De strävar efter att utföra gudomlighetens vilja, att leva livet såsom det gudomliga skulle ha velat. De försöker att göra mycket gott i världen då de följer sitt hjärta och försöker uttrycka denna inneboende godhet i alla sina erfarenheter och omständigheter. De håller fast vid en positiv självidentifiering som en gudomlig varelse som lever i världen. De tillåter uttryck av det gudomliga att arbeta igenom dem i välvilligt samarbete och medskapande. Detta förstärker verkligen deras positiva övertygelse om vilka de är. Uppfyllandet av deras andliga syfte på Jorden ger dem frid, förnöjsamhet, glädje, centrering och lycka i livet.

När någon inser att deras sanna jag är en ren potential, förenas de med den makt som manifesterar allt i universum. Genom att göra så, upplever de självförverkligande, frihet och självständighet i varje ögonblick av deras dagliga liv. De förstår att naturlighet i varje avsikt och vilja är det inre arbetet för dess uppfyllelse. De vet att när de planterar en avsikt i den bördiga marken av ren potential, så får de denna oändliga organiserade kraften i hela universum att uppfylla deras avsikt och att arbeta för dem. De vet, att genom att lära sig utnyttja kraften i avsikten, kan de skapa något de önskar. De kommer till en vetskap om att det är bara nuet i deras medvetenhet som är verkligt och evigt. Så länge som deras uppmärksamhet är i nuet, kommer deras avsikt för framtiden att manifesteras, eftersom framtiden skapas i nuet.

Alla har ett syfte i livet; alla har en unik gåva eller speciell talang för att ge till andra. När någon sammansmälter denna unika talang i tjänst för andra, upplever de uppfyllelse, extas och fröjd av sin egen ande, som är det yttersta målet för varje människoliv. Varje individ har manifesterats i fysisk form för att fylla ett syfte. De söker en anslutning till deras gudomliga väsen genom andliga metoder och genom dessa metoder, upptäcker de vilka unika talanger de har fört fram till världen. I denna process av upptäckt, erfars njutning och tillfredsställelse och allt blir lätt och smidigt och deras önskningar uppfylls. De fokuserar på deras verkliga syfte i livet genom att uttrycka sina unika talanger och uppfylla behoven hos sina medmänniskor. De börjar skapa vad de vill, när de vill ha det. Deras liv är uppfyllt och blir ett uttryck för gränslös kärlek.

Uppfyllelse innebär att en handling genljuder med ens högre värderingar och som ett resultat, tolkar sinnet det som meningsfullt då de samlar information, tänker igenom och tar fram en strategi för att skapa de rätta förutsättningarna för uppfyllandet. Att agera och ha ett öppet sinne är de viktigaste ingredienserna i att hitta och uppleva uppfyllelse.När en önskan om att skapa något underbart kommer från en känsla av entusiasm, passion, glädje, inspiration och inre fullständighet, då är de i kontakt med sin sanna natur . Genom denna anslutning kommer den vägledning som hjälper dem att skapa och uppleva uppfyllelse, att ge dem utrymme att njuta av hela livet. Genom att göra det som ger dem glädje, så mår de bra och är alltid glada och självsäkra. Regelbunden träning av bön, meditation, kontemplation och eftertanke gör att man blir själscentrerad, glad, uppfylld och kreativ. Att fokusera inåt är nyckeln till att omvandla sitt liv från lidande och smärta till en inre tillfredsställelse i allt. Detta skapar ett liv som är fridfullt, uppfyllande, tillfredsställande och andligt bortom de mest innerliga drömmarna.

Må er inneboende förmåga att bli uppfyllda av det som händer i ögonblicket, och under den glädjefyllda resan av ert liv, för evigt välsignas.

JAG ÄR Ärkeängeln Gabriel

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

 

©2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

.

www.therainbowscribe.com

 

Du gillar kanske också...