Sananda via John Smallman, 21 juni

Sananda

Ni skapades för att få uppleva lyckan av Förening i varje stund

21 juni, 2015

John Smallman

Här i de himmelska rikena, det tillstånd som ni verkar vara så avlägsna ifrån, befinner vi oss i en stämning av firande när ert uppvaknande alltmer närmar sig. Jag vet att ni har hört detta tidigare, men ord är mycket begränsande så därför måste vi upprepa oss mycket ofta för att försäkra oss att ni ”förstår” budskapet som vi har i uppdrag att leverera till er. Nämligen att allt som inte är av Kärlek, av Gud, av Källan, är overkligt, är av illusionen. Ni är Verkliga, illusionen är det inte! Men illusionens skenbara verklighet förvillar er ständigt och leder till att ni gör okloka eller felaktiga val, som i den stund när ni gör dem verkar vara lämpliga. Sedan, när saker och ting inte blir som ni hade hoppats, uppstår rädsla och ilska.

Drömmar, mardrömmar och allmänt illusoriska medvetandetillstånd är de indikationer som visar på den overklighet i det som ni upplever i era liv som människor. Det är varför ni, när ni blir medvetna om hur otillfredsställande era liv är, dras till att leta efter verklig mening med livet; de liv som de flesta av er lever, är inte tillfredsställande.

Ni skapades för att uppleva lyckan av Förening i varje stund och inom illusionen är det helt säkert inte vad ni upplever. Så ni letar efter mening, men mestadels inom den pågående drömmen där inga svar står att finna. Vi kommunicerar med er, när ni stillar era upptagna sinnen och släpper in oss, för att erbjuda er den vägledning som kommer att leda er Hem. Vi finns alltid här för er och vi hör alltid era anrop, men på grund av de många distraktioner som illusionen presenterar för er, ständigt, är det ofta mycket svårt för er att höra oss. Det är varför vi fortsätter att betona ert behov av att varje dag gå in i lugnet och tystnaden i er inre helgedom för att kommunicera med oss, era guider, änglar och andliga mentorer, så att vi kan hjälpa er med ert oundvikliga och nära förestående uppvaknande. Hur länge vill ni gå omkring sovande och missa all den glädje som väntar på att ni skall vakna upp?

För många av er är ett stilla sinne ett oacceptabelt tillstånd, ett tillstånd som ni behöver korrigera genom att tänka. Men det är endast när ni tillfälligt slutar upp med att tänka som ni kan vara öppna för att ”höra” oss, vilket är att känna och förnimma de intuitiva tankar som vi föreslår för er. Det är de tankarna som tillför er frid, en känsla av tillhörighet, av gudomligt syfte, de gör det möjligt för er att lägga era bekymmer och orosmoment ifrån er och vila i tryggheten av att veta att där ni befinner er är exakt där ni är menade att vara i detta nu-ögonblick.

Det lindrar er stress och sänker ert blodtryck. Det är mycket bra för er! När ni tillåter er själva att släppa taget om stressen inklusive bekymmer och orosmoment, rör ni er framåt mot ert uppvaknande. Var övertygade om att ni inte längre kan falla tillbaka, för det mänskliga kollektivet har fattat det oåterkalleliga beslutet att vakna upp. Det är därför vi befinner oss i en sinnesstämning av firande, nåja, knappast en sinnesstämning! Vi är i ett tillstånd av förväntansfullt firande när vi ser det som ligger framför er.

Så var goda och gör en beslutsam ansträngning att dagligen träda in i ert heliga inre rum och kalla på oss för att få hjälp i er uppvakningsprocess. SEDAN kan ni bara koppla av, tillåta alla tankar, orosmoment eller bekymmer att bara falla undan. Ni kan göra det och vi kommer att hjälpa er. När ni gör så tillåter ni Guds Kärlek att fylla er och ta er till ett tillstånd av frid och belåtenhet som ni inte är vana vid och som ni befinner er i endast när ni är i nu-ögonblicket, det enda ögonblick som någonsin existerar.

Det är i detta nu-ögonblick som friden, glädjen, extasen och faktiskt den eviga och oändliga Kärleken för tillfället kan upplevas och införande till ert medvetande de under som väntar på ert uppvaknande. De flesta av er tyngs av helt ogiltiga känslor av ovärdighet och bristfällighet som blev inpräntade i ert personliga trossystem när ni var barn av dem som hjälpte er att växa från barndom till mogen ålder. Dessa vårdnadshavare förde endast vidare sina egna trosuppfattningar som de ”kände till”, från sina egna mänskliga livserfarenheter, som ni behövde acceptera och hedra för er eget bästa och för er jordiska eller eviga säkerhet.

De var naturligtvis vilseledda, men de gjorde sitt bästa för er. Döm dem inte och skyll inte på dem, förstå att de i sin begränsade förståelse gjorde det som de uppriktigt trodde att var för ert bästa. Var bara medvetna om att ni fick fel information med de bästa avsikter, släpp taget om det och förlåt dem som ledde er på sidovägar. De agerade i det stora hela med kärlek.

Kom ihåg att inom illusionen, där ni upplever en mycket begränsad form av medvetande medan ni lever som människor, så har konceptet om kärlek storligen missförståtts. Man tänker sig att äkta kärlek inkluderar självuppoffring och självförnekelse. Detta är alldeles definitivt inte fallet. Ni, varenda människa utan undantag, är Ett med Gud, med Källan och därför är ni Kärlek! Så, eftersom ni är Kärlek, är det er gudomliga natur att ÄLSKA er själva. När ni älskar er själva befinner ni er i en position att kunna älska andra. Om ni blir lärda att nedvärdera er själva, som så många av er har blivit, att avstå från att älska er själva, så länge som ni accepterar denna vansinniga övertygelse, så finns det inget sätt för er att möjligen kunna älska en annan, för ni har ju stängt dörren till Kärleken i era liv, utestängt den från era hjärtan, gömt Den bakom illusionens slöja. Det var det val enligt er fria vilja som ni gjorde när ni steg in i illusionen för att bevisa för er själva att ni inte hade något behov av Kärlek! Vansinne!

Kärleken kommer att flöda igenom er till alla som ni överhuvudtaget samverkar med på något sätt, till Jorden och alla livsformer, när ni älskar och hedrar er själva. När ni inte älskar och hedrar er själva blir kärleken blockerad, vilket leder till enorm olycklighet och lidande. Detta har varit fallet över hela planeten i eoner av tid, men nu, alltsedan mitten av det förra seklet, har detta tillstånd av förnekelse av kärleken, där uppoffrande i stället har krävts, befunnit sig i en process av upplösning och överallt finns tydliga tecken på detta.

Kärleken övervinner allt. Kärleken, Kärlekstsunamin, öppnar varje hjärta. Några stretar förvisso emot, men som ”utomjordingarna” i en av era science-fiction filmer så kraftfullt uttryckte det: ”Motstånd är fruktlöst”. Mänsklighetens uppvaknande till Kärleken är gudomligt försäkrad, allt som ni behöver göra är att gå inombords, dagligen, och tillåta den Kärleken att helt och hållet fylla er.

Er kärleksfulle broder Jesus.

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...