Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 23 april, 2017

Pyramider av kristall

 

I jordens innandöme finns ett antal kristallpyramider utplacerade, vilka sänder energi. Dessa placerades där under Atlantis guldålder. Tusentals år före vår tidräkning fanns den här högstående civilisationen.

Ett antal människor kunde blicka ut i universums oändlighet och även se jordens tillblivelse och dess historia. De såg vår instängda värld innesluten i en tredimensionell verklighet. De såg sig själva leva i denna värld och de såg hur den kommit till.

Utomjordiska negativa krafter hade satt ett ok på människan och manipulerat hennes DNA. Fruktan och skräck blev följden. Det var en passande energi för dessa entiteter, som använde sig av denna alstrade negativa energi, då den var deras skafferi.

Skaparen av detta universum gav sin tillåtelse till människor på Atlantis att gå in och bryta upp den framtida lågvibrerande verkligheten med hjälp av den kunskap som dessa ofantligt högstående människor hade. Detta är nu vad som pågår. Vår värld håller på att förändras och det negativa utomjordiska inflytandet vittrar sönder och människor kopplar upp sig på det högre kosmiska medvetandet, som är ren essens av Skaparens kärleksfrekvenser. Dessa kärleksfrekvenser börjar nu förändra vår värld.

Kristallpyramiderna, som placerades i jordens innandöme, är kristaller med denna ljusenergi inprogrammerad. Detta ljus har under dessa otaliga tidsrymder sänt ut Skaparens kärleksenergi, som nått alla öppna hjärtan på vår jord under tusentals år. Detta ljus har ingett hopp i människor i tider, när de trott att allt hopp var ute. I de största fasorna har detta ljus av ren essens från Skaparen nått oss nerifrån jordens innandöme.

I vår tid, när det var tänkt att det yttersta mörkret skulle läggas över mänskligheten, gjordes med negativ teknik försök att skära av alla möjligheter för oss att känna av dessa ljusvibrationer. Det nät, som stängde ute oss från Skaparens ljus utifrån universum, är dock borta och detta ljus flödar nu över oss på nytt. Ljuset, som går genom kristallpyramiderna, har nu genom Skaparens försorg ökat i styrka och flödet av ljus ökar kontinuerligt. De tredimensionella låsen kan inte längre hållas kvar i sina positioner utan världen och dess invånare av allt planetärt liv stiger upp i det nya ljuset, som letar sig fram över allt.

Vad som nu sker saknar alla levande någon erfarenhet av. Det finns inget att relatera till. Under hela vår historiska tid finns ingen som sett något liknande hända. Att ta emot detta kristallina skapelseljus förändrar oss för evigt och det förändrar vår planet. Moder Jord är gudinnan och vi väntar alla andaktsfullt på, att hon ska ge sig till känna för oss.

Vi kan vara tacksamma för, att dessa kristallpyramider under seklernas gång räddade oss från att förlora förståndet i det outhärdliga mörkret, där det var meningen, att vi till slut skulle bli robotiserade. Ja, vi skulle bli levande robotar utan egen tanke. Detta scenario har Skaparen satt stopp för. Det fick inte ske. Människorna skall istället bli de varelser, som de en gång var i ett länge sedan förflutet, kärleksfulla varelser i full vetskap om vilka de är.

 

 

 

 

All lycka till dig!

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...