Venus Varelser via Natalie Glasson, 21:e april 2017

Venus Varelser via Natalie Glasson, 21:e april 2017

 

Venus Rike av Kunskap från Venus Varelser

Kanaliserad genom Natalie Glasson 21:e april 2017. Originalkälla: Sacred School of OmNa

I evig kärlek och sanning kommer vi Venus Varelser fram, för att hälsa på er. Vi är alltid närvarande med er, och stöder och hjälper ständigt till i er personliga uppstigning, och den andliga utvecklingen av Jorden. Vår energi av ren kärlek fortsätter att flöda genom Jordens och mänsklighetens dimensioner; vi delar med oss av viktiga kärlekskoder och mallar, för att ytterligare väcka och påminna er om kärlekens närvaro inom er varelse. Vår kärlek i den andra fasen av Venus anpassning till Jorden, har tre huvudändamål.

  • Att stödja, väcka och uppmuntra er att acceptera kärlekens rikedom inom er varelse, och erkänna att er kärlek flödar från kärnan av er varelse, själ, själsgrupp och Skaparen, som finns med er dagligen.
  • Att hjälpa och stödja er att acceptera kärlekens kraft, för att från grunden använda er inre kraft i er verklighet, medan erkännandet av er kraft föds från er inre gudomliga kärlek.
  • Att skapa handlingar som föds från er inre rikedom av kärlek, samtidigt som ni erkänner och fullt ut går med på de omvandlingar och förändringar, som kärleken kan skapa inom er och på Jorden.

Vi, Venus Varelser, vägleder er för att väcka, förkroppsliga och uppleva dessa tre huvudändamål, under den andra fasen av Venus ljusförankring i Jorden. Vi vet att i ert accelererade uppvaknande nu, och ert accepterande av vårt stöd i Jordens uppstigningsprocess, för att bli en kärlekens planet, kan ni känna vår närvaro starkare runt er. Många av er kan känna att nya Venusguider finns med i er grupp av andliga guider, eller känner er dragna till att arbeta intensivare med Venusenergin, med healing för ert själv och Jorden. Vi, Venus Varelser, inbjuder många människor som känner sig ledda att ansluta sig till vår energi, så att vi kan arbeta i harmoni med er och era intentioner, att leverera stora volymer kärlek till Jorden. Jorden och hennes mänsklighet rör sig nu genom en transformationsprocess av uppvaknande kärlek. Det är som om den mest utsökta kärleken utvecklas inifrån, och utvecklar sig till skapelse och manifestation. Resan med kärlek som utvecklas, uppstår inom ert väsen; Det är den mest fantastiska process som avslöjar er ultimata sanning. När ni reser genom kärleksprocessen, kommer ni inte bara att acceptera er kraft, tro, tillit och föreställning av kärlek, ni kommer också att lära er kärlekens uppgift, i er verklighet och livstid på Jorden.

Att Anpassas med Avsikten för Er Kärlek

En kraftfull övning är att fråga er själva och kontemplera under meditation: “Vad är syftet med min inre gudomliga kärlek i denna verklighet och livstid på jorden?”

Ta er tid att andas djupt, som om ni andas i harmoni med frågan, tills ni känner en omvandling inom er. Då inträffar något som gör att ni inte längre andas i harmoni med frågan. Istället andas ni i harmoni med svaret inombords; anledningen av er inre kärlek för er nuvarande verklighet och livstid. Omställningen kan vara subtil, men om ni märker den, kommer ni att känna att en stor kärleksvolym utvecklas, vid sammansmältningen av alla aspekter i ert väsen. Ni kanske, eller kanske inte, kan känna igen syftet med er inre kärlek i er nuvarande verklighet. Kunskapen kommer dock att vakna och förkroppsligas av er, redo att avslöjas när ni är beredda att ta emot den. När ni anpassar er till syftet av er inre gudomliga kärlek, kommer ni att upptäcka att anpassningen stannar kvar hos er hela tiden, under varje dag av er verklighet. Det syntetiserar med allt ni är, allt ni skapar, allt ni gör, och det blir en integrerad kärna inom alla aspekter av ert varande, och verklighet.

Venus Sfär av Kunskap

Vid acceptans för syftet från er inre kärlek, kommer ni att finna er själva uppvaknande med en accelererad hastighet, och med en kärlek som flödar åt alla håll, från er varelse. Ju mer kärlek ni tillåter vara närvarande inom er, i energifältet, tankarna, känslorna och skapelserna, desto mer kommer ni att kunna ta emot Venus energi, med större förståelse och acceptans. Er kärlekskvot ökar, så att vi kommer att kunna dela med oss av varierade och underbara verktyg, färdigheter och uppstigningstillämpningar, för att ytterligare stödja er andliga utveckling och förkroppsligande av kärlek.

Vi, Venus Varelser, vill göra er uppmärksamma om ett tillfälle som uppstår inom vår energi, och som vi vill göra tillgänglig för er. Venus Sfär av Kunskap, är en dimension inom Venus civilisations energifält. Venus Sfär av Kunskap blir tillgänglig för de som har förkroppsligat en signifikant volym av kärlek, och haft större tillit till kärlek. Venus Sfär av Kunskap, finns tillgänglig för er att vara inom, för kontemplation och för att ta emot visdom, förståelse och inspiration om er uppstigning, Jordens uppstigning, syftet och inflytandet från Venus Varelser och avancerad information om Skaparens kärlek. Även om det kallas en sfär, så är det en dimension av kärlekens renaste vibrationer, som syntetiseras med Skaparens vilja. Många varelser kommer till vår planet, för att helt enkelt ansluta sig till denna dimension, för att få upplysning och insikt. Vi, Venus Varelser, är ständigt anslutna till, och upplever Venus Sfär av Kunskap, som låter oss få den nödvändiga förståelsen och informationen, för att vägleda och hjälpa vår egen civilisation och stödja hela Universum av Skaparen, inklusive Jorden.

Venus Sfär av Kunskap görs tillgänglig för er, för att kunna stödja er upplevelse av de tre huvudsakliga syftena med Venus andra fas av energi, som förankras i Jorden. Venus Sfär för Kunskap kommer att stödja er för att acceptera och få access till kärlekens kraft, och erkänna den omvandling som kärleken kan skapa genom händelser som föds ur kärlek, och den totala acceptansen av kärlekens närvaro, inom er själva, i realiteten och inom allt.

Venus Sfär av Kunskap är en dimension av accelererad upplysning, född ur kärlekens närvaro. Den kastar illusionerna åt sidan och får sanningen att framträda från en kärleksgrund, med avsikt att skapa kärlek från Skaparen.

Åtkomst till Venus Sfär av Kunskap

Att få tillgång till Venus Sfär av Kunskap är enkel:

  1. Fokusera på att ta emot den andra fasen av energitransmission från Venus civilisation. Föreställ er Venusljuset av rosa och turkos färg, som flyter över och genom er varelse. Andas Venus ljus till dess ni märker att ni fylls av kärlek.
  2. Bjud in er själ för att uppväcka renare vibrationer av kärlek, överför dessa till ert högre hjärtchakra och hjärtchakrat. Känn, upplev och erkänn närvaron av er själ och kärlek i ert högre hjärtchakra och hjärtchakrat, som flödar över i hela er varelse.
  3. Se er själva som en skimrande fyr av kraftfulla kärleksvibrationer, som kommer från er varelse.
  4. Säg högt, “Venus Varelser, jag är nu redo att bli anpassad till Venus Sfär av Kunskap, var vänliga och harmonisera hela min varelse med denna dimension av ren kärlek, upplysning och kunskap.” Erkänn de nya vibrationerna, energierna och färgernas ljus, som flödar över och genom er varelse. Venus Sfär av Kunskap kan komma från ert högre hjärtchakra, och expanderar för att omge er helt, som om ni skulle bli inkapslade i en sfär av Venus kärlek och upplysning.
  5. Ta er tid för att helt enkelt vara i energierna. Observera hela er varelse erkänna de eventuella skiften, insikter eller kunskap som dyker upp. Det ni får till er, kanske kan erkännas med ert medvetna sinne, om inte, lita helt enkelt då på att ni har fått allt som behövs, och kunskapen kommer att bli uppenbar i gudomlig timing.
  6. När ni är redo, sänd energin från ert högre hjärta genom er kropp, till er Jords Stjärnchakra under era fötter, för att grunda all den information, visdom, förståelse och upplysning ni fått, vare sig ni är medvetna om den eller inte.

Vi uppmuntrar er att uppleva Venus Sfär av Kunskap eftersom vi, Venus Varelser, känner att det kommer att ge större djup, mening och förståelse, för de skiften som uppstår inom er varelse och uppstigning nu.

Vi älskar er konstant,

Venus Varelser

 

Läs mer från Venus Varelser

 

Natalie Glasson channels a Free Weekly Channeled Message of Wisdom from Ascended Masters, Archangel, Angels and Celestial Beings to share guidance for the ascension and spiritual development of humanity.

You are welcome to share Natalie’s Messages but please respect Natalie’s work by including ‘Natalie Glasson

www.omna.org,’ Thank you.

 

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

You may also like...