Söndagsmeditation kl 21.00 via Eva-Lena Johansson, 11 oktober

meditationsbild1

 

Livets träd

Livets träd är vår förbindelselänk med vårt högre jag och med andra liv som vi haft och kommer att ha. Det finns ingen tid. Nutid, dåtid och framtid existerar samtidigt.

När du når livets träd, ditt träd, når du bortom den här existensen. Du går in i dig själv når livets träd och går bortom det du hittills upplevt. När du väl nått dit blir ingenting mer sig likt. Du har vaknat till full förståelse för vem du är i alla tider och i alla verkligheter.

Vi står nu på gränsen till att vakna upp och se hela bilden. Vi står också på gränsen att nå en högre nivå, en ny värld som aldrig funnits, en ny skapelse.

I denna nya skapelse är vi alla ett. Vi förnimmer varandras innersta väsen och allt levande på vår jord utgör en enda skapelse, som vi alla är en del av. Vi är celler i en gemensam kropp, där alla negativa handlingar och tankar får en oönskad effekt.

Det ställs stora krav på oss för att kunna leva i denna nya värld. Då vi inte är separerade från varandra får varje negativ handling en omedelbar verkan. Endast människor med god vilja och kärleksfulla hjärtan kan leva på denna nya jord, som skapas av allas rena och goda tankar.

Vi är i det läget förändrade. Våra kroppar är ljusa och lätta och vi är inte bundna till sådant som påverkar oss negativt. Luften är lätt att andas och vi förflyttar oss dit vi vill med tankens kraft. Vi använder inte längre farliga och otympliga tekniska hjälpmedel vilka vi idag behöver för kommunikation och förflyttning.

För att få denna nya värld måste vi gå in i oss själva och sedan gå genom porten, hjärtats port, till livets träd, som förbinder oss med alla andra på ett helt nytt sätt.

Vi får en värld utan krig och fattigdom. Vi får en värld som vi är medskapare i och där ingen ondska kan existera. Vi får en ny himmel och en ny jord.

 

 

 

All lycka till dig.

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

 

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

den-tidlosa-tidens-tidnyckeln-till-lyckans-labyrint

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...