Mikos från Inre Jorden via Dianne Robbins, 7 oktober

Mikos från Inre Jorden, 7 oktober

Genom Mikos, bibliotekschef vid arkivet av Porthologos som ligger inom Centrum av vår Jord.

Våra Kära läsare: Jag är Mikos, som introducerar er till Träd Människorna som bor bland er.

Träd Människor är mycket Upplysta Varelser, och ni kan se hur deras auror fyller himlen i torn av ljusvågorna som strålar ut från deras inre väsen. De är tuber/rör av ljus, som bär stora mängder av information och folklore att sprida till människor på Jorden, om bara människorna skulle tona in till deras frekvens och få kontakt med dem på deras våglängd. Det är lätt att göra. Ni kallar bara på Träden och åkallar deras närvaro, och be dem att överföra deras arkiv till era stora valv inuti er själva. Era valv är praktiskt taget tomma, så ni har mycket utrymme inuti, som bara väntar på att bli fyllda med dokument, som innehåller livets mysterier – alla mysterier som ni inte ännu haft möjlighet att reda ut i era slutna existens-tillstånd.

Träden är ”öppna” för alla, och inte stängda i deras trossystem eller deras tankesätt. De är öppna för Universum, och allt liv omkring dem, och välkomnar information som kommer från alla källor och alla platser.

De har ett inbyggt katalogiserings-system inne i dem, som filtrerar och sorterar all information i kategorier, och sedan filer som dessa kategorier för iväg, för att lätt hämta – precis som det mest moderna i era bibliotek – endast Träden gör det själva, automatiskt, utan någon hjälp från mänsklig teknologi. Ja, Träden är högst magnifika Varelser, som bara väntar på er, att hämta all information och kunskap om Jorden som de har lagrat under årtusenden, för er.

Mellan Träden och Valarna, har ni människor mer kunskap på era fingertoppar, än ni någonsin skulle kunna läsa igenom, så vi föreslår att ni inte läser det – bara insuper det i era själar, och det kommer att filtreras till er precis när ni behöver det. Det är så lätt. Information på era fingertoppar – och inget behov att läsa era böcker längre, förutom ifall ni bara vill läsa dem för ren njutning, men böcker är egentligen inte nödvändiga, för alla berättelser om Jorden och Universum är redan skrivna och bundna, och finns på biblioteksrummen inuti Träden, och bara väntar på att ni ska kolla upp dem. De vill också ge er lånekort – med era alldeles egna DNA biblioteks nummer på dem, så att ni kan kontrollera informationen när ni önskar – och det finns inget behov att lämna tillbaka dem när ni har läst klart dem, ni håller det lagrat i er för framtida bruk, att hämta när det behövs. Ett sånt enkelt system – är det inte? Långt bortom vad er teknologi än skulle ha kunnat drömma om.

Endast Skaparen kan drömma om system som dessa, så vi föreslår att ni börjar dra nytta av det och börjar hämta all information, som bara väntar på er att ta ut och använda för er överlevnad. För överlevnad är nu den punkt där Jord Människor är i sin utveckling, och ni behöver informationen dessa tider av annalkande naturkatastrofer. Den här informationen är avgörande för er att ha, för den kan förändra världen på ett ögonblick, genom att ge er den förståelse som ni behöver, för att avvärja ödesdigra möjligheter som dyker upp vid horisonten, orsakade av mänsklighetens ignorans och grova missgärningar.

Så tona in till Träden, och även Valarna, för vägledning, information och den träning ni behöver för att fortsätta era liv som er art, som ägnar sig åt Jorden och inte krigande med Jorden. För Jorden är inte i krig – det är bara människor som är i krig med dem själva, tar ut det på andra som de ser som separerade från sig själva, snarare än del av dem själva. Det är bara er slutna vision som håller er i slaveri – så nå ut till Träden som vill öppna er syn till inkörsporten som leder till stjärnorna. Allt som ni behöver se klart finns bara en ”blinkning” bort.

Jag är Mikos, er medresenär till Stjärnorna. Vi bjuder er att resa med oss – det är ingen stenig väg som ni uppfattar det, utan en väl belagd jämn huvudväg, men om ni ansluter er till alla de andra livsformerna som vinkar till er att gå samman med dem längs vägen i enhet med alla. För det är i enhet som vi blomstrar, medan när vi i separationen dyker. Så lyft med oss i medvetandet, för hela Jorden är på väg att ge sig ut på en resa till höga höjder som leder till Stjärnorna. Ni kallar det ”uppstigning”; Vi kallar det tidsresor, som leder till andra tidszoner och dimensioner, långt bortom er nuvarande förståelse.

Så öppna era dörrar till de levande biblioteken runt omkring er och utnyttja deras samling och rikedom av kunskap som ni så desperat behöver i era liv, så att ni kan utföra era uppdrag här på Jorden med lätthet och elegans. Det väntar alla på ni kopplar in er – och åh, så lätt att göra. Bara avse, och det är så. Avsikten är alltid det första steget, och sedan medveten anslutning och kommunikation med Träden är det andra steget, gå omkring bland dem, röra vid dem, att sitta vid dem är det tredje steget, och voila, det kommer att hända – ni kommer att bli invigda i deras information och kommer att finna er själva kunna använda deras stora förvarings system utan ansträngning – orden och tankarna kommer bara att visa sig för er, som om ni läser dem från ett manus på en filmduk. Det är så lätt.

Så nu när ni vet hur man bryter koden och går in i Trädens Bibliotek, kommer vi att lämna er här, då vi själva går in i Porthologos Bibliotek, för vår morgons ytterligare upplysning, då vi har tillgång till de stora valven av kunskap i vårt eget biblioteks återvinnings system som vi har samlat från Stjärnorna.

Jag är Mikos och jag önskar er en bra dag.

(Fler meddelanden från Mikos kan hittas i min bok: Meddelanden från Hollow Earth) Copyright © Dianne Robbins

Översättning: Mie Fjällvide

Du gillar kanske också...