Arkturierna via Susan Lie, 5 oktober

Suzanne Lie ~ Medvetande, Lightbody och Merkaba av Arkturierna

Arkturierna 5 oktober 2015 via Suzanne Lie

 

Våra kära sändebud på Jorden,

Vi är här med er. Slappna av och känn vår närvaro i rummet. Ser ni hur Mytre är med oss ​​igen? Det beror på att han är en befälhavare för masslandningen. Vi har faktiskt landat nu, men endast i de högre frekvenserna av vad ni skulle kalla den fjärde dimensionen. För att uppfatta oss måste ni se med ert Tredje Öga och tolka vårt budskap med ert högre hjärta.

Ni är nu inne i omtolkningsprocessen från 3D till högre dimensioner. Var noga med att använda villkorslös kärlek för varje situation, som bekymrar er och se till att sända den Violetta Flamman dit. Kom ihåg detta, varje gång ni hamnar i en sådan situation.

Det finns många utmaningar, som presenteras för våra volontärer på jorden, för att hjälpa er att ”fylla pumpen” som de sa förr i tiden. Du kan prata och lära för evigt, men läraren måste leva sitt budskap med ”learning by doing”. På detta sätt fortskrider lärorna smidigare in i högre och högre oktaver av verkligheten.

Vi ber nu att alla våra lärare till fullo inser att det inte är en slump att ni befinner er där ni är oavsett utmaningar, som konfronterar er. Det är nu som den Galaktiska parlamentsledamoten, såsom ni alltid har varit, ska agera.

För att vara ert sanna galaktiska och/eller himmelska SJÄLV, måste ni gå på djupet och granska era rädslor för det mänskliga jaget och läka dem. En av era viktigaste rädslor är att ni inte kommer att erkänna vem ni verkligen är. Det är en tredje dimensionell ”ego rädsla”.

Därför uppmanas ni nu att gå på djupet, in i er själva och erkänna er egen rädsla. Denna bekräftelse på SJÄLVET kommer att kraftigt utöka er medvetenhet, högre och djupare in i den femte dimensionen.

Det är viktigt att ni ”äger er makt”, eftersom när ni blir alltmer femte dimensionella, blir er makt att skapa kraftigt förstärkt. En del av ”fylla pumpen” för er kreativa kraft är att inse att ni är skaparen av ert liv. Så länge ert medvetande förblir låst i den tredje dimensionen, kan ni leva under illusionen ”det är inte mitt fel.”

Men eftersom ert medvetande är i resonans med den femte dimensionen, längre och längre perioder av er ”tid”, är ni i början på ”uppstignings initieringen” av ALLT som sker inom er tredje dimensionella verklighet skapat med era egna tankar och känslor.”

– Vem skapar er verklighet NU?

– Vad lär ni av era skapelser?

– Varför valde ni dessa skapelser?

– När kommer ni att ta fullt ansvar för att skapa ert liv?

– Vart vill ni skicka villkorslös kärlek och Violetta Flamman?

Vi betonar, döm inte DIG SJÄLV! Oavsett om ni är medveten om det, går ni igenom en djup process av omkalibrering/omställning av ert medvetande till denna högre frekvens av energi, som ständigt och konsekvent går in Gaias atmosfär.

Eftersom detta energifält är femte dimensionellt, bär det frekvenserna för villkorslös kärlek och Violetta Flamman. När dessa femte dimensionella frekvenser är erkända och används för det goda i Gaia och alla hennes invånare, kan ni lättare anpassa er till de högre frekvenserna av ljus.

Om du inte ”använder” dessa energifält, kommer ni att ”förlora” sambandet med dem. Varje gång ni är medvetna om och välsignar andra med villkorslös kärlek och Violetta Flamman, liknar det att droppa röd färg i klart vatten.

Varje gång ni släpper röd färg i klart vatten, blir vattnet mer och mer rött. Vad vi säger i denna analogi är att ni formligen är ett ”glas vatten”, eftersom den mänskliga formen består av en stor andel av vatten.

Å andra sidan, är den ”målning” av ljuset. Denna analogi säger att det är ni som måste anpassa er till ljuset, snarare än ljuset ska anpassa sig till er. Därför, precis, som vattnet i glaset, ”målar” ni gradvis färgen på ljusfrekvensen.

Vi konstaterade ”röd färg/ljus”, som är den lägsta frekvensen av ljus, vilket ni anpassar till den röda frekvensen. Ni kan sedan flytta upp frekvensfärgskalan tills ni når färgen lila, vilket är den högsta synliga frekvensen av ljus i 3D-världen.

Egentligen är både det lägsta antagna ljuset och det högsta ultraviolett ljus. Då ni flyttar in i nästa spektrum av ljus och nästa dimension av verkligheten. Många av er har bett om en stor övergång, men hoppades på en ”snålskjuts” in i de högre världarna.

Tyvärr, ni har alla samlat på er en hel del begränsningar och farhågor inom ramen för era tankar och känslor. Den låga frekvensens tankeformer fungerar som ett ankare för att hålla er bundna till den tredje dimensionella verkligheten, som ni vill släppa. Därför vill vi påminna er om, att ni är skaparen av er egen verklighet.

Att ”examinera” ert medvetande för den femte dimensionen, måste ni helt fylla era 3D lärdomar av herravälde över era tankar och känslor. Detta mästerskap är inte en ”klass” som ni får i en skola.

Detta mästerskap är sambandet med ert multidimensionella medvetande, som kommer att ansluta sig till er Ljuskropp. Era tankar och känslor binder sig till den verklighet, som genljuder på samma frekvens som era tankar och känslor.

Ser ni denna cirkel?

Tankar och känslor skapar er frekvens av verkligheten …

Att stanna kvar i den frekvensen av verkligheten måste innebära att ni behåller denna frekvens av dessa tankar och känslor …

Varje frekvens av tankar och känslor binds ihop till tankeformer, som flyttar ut i er verklighet och påverkar er yttre värld genom att kalibrera ert medvetande till:

Ditt tredje dimensionella medvetande och därmed verklighet

Ditt multidimensionella medvetande och därmed verklighet

Din ljuskropp och därmed den femte dimensionen och bortom

Din merkaba, som är ditt interdimensionella inre rymdskepp

Alla ovanstående alternativ skapas av ert eget medvetandetillstånd. Ni kan bara stanna kvar i någon av dessa versioner av verkligheten medan ert medvetande är kalibrerad för denna frekvens. Precis som ett radioprogram ändras när ni byter kanal (frekvens), förändras ert medvetandetillstånd förändras er verklighet.

Vi vet att ni alla vill återvända till den femte dimensionen. Det är underbart, som Gaia är på vägen tillbaka till sig själv. Men om ni ska vara vid rodret i ert liv måste ni komma ihåg att:

När den kollektiva frekvensen av era tankar och känslor faller under resonansfrekvensen för den femte dimensionen, ”faller ni ” ur den femte dimensionen … Ser ni nu hur ni är skaparen av er verklighet?

Ert multidimensionella medvetande, er Ljuskropp och Er Merkaba är alla delar av er själv som tålmodigt väntar på att ni ska ta dem i anspråk parallellt med ert 3D medvetande. Naturligtvis finns dessa senare versioner av er själv redan inom er Multidimensionella Varelse.

Ni måste ansluta till ert Multidimensionella sinne för att ha en medveten upplevelse av dessa högsta komponenter i er själv. Sedan kan ni ladda ner information om er Merkaba, Ljuskropp och flerdimensionella medvetande till det tredje dimensionella medvetandet.

Men först måste ni länka er tredje dimensionella hjärna in i ert flerdimensionella sinne. Sedan kommer ni att kunna ha en mer medveten upplevelse av era egna högre uttryck av er själv. Lyckligtvis, eftersom högre och högre frekvenser av ljus kommer in Gaias atmosfär, kommer många av er att uppleva korta stunder av fullständig förbindelse med dessa komponenter i ert femte dimensionella SJÄLV.

Vi rekommenderar att ni är försiktiga när det gäller dessa nedladdningar eftersom era kroppar inte anpassar sig så lätt till de högre frekvenserna i er Merkaba och Ljuskropp. Det är av denna anledning som många av er upplever ”symptom på transmutation.” För att uttrycka det enkelt, uppträder dessa symtom eftersom era faktiska cellkroppar börjar accelerera sin dragningkraft.

Vi Galactics vet att ni måste genomföra transmutationen långsamt och försiktigt. Vi är villiga att hjälpa er på de sätt som vi kan. Kom dock ihåg att jorden är en fri vilja planet. Därför måste ni fråga oss för att få hjälp. Vi ser fram emot dessa ansökningar.

När ni har kunnat upprätthålla ett medvetet samband med ert Multidimensionalla Medvetande, Merkaba och Ljuskropp behöver ni veta att det finns flera sätt på vilka Ljuskroppen och Merkaba är annorlunda.

Vi kommer att tala mer om denna fråga senare, men för att börja med äventyret med dessa högre uttryck för ert SJÄLV nämner vi att er Ljuskropp är precis samma mänskliga kropp, men den är i resonans till den femte dimensionen.

Å andra sidan, är din Merkaba er egen Sakrala geometri, blomma av liv och Violetta Flamman. När ni har släppt allt som begränsar era möjligheter för den fulla uppgången och expansionen av din Kundalini kraft, kommer ni att blixtra till i er Ljuskropp. Er Ljuskropp liknar er fysiska kropp, men resonerar till en högre frekvens. Därför är det en högre frekvens av er som reser inter-dimensionellt.

Å andra sidan, är er Merkaba mycket som ditt eget rymdskepp. Er Merkaba brukar kondenseras till ”ren potential.” Ljuskroppen lagras i Kundalini i botten av ryggraden, medan er Merkaba lagras i ert höga Hjärta.

Det interdimensionella rymdskepp som er Merkaba utgör kräver total villkorslös kärlek för er själv och för allt liv innan det kan aktiveras. När en Merkaba aktiveras, är det ofta som Uppstigning.

Men om ni ”faller ut” ur dessa kraftfulla energifält och tankeformer av er Merkaba eller om de minsta själviska avsikter finns i ert medvetande, kommer att ni ”falla ut” ur er Merkaba SJÄLV.

Välsignelser,

 

Vi är Arkturierna

Du gillar kanske också...