Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 14 juni, 2020

Det äkta tillståndet, är de eviga citaten som skapar gehör i din själ och ditt hjärta. Du behöver ibland stanna upp och känna efter hur din kropp släpper taget om alla göranden i tillvaron. Du behöver stanna upp och låta dessa värka ut ur kroppen. Det enda äkta tillståndet av evighet finns ett enda medvetet andetag bort. Släpp taget om det som din kropp tror att den måste göra. Låt oss ta hand om det tunga du bär på. Möjliggör för oss att nå fram till dig, genom att du känner efter i din kropp hur den känns. Känn också efter hur det känns i hjärtat. Må hjärtat släppa efter för alla måsten. Det äkta tillståndet bryr sig inte om ifall du har lite damm i hörnen, eller om maten står klar på bordet en viss tid. Det äkta tillståndet bryr sig bara om ifall du andas medvetet, och låter själen svara upp mot de eviga konstanternas upplyftande näring.

Låt därför oss leda dig längs den väg, som låter dig skönja det äkta tillståndet inom dig. Dra en suck av lättnad och känn hur ditt hjärta äntligen får vila och ro. Du har vänt dig bort från vägen som leder till det äkta tillståndet. När du känner dig sliten av arbete, minns att vi hjälper dig lyfta bördan. Minns att kraften som kommer till dig när du sover, kommer från det eviga tillståndet. Minns att kunskapen som du bär i ditt inre härstammar från detta tillstånd. För att verkligen nå fram dit, och finna frid, följ kunskapen tillbaka dit varifrån den kommer. Följ kunskapens tråd, och du ska finna tillbaka till kunskapens källa.

Se dig själv som ett garnnystan. Nu är det dags att samla ihop dig själv igen. Den långa tråden finns för att du aldrig ska tappa bort den eviga kunskapens källa. Tänk dig att du sitter med tråden i din hand. Många, många mil har tråden rullats ut, och du håller alltjämt i den yttersta ändan. Du vet inom dig att du alltid kan linda upp tråden och hitta tillbaka till ditt ursprung. Det är där du finner kraft och vila. Det är när du lindat upp hela ditt nystan som du kan komma tillbaka till skapelsevisionen och se den äkta bilden av dig själv, det blueprint som skapades i begynnelsen för att iscensätta ett paradis på moder jord.

Ta tag i tråden du håller i din hand, och börja nysta upp den till ett nystan. Skulle den fastna någonstans på vägen, stanna upp, och känn inom dig vad motståndet handlar om. Möt motståndet med förlåtelse och förståelse. Du kan ge dig själv den förståelse som du tidigare inte kunde. Du kan ge dig själv den förståelse som vi ger dig nu. När du ser ett motstånd uppdagas längs tråden, bakåt i tiden, då kan du förstå dig själv ur ett nytt perspektiv, och ur ett nytt ljus. Förlåt dig själv, för att du trodde att du bar skulden. Förlåt dig själv för att du trodde att du bar ansvaret. Det enda ansvar du har i det här livet är att läka, en gång för alla. Ditt ansvar är att se sanningen som ligger där i början av tråden. Sanningen håller på att uppdagas, ju mer du nystar i tråden.

Mitt råd till dig är att varje dag sätta dig eller lägga dig och andas medvetet. Känna hur kroppen svarar upp mot de eviga energierna för varje andetag du tar. Och känna hur du får hjälp att släppa de tunga vedermödor som din kropp har tagit på sig under dagen. Börja sedan att sakta nysta i din tråd, tillbaka till ditt ursprung, till din blueprint, som är den råkopia som din själ är skapad ur. När du stöter på en knut, eller ett motstånd, vänd några gånger på knuten och iaktta vad det handlar om. Dra sedan en suck av lättnad, och förlåt dig själv. Ge dig själv den förståelse som du saknade när knuten knöts. Detta arbete är ett viktigt arbete för att läka. Det är viktigt att lösa upp sina knutar, för att tråden ska löpa fritt från tid till evighet.

Allt har en mening. Skulle en knut uppenbaras som du till synes inte kan lösa upp, misströsta ej! Det är inte säkert att en knut lösgörs direkt. Men en knut försvinner alltid förr eller senare om den kommit upp i ljuset, och blivit sedd. Den kan helt enkelt inte tåla ljuset, därför att den trodde hela tiden att den var förorättad. När du ser knuten, och förstår varför den är där, då släpper skulden, och därmed börjar frigörelsen från det som trasslats in. Läkningen av din eviga själ som befinner sig i en tidbunden kropp, är uppdraget i den här tiden. Det är viktigt att följa sin egen själs tråd tillbaka till ursprunget, för att på så vis lösa upp alla knutar. Därefter återstår uppstigningen. Det är en magisk syn att se er människor stiga upp i vibration och skapa en ny högre dimension för er att vara i, och älska i. Det är en vacker syn, mina kära bundsförvanter på Moder Jord.

Möt sålunda den ursprungliga bilden av dig själv, där i slutet av tråden. Se dig själv, och förundras över din storslagenhet och din skönhet. Vilken vacker syn det är, att återse den eviga och äkta bilden av sig själv. Det är så du också kommer att förstå vem jag är. Du och jag har nämligen samma blueprint. Vi är skapade efter samma råkopia. Du och jag är tvillingsjälar. Du har ett vackert och evigt namn att ställa dig upp med. Ske din vilja, så som i Himmelen så och på Jorden. Jag bockar och tackar för att du hörsammar mina ord, och vågar se dig själv för den du i din innersta essens verkligen är. Skuld och skam ska släppa sitt grepp om dig, för varje knut du lösgör, och din själ ska bli fri att stiga upp i frekvens och ta världen med sig.

Ditt arbete bidrar till skapandet av ett paradis på Jorden. Din läkningsprocess gynnar allt liv på Jorden. Så tveka inte att belysa de knutar som dväljs i mörkret. De kan inte göra dig illa. Deras existens är endast beroende av att de fortfarande ligger i mörkret. Så snart de får ljus på sig, börjar de lösas upp. De sväller upp och spricker som troll i solsken. Dra en suck av lättnad, och känn att den tråd du håller i din hand, är nyckeln till din läkningsprocess, och till att finna vägen tillbaka till det äkta tillståndet, varur allt liv mynnar. Du och jag är skapade ur samma råkopia. Vi är ett och samma. Ständigt omgärdade av det högsta gudomliga ljuset, i evigheternas evighet.

Amen

Jesus Kristus, i SannAnda.

You may also like...