Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juni 2020

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 14 juni 2020

Era Roller som Marktruppen, Ljusarbetare & Nätverkare ∞

Det 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi fortsätter att observera de många sätt på vilka ni människor där på Jorden kommer till en ny förståelse för vilka ni är och hur ni skapar de verkligheter som ni upplever. Vi ser er komma fram till nya slutsatser, som kan reda ut de olika sätt på vilka ni har arbetat vid en viss vibration, och vi ser er göra de nödvändiga kurskorrigeringarna.

Vi talar naturligtvis till er som vi kallar Det Uppvaknade Kollektivet, eftersom det är ni som gör majoriteten av de tunga lyften för resten av det mänskliga kollektivet. Sålunda, dit ni går härnäst med detta kommer att berätta historien om resten av er resa till den femte dimensionen. Ni kan känna att ni har världens tyngd på era axlar, som om allt är upp till er, och som om ni har mycket lite hjälp där i den fysiska världen, eller så kan ni erkänna den hjälp som finns runt omkring er, som kommer från fysiska och icke-fysikaliska varelser i de högre dimensionella världarna.

Vi försöker alla att vara till tjänst, att hjälpa mänskligheten att växa och expandera i ert medvetandes evolution, och vi gör oss själva kontinuerligt tillgängliga för er för den hjälp ni kan behöva. Därför inbjuder vi er att se er själva som markpersonalen, se er själva som de som har tagit på er att slipa i de högre frekvensenergierna och göra dem tillgängliga för resten av kollektivet. Vi inbjuder er att se er själva som ljusarbetare och nätarbetare där på planeten Jorden, de som gör det lättare för alla andra att stiga upp med er.

Men vi kommer också att fortsätta att påminna er om att ni har tillgång till energier som ligger bortom fantasin hos det fysiska sinnet. Ni har medkreativa partners här uppe i de högre världarna som kan göra era liv så mycket enklare, och det kan och kommer att hända när ni slappnar av och öppnar upp er för oss och till de vackra energier vi tillhandahåller. Just nu, som vi har nämnt tidigare, kommer i juni de stabiliserande energierna in, solståndets energier har redan börjat påverka er på ett positivt sätt, och det kommer att komma mer.

Vi inbjuder er att acceptera era roller som markpersonal, och som de ljusarbetare och nätarbetare som ni är. Vi inbjuder er också att ta emot vår hjälp genom att berätta för oss att ni accepterar det. Tala högt, och sedan känn in de energier som är nya varje dag, eftersom det finns så mycket kärlek och stöd för er alla, och ni ger oss en känsla av syfte när ni tar emot vår hjälp. Vi och alla andra varelser här i de högre världarna vill göra era liv och era roller enklare, så vänligen luta er mot oss och låt oss veta vad ni behöver. Vi finns här för er och för hela det mänskliga kollektivet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glädje av kontakten med er.”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, June 14th, 2020

Du gillar kanske också...