Söndagsmeditation via Eva-Lena Johansson, 5 juni

meditationsbild1

Moder Jords dubbla ansikte

 

Moder Jord är den stora gudinnan, som ger liv åt allt levande. På hennes kropp flödar livet. De stora skogarna ger oss människor syre att andas och i haven vimlar det av liv. Hon ser med oro och sorg hur aningslösa och vårdslösa vi människor är, hur illa vi behandlar allt liv hon fött fram på sin stora planetära kropp.

Moder Jord står nu i begrepp att gå upp i frekvens, att förflytta sig till en ny dimensions verklighet. Hon har beslutat sig för att ta språnget in i den nya verkligheten och drar därmed med sig allt planetärt liv. Djuren, som är medvetna om hennes plan, har förberett sig inför denna omställning.

Vi människor, som blivit avskurna i vårt medvetande, lever i okunnighet om vad som håller på att hända. Vi tror, att ingenting kan förändras på det sätt som ett dimensionsskifte innebär.

Moder Jord har en själ, en högt utvecklad själ, som står långt över oss i utveckling. Denna själ skapade sig en planetär kropp, ett klot, som kunde hysa liv, en boplats för andra själar i utveckling. Hon har under eoner levt ensam och vandrat runt solen i en bana

Under dessa tidevarv har hon levt ensam avskild från sin tvillingsjäl. Moder Jord har, liksom hennes innevånare människan, en tvillingsjäl. Vid en tidpunkt för mycket länge sedan skildes tvillingsjälarna åt. Hon känner sig lika ensam som människorna, som saknar sin förlorade hälft.

Hennes sorg och smärta kan vi känna i våra   kroppar. Vi kan i naturen uppleva denna längtan, detta vemod speciellt när vi här i norden sitter i skymningen och skådar landskapet framför oss eller tittar ut över en stilla spegelblank sjö, när skymningen alltmer övergår i ljus sommarnatt. Vi upplever då hennes väntan och längtan.

När hon nu går upp i den femte dimensionen kommer hon att förenas med sin maskulina aspekt den som hon varit avskild från. Moder Jord och hennes maskulina hälft förenas i stor glädje och lycka och Moder Jord återfår sin helhet.

De två som blivit åtskilda blir åter ett och hon får två ansikten, ett manligt och ett kvinnligt. Planeten förändras för evigt och med henne allt liv.

 

 

 

 

All lycka till dig.

Jag heter Eva-Lena och har lämnat min arbetskarriär som lärare bakom mig. Kanalerna som en gång stängts har återigen öppnats för mig och jag får skrifter intuitivt. Söndagsmeditationerna på denna sida är budskap jag kontinuerligt får för att förmedla till er.

Om ni är intresserade av vad jag tidigare intuitivt har skrivit har jag givit ut böckerna Den tidlösa tidens tid och Nyckeln till Lyckans Labyrint

Önskar du kontakta mig för att fråga något, tala om vad du tycker om meditationstexten eller köpa en bok så kan du kontakta mig på min e-mailadress evalena47@gmail.com

 

nyckeln-till-lyckans-labyrint(1)den-tidlosa-tidens-tid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...