Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 2 februari, 2020

O du tidlösa resenär i världen och evigheten. Det är dags att se över kärlet som du kallar din kropp. Det är viktigt att förstå vad som händer med era kroppar i den tid som är nu. Kosten är viktigare än någonsin förr. Men ta er inte vatten över huvudet. Det är viktigt att ni kommer på rätt bana, och om ni tar er vatten över huvudet förlorar ni det viktiga arbete ni påbörjat. Förstå att varje litet steg i rätt riktning är viktigt och nödvändigt. 

Människans tid är nu kommen till ett gigantiskt vägskäl. Ni anar inte vad ni står inför. Hell dig Maria! Var hälsad du Moder av evigheternas evighet, och tala nu till de dina på Moder Jord. Du är hälsad och välkommen bland ditt folk. Förringa inte kraften i dina ord, utan tala fritt från hjärtat. 

Tack för att ni välkomnar mig att tala till er alla i den tid som är nu. Maria, alltså jag, är djupt tacksam och ärad att ni vördar och aktar mina ord, att ni håller de högt och nära hjärtat. Dra en suck av lättnad när ni nu låter dessa mina ord sjunka långt in i er fysiska och andliga existens. Dra en suck av lättnad när jag nu ska tala om stora ting, i det lilla. Under handen på bröstet tickar ett livets mirakel. Det är gudskraften på jorden manifesterad. Det är den livsvilja som är inbyggd i varje människas fysiska varande. Den fysiska viljan är en gudomlig verkställan. Dra en suck av lättnad när du hörsammar dessa ord. Under handen på hjärtat lovsjunger du livet i varje slag ditt hjärta slår. 

Allsmäktighet handlar om att förstå detta enda. Så som i himmelen inom, så och på Jorden utom. Det är verkställandets lag. Det ditt hjärta tänker, är det din kropp manifesterar. Ditt hjärta är det medvetande som hör den nya tiden till. Det är via hjärtat som allt arbete i framtiden kommer att verkställas. Det brukar kalla hjärtats tidevarv. Det är när hjärtats kraft allena får råda som livet fullständigt går upp i den nya tiden. Så fort du blandar in ditt tänkande, ditt logiska tänkande, förhåller du dig till det nya, utifrån den gamla tiden. Det är när du vågar släppa tankens kraftfulla grepp över dig som du helhjärtat tar steget in i den nya tiden. 

Du behöver bara ta ett djupt andetag, och låta hjärtat leda din väg. Du vet att ditt hjärta har rätt. Det har alltid haft rätt, därför att ditt hjärta står i direkt förbindelse med det högsta gudomliga – med den källa varur allt liv är sprunget. Medvetna val är egentligen de val som utgår ifrån hjärtat. Du frågar dig nu, hur du kan veta om det är hjärtat som leder dig i dina beslut, eller om det är den förprogrammerade hjärnan. Och det ska jag säga dig. Om det är hjärtat som talar, då känns det i hela kroppen. Det spirar av glädje och spänning. Det är inget att ta miste på mina kära vänner, systrar och bröder. Du vet när hjärtat talar. 

Inom dig porlar en evig flod av levande och gudomligt vatten. Den vederkvicker din själ och din kropp. Låt denna eviga flod föra fram ditt skepp dit där ditt hjärtas sol lyser. Vägledning handlar om din inre luft, ditt inre ljus, ditt inre vatten och din inre jord. För varje steg du tar visar du din eviga sol, var du vill plantera dina gudomliga frön. Då är det också där som ditt eviga vatten ska ge liv åt dessa frön. Det är också där din inre sol kommer att lysa, och ge det gudomliga livet en riktning och en vilja att vara. Därför är det viktigt var du sätter dina fötter, och var du planterar dina frön. Därför att där kommer ditt liv blomstra. 

Var noga med åt vad du ger näring, i detta liv. Du lever just nu i ett gränsland, och jag säger dig att det är viktigare än någonsin åt VAD du ger näring. Därför att det du ger näring kommer att blomstra i ditt liv. Vill du ha vackra, färgglada och levande blommor, se till att sätta dina fötter där du känner att ditt hjärta jublar. Låt inga tvivel, eller påhittade sanningar färga ditt vägval. Låt inte riskkapitalisternas listiga fingerfärdighet ondgöra din själs farkost, så att du lägger till i en liten dold hamn, långt från ditt hjärtas viljestyrka och mål. Dra en suck av lättnad och se hur dessa små lustigheter är väsensskilt från din sanning och din längtan. För om du visste vilken inneboende styrka du har, skulle du aldrig låta dig luras att lägga till i en liten dold hamn, långt borta från det eviga livet. 

Du är större än du anar. Din styrka är större än du anar. Mörker är inte till för att skrämma dig. Mörker är till för allt livs tillblivelse. I den mörka jorden börjar allt liv. Därifrån utgår det gudomliga livet. Förringa inte den kraft som ligger dold i jordens mylla. Dra nytta av den. Låt det eviga vattnet vederkvicka dina frön, så att de får växa upp i ljuset. Låt din eviga sol få ge livet en riktning. Dra ett djupt andetag och känn hur solen på din inre himmel får luft att börja visa sina strålar för världen. Den nya människan är Du. Världen väntar på Dig!

I evigheternas evighet!

Er Maria! 

Du gillar kanske också...