Ärkeängel Metatron via Natalie Glasson,
31 januari 2020

 

Natalie Glasson (kanaliserat meddelande)

Den Senaste Kanaliseringen från The Sacred School of OmNa
av Natalie Glasson

Ärkeängel Metatron

Aktivering av Sekvensen för Er Existens av Ärkeängel Metatron

Kanaliserad genom
Natalie Glasson  – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar från Änglarna av expansion och uppvaknande, jag är Ärkeängel Metatron. Det är en ära att föra fram expanderande och uppväckande energier till er från Skaparen och Änglariket, för att inspirera er till större erkännande av detsamma inom er. Expansion och uppvaknande kan verka vara lika i egenskaper och energier när de förkroppsligas, men expansionen tillåter er att vara och förkroppsliga, medan uppvaknandet stöder en djupare reflektion inom er. Då de kopplas samman kan ni dyka djupt ner i er inre sanning och förkroppsliga Skaparens sanning i oändlighet. Det är denna resa jag tar fram till er, och den inspirerar er till manifestation från ert inre. Ta en stund och kontemplera över er själva och er resa, med närvaron av expansion och uppvaknande.

Jag, Ärkeängel Metatron, tänder inom er närvaron av expansion och uppvaknande, för att aktivera sekvensen för er existens. Denna energi är väldigt helig, den har renheten av er varelse, er själs uppdrag och innehåller varje upplevelse av er själ och själsgrupp. Således är det historien av er existens, som erbjuder er minnet av det förflutna, nutiden och det ni ännu inte har upplevt. Historien om er själ har redan upplevts av er till fullo, och ändå har den inte ens börjat! I själva verket så är ni redan den totala historien eller upplevelserna av er själ och själsgrupp, vilket innebär att alla minnen, all visdom och information finns redo för er att kunna förstå, ladda ner och använda nu. Kan ni föreställa er att ni redan känner till och har upplevt er själ och själsgrupps uppdrag på Jorden, och i de inre planen? Ni har redan sammansmält helt med Skaparen, och ni har redan skapats eller fötts från Skaparen. Ni kan uppleva och förkroppsliga allt mellan dessa två landmärken, också i ert nuvarande förkroppsligande.

Kontemplera en stund över den mängd visdom som finns tillgänglig för er att ta till er.
Kontemplera över er själ och själsgruppens uppdrag, allt de vill förkroppsliga och lära sig. Detta betyder att allt ni någonsin kan behöva och kräva, finns redo och tillgängligt för er. Tänk på att ni redan är en del av den gudomliga planen, och redan har spelat er heliga roll. Ni har redan slutfört alla uppdrag som er själ hade för avsikt att engagera sig med, förkroppsliga och uppleva. Kan ni föreställa er att ni redan är allt ni kan tänkas drömma om, för er själva och er andliga utveckling, såväl som så mycket mer som är svårt att kontemplera över just nu?

När ni börjar fokusera på detta sätt, hamnar ni i ett utrymme av djupt vetande, i ett tomrum med ett obegränsat överflöd inom er, som ytterligare belyser och aktiverar er varelse. Ni flyttar bortom känslan av er själva, till en medvetenhet om allt som är möjligt och redan skapat.

Allt har redan skapats, ingenting är nytt. Ni kanske vill ta er tid att fundera över denna mening, så att uppvaknandet kan börja gry inom er. Ni kanske börjar fråga er, kan det alltid vara så? Ja, det kan det. Kan ni föreställa er, att förståelsen för skapandet av Universum och varje ögonblick som er varelse har skapat, finns inom er?

Det är dags att flytta ert perspektiv genom expansionen och uppvaknandet, för att inse att en aktivering sker inom er, vilket gör att ni kan skymta sanningen om er i alla dimensioner, i Skaparens universum och bortom.

Sekvensen

Sanningen är att det inte finns någon sekvens till er själs existens och upplevelse, inte ens när den är förkroppsligad på Jorden. Er vardag känns som om det är en serie händelser som har sin ordning och cykel, men er själs existens och händelserna inträffar samtidigt. Således finns er sekvens för existensen samtidigt med närvaron av allt ni är. Sinnet har svårt att acceptera detta, eftersom det ofta är programmerat att acceptera tid och den linjära närvaron av allt. Om ni kan se bortom sinnets programmering, börjar ni öppna upp för nya förståelser om er egen sanning och skaparen. Detta betyder att hela er existens kan upplevas på ett enda ögonblick, eller utforskas under en livstid och ändå inte helt avslöjas. Således är sekvensen för er existens, ert simultana förkroppsligande av allt som är Skaparen.

Ni är ett bibliotek av allt som är Skaparen

Tillit och mod krävs för att undersöka Skaparens sanning inom er, och vilken kapacitet som finns tillgänglig för och genom er. Utvecklingen och förkroppsligandet av expansionen och uppvaknandet, stöder utvecklingen av kunskapen om Skaparens sanning i er. Vänligen bjud in mig, Ärkeängel Metatron, för att stärka och förstärka egenskaperna av tillit, mod, expansion och uppvaknande i er. När ni fokuserar på att dessa fyra energier ska blomma ut i er, lägg då märke till hur ni kommer djupare och vilar inom er och i er sanning, och tar er in i ett utrymme som är mycket bekant för er, men ändå okänt.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er sedan att be mig börja avslöja Sekvensen med Aktivering av Existensen för er. Jag kommer att göra det när jag ber er att fokusera på andningen, med uppmärksamheten riktad inåt. Var redo för allt som behöver avslöjas för er. Jag, Ärkeängel Metatron, kommer att arbeta med era energier, för att skapa nödvändiga förändringar och den syntes som krävs, särskilt beträffande uppfattningarna om er själva. Låt aktiveringen avslöjas för er, på det mest unika, vackra och erforderliga sättet.

Jag, Ärkeängel Metatron, inbjuder er att be mig att hjälpa er i ert förkroppsligande av allt som avslöjas för er nu, och i varje givet ögonblick. Det är genom förkroppsligandet ni kommer att erkänna de sanna fördelarna med denna aktivering.

Samtidigt som denna aktivering ger många välsignelser, så är dess största mirakel den växande förståelsen om vilka ni är, ert syfte, ert uppdrag och varför ni existerar. Frågor förblir ofta obesvarade, men ändå har ni förmågan att ge stor upplysning till er varelse och medvetenhet. Därför tar ni Skaparen till en mer fullständig manifestation inom er varelse, verklighet och världen omkring er. Aktiveringen tar självmedvetandet till en helt ny nivå. Den aktivering jag talar om, kanske inte ögonblickligen laddas ner helt och hållet till er. Det är en gåva som kan ta tid att smälta, då den väcker ert inre vetande till sanningen om Allt Som Är. På grund av den nuvarande linjära programmeringen av ert sinne, kan ni upptäcka er själva när ni föddes, eller till och med slutet av er existens, för att kunna ta till er den kunskap som behövs för att hjälpa er i er nuvarande livstid. Det finns mycket att utforska och bli medvetna om igen. Det är viktigt att komma ihåg, att ni har tillgång till kunskapen och visdomen i hela Skaparens universum, men det betyder inte att ni kommer att få allt som finns tillgängligt. Ni har förmågan att ansluta till allt som är Skaparen, men ni kommer bara att fånga och förstå, det som krävs och är till nytta för er att veta och förkroppsliga.

Det finns mycket att utforska och jag finns närvarande för att hjälpa till, vägleda, återansluta och inspirera er,

Ärkeängel Metatron

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...