Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 1 februari 2020

Meddelande från Änglarna via Ann Albers

1 februari 2020

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Ni behöver inte vara rädda för er värld. Ni behöver inte vara rädda för varandra. Ni behöver inte vara rädda för politiken, er ekonomi, eller ens instabiliteten på den jord ni lever på och andas, för var och en av er är alltid och för evigt vägledd.

Om ni, utan rädsla, avser att vara trygga, beskyddade och låta er väg utvecklas med behag, då kommer det att bli så. Om ni istället bekymrar er och hyser rädsla för allt och alla, då är det tyvärr så, kära ni, att det finns många i denna värld och i andra dimensioner som är villiga att matcha de vibrationerna.

En rädslofylld tanke eller två kommer inte att attrahera mycket missöden eller rackartyg, men en rädslofylld besatthet kommer att göra det. En kort oro kommer och går, men när den är konstant byggs ett negativt mönster som inbjuder liknande vibrationer att stötta den oron.

Vi i himlen sänder aldrig någonsin er till platser som matchar era bekymmer och rädslor. Vi försöker skydda er från dem i varje ögonblick. Det tar bara ett kort ögonblick av frid, tro och tillit till Gudomlig Vägledning att ta emot den. Det tar bara några få minuter att koppla sig tillbaka till den ändlösa strömmen av kärlek.

Prova på det nu. Andas sakta och djupt. Andas in det eviga flödet av kärlek. Andas ut kärlek. Andas in i ert hjärta och andas sedan sakta ut. Stilla ert sinne genom att bara fokusera på er andning. Andas sakta och avsiktligt in och ut, tills ni känner er i frid.

Nu när ni är i ett tillstånd av frid, tänk på ett beslut ni tagit. Föreställ er själva göra ett val. Andas. Hur känns det? Om det känns bra blir ni vägledd i den riktningen. Om det känns dåligt säger er inre kompass, ”Det här kanske inte är så roligt”. Om det känns neutralt är situationen neutral.

Ni kan göra denna enkla övning närhelst ni står inför ett val. Er vägledning fungerar alltid. Ni är aldrig utan den. Ni kommer att känna den tydligast när ni är i frid. Kärlek visar er alltid den mest glädjefyllda vägen och styr er bort från smärta.

Så nästa gång ni kommer på er själva att vara rädda för något – om det så är vädret, politiken, ekonomin, er chefs humör, främlingen på hörnet, då, kära ni, stanna upp. Andas. Vänta tills ni är i frid. Om ni kan komma in i denna frid ofta, eller ännu hellre, existera i ett tillstånd av frid, då kommer ni att inte ha något alls att vara rädda för, därför att i denna frid styr alltid er vägledning er mot större kärlek och glädje.

Gud Välsigne Er! Vi älskar er så mycket

-Änglarna

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...