Söndagsmeditation via Eva-Lena, 30 augusti

Rymdens resenärer

Minnet hos var och en av er håller på att vakna. Ni minns vilka ni i sanning är. Utifrån ett gudomligt perspektiv finns det en stark önskan, att ni människor ska förstå och även inse, att livet som det ser ut nu måste förändras.

Vi som betraktar er ser en lidande mänsklighet, som kämpar förtvivlat för att överleva med värdighet. Många är ni som drabbas av hungersnöd och död och många av er drabbas av sjukdom och död. Dessa sjukdomar orsakas av felaktig kost och manipulation av era kroppar.

Vi ser också, att allt fler av er vaknar upp och inser vad som orsakar er olycka. Fler och fler av er tar kommandot över era liv och blir återspeglingar av det ljus, som når era kroppar och som ger er möjlighet att växa och bli era egna herrar. Flera av er förstår syftet med krig och att hålla er på mattan.

Världen är en vacker plats men täcks alltmer av avfall från era industriprodukter. Istället för att lyfta blicken och skåda bergen och den nergående solen, så väljer ni att bli bekräftade genom era apparater, en kommunikation med varandra genom en apparat som sänder ut strålning.

Ni närmar er nu en punkt, när ni måste känna in de kosmiska vibrationerna, som når er med sitt ljus. Ni måste stänga av alla era apparater, gå ut i naturen och känna in hjärtslagen från Moder Jord. Hennes röst ska vakna inom er.

Hon är den stora gudinnan, som ni inte klarar er utan. Ni ska tillsammans starta resan in i en högre dimension och ni måste balansera er inför denna resa in i ljuset, in i en ny verklighet. Moder Jord själv lider av de obalanser såsom nedskräpningen av hennes kropp inneburit, vilket försvårar hennes övergång in i en ny dimension.

Flera av er måste sluta sova och vakna upp samt förstå, att det finns sanningar som ingen berättar för er och heller aldrig kommer att göra. Ni måste förstå, att det passar vissa på den här planeten att hålla er ovetande. Det kärleksfulla, det positiva som faktiskt händer i er värld hålls ni ovetande om men det kärlekslösa, manipulerande, ondska och våld strömmar emot er.

Men förtvivla inte! Ni är ljusvarelser som vaknar upp och ni förstår nu långsamt, att det finns en ny möjlighet och att ni och er värld genomgår en förvandling, som sträcker sig bortom det möjligas gräns. Ni befinner er i den yttersta tiden med öppnandet av de stora portarna, vilket ska föra er in i en helt ny tid. En helt ny era är här. Vi, rymdens resenärer, ser er resa in i det okända och vi stöttar er på er fortsatta färd.

Du gillar kanske också...