Söndagsmeditation kl 21.00 via Jennyli Gustavsson, 20 augusti, 2017

Söndagsmeditation 20 augusti 2017

Evighetens kommunikation ämnar göra er fria!

Den skapelse som talar om treenighet kommunicerar vattnets, jordens, luftens och eldens element. Men den talar också om tillblivelsens mirakel som är en frukt av de fyra elementens näring och energi. Denna frukt är livets barn. De fyra elementen är grunden för allt liv, och står för modern och fadern. De fyra elementen är undret och källan till allt liv. De fyra elementen är den kraft som var och en av er människor på Jorden fått att förvalta för ert fysiska och andliga växande. Följ mig igenom tid och evighet för att frigöra denna kraft inom er. Följ mig på en resa som tar er till begynnelsen och ända fram till målet. För att förstå målet för vad det är, behöver ni känna till fallfruktens vilsenhet i en värld där allt förgås under tyngden av fysikens lagar.

Du är en fallfrukt som kommit till Jorden för att finna din väg tillbaka hem. Din kropp är vattnet, jorden, vinden och solen manifesterad. Du är källan till allt liv. Din kropp bär fram alla universums liv i sitt varande. Du är kraften, näringen och ursprungets källa och essens. Du är ett helt universum. Varje fallfrukt på livets träd är ett eget universum som svarar upp emot den källkod som livets träd bär. Varje frukt på dess kunniga grenar är ett helt universum som mognar och faller för att forma nytt liv. Alltet och intet ansvarar för födelsens mirakel. Födelsen sker ifrån alltet, och lotsas ut i intet för att skapa nytt liv. Din egen födelse föste nytt liv ut ifrån din moders sköte. Men din egen födelse fungerade också som ett samarbete mellan alltet och intet. Där ord ej hade funnits, fanns plötsligt form som skulle tala.

Må tanke och ord skapa liv ur intet. Ditt ord är fötterna på Jorden och händerna i skyn. Ditt ord är lovsången, tillblivelsens mirakel och följetongen som kreerar allt liv i universum. Därför är varje ord du säger viktigt, och varje tanke du tänker lika viktig. Du skapar liv och klingande lovsång genom ditt varande och dina tankar. Förstå att när du tänker följdriktigt, följer riktighet. Men vad är riktigt, vem bestämmer det? Följdriktighet är en skapelselag som alla människor lyder under. Det sagda ordet är alltid sant. Det tänkta ordet är följdriktigt. Det följer sin egen riktighet. Följ sanningens ord och skapa det riktiga livet genom din tanke.

Den riktiga tanken lyder: ”Så som i Himmelen inom, så och på Jorden utom.” Följdriktighet handlar om att du skapar dig själv så som tanken säger, inom dig. Och den följande lagbundna processen handlar om att detta inre tillstånd manifesteras i det yttre. Denna lag kallas lagen om heligt ömsesidigt utbyte. Du tar emot, det du ger ut. Och du ger ut, det du tar emot. För att ta emot kärlek, då tänker du kärlek. Din tanke skapar ditt inre himmelrike, som sedan följer skapelsens följdriktning, ut i det yttre.

Ordet är följden av den första tanken. Du använder tanken och skapar vägar ut. Du talar och frigör dig. Människans kunskap är mycket stor. Frigörelse handlar om att följa den riktning som livet skapat åt er. Ordet ska göra er fria. Möt kraften i källkoden och kungör evighetens första tanke som lagts inom er som ett litet frö av evigt liv. Den första källkoden som frigör sanningens ord, vibrerar som en ström av liv inifrån Moder Jord, som ett kreativt, omhändertagande och mycket starkt flöde av jord och vatten. Du tar emot flödet därför att den ursprungliga tanken inom dig vill vakna och sträcka ut sina armar och ben. Dopet in i den nya tiden anar att kommunikationen med Moder Jord är det berikande första steget till pånyttfödelse.

Det villkorslösa levande flödet av kärlek ifrån Moder Jord, följer en riktning som kommunicerar med Fader Himmel. Duvan ovanför ditt huvud lovsjunger fallfrukten, som är du, därför att viljan att ta emot evigt liv följer av att kraften ifrån Jorden fått fäste på himlavalvet. Därifrån kan källans kommunikation av vind och sol föras ner via dig till Jorden. Med de fyra elementens kraft, svarar ditt inre frö an, och klargör sin blå blommas skönhet långt ut i evighetens paradissfärer. Där bor en liten blå fågel som hörsammar din längtande blå blommas kallelse. Fågeln skyndar att flyga dig till mötes. Den landar på ditt huvud, och lutar sin näbb mot din panna. Moder Jords vederkvickande vattendrag som porlar upp i ditt inre, får fågeln att dras till din blomma. En lila droppe av nektar faller ifrån hans näbb på ditt tredje öga, och befruktar din själsblomma. Denna befruktning ifrån den lilla lila kolibrin, föranleder en pånyttfödelse, Livets Barn som är redo att manifestera en ny tid på Moder Jord. Detta barn är ditt inre barn som äntligen kan sträcka på armar och ben, och lysa! Detta barn är Kristusmedvetandet som vaknar, en ny människa med en gudomlig inneboende förmåga till allsmäktighet.

Undrens tid är inte förbi. Människan är på väg att skapa sig själv utifrån den ursprungliga tanken. Klockan klingar för att tala om en ny tidsålder. Musikens toner vågar sig fram för att öppna porten till himmelriket i era hjärtan. Era hjärtan är språngbrädan och tröskeln till den nya dimensionen, där följdriktighetens källa talar de ursprungliga orden, inbäddade i ett frö för att vänta på rätt kosmiska förhållanden att våga sig ut, för att förkroppsliga den nya tiden, och den nya människan.

Det är dags nu!

Äntligen följer ni människor den riktiga vägen, inifrån och ut. Tankens frö ligger och väntar på den förlösande tanken som knäcker skalet så att den inre gudomliga essensen kan ledas ut i tiden, växa och bli till gudomligt varande. Må lovsången i ditt hjärta få luft ifrån vinden. Må riktningen och viljan i dina ben få kraft ifrån Moder Jord. Skådespelet på Jorden visar en bild av den sanna verkligheten. Må skådespelet äntligen bli realistiskt. Hör upp och se hit! Mötet med dig själv, är vågat, och förebådar den nya tiden. Ske din vilja! Miljoner människor väntar på Dig! Miljoner människor väntar på att du ska visa vägen. Miljoner människor tar dig i handen, om du vågar möta dem. Sträck ut din hand, och låt dem veta att du känner livet vakna, i samma stund som kunskapen du bär, också blir deras.

Ljusets talesentiteter från Plejaderna

Jennyli Gustafsson

Hemsida: www.gudharenplan.se

Blog: http://evigheternasbok.blogspot.se/

Du gillar kanske också...